Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

German (Ge)

Okienka germanowe

German (Ge) jest dość twardym materiałem przepuszczającym promieniowanie podczerwone (IR) powyżej 2 µm oraz blokującym promieniowanie widzialne (VIS) i ultrafioletowe (UV). 

Jest powszechnie stosowany w termografice (zobrazowaniu podczerwieni), bo obejmuje całe pasmo termiczne od 8 do 14 mikronów. Wykonuje się z niego soczewki i okienka, które mogą być dodatkowo pokrywane warstwą przeciwodblaskową (AR) z diamentu, co czyni je bardziej twardymi, nadającymi się do optyki czołowej. 

W zakresie od 2 do 14 mikronów w temperaturze pracy do 45 ⁰C german przepuszcza ok. 45% promieniowania. Przepuszczalność obniża się powoli dla temperatur do 100 ⁰C, a następnie ulega gwałtownemu spadkowi dla  200 ⁰C.  Podgrzanie go do wyższej temperatury może prowadzić do zniszczenia materiału. W temperaturze rzędu 200 ⁰C i wyższych german nie nadaje się do użycia. Należy brać pod uwagę stosunkowo dużą gęstość germanu, co może sprawić, że jego waga w pewnych zastosowaniach może być problemem. German ma twardość HK780, nieco wyższą niż GaAs. Jego własności mechaniczne są zbliżone do właściwości GaAs.

Typowe zastosowania okienek z germanu obejmują zobrazowanie termiczne, w którym materiał może być używany jako element układu optycznego, a jego współczynnik załamania sprawia, że german jest użyteczny dla obiektywów szerokokątnych i mikroskopów. Dodatkowo, komponenty z germanu mogą być używane do systemów spektroskopii FLIR (Forward Looking Infrared) i FTIR (Fourier Transformed Infrared),  a także w innych narzędziach analitycznych.

German jest materiałem często stosowanym do produkcji pryzmatów dla spektroskopii ATR (Atenuated Total Reflection). Jego współczynnik załamania światła powoduje, że german jest naturalnym 50% rozpraszaczem światła bez potrzeby stosowania dodatkowych powłok. German jest również szeroko stosowany w przemyśle lotniczym, półprzewodnikach, komunikacji światłowodowej, optyce na podczerwień, ogniwach słonecznych, biomedycynie, produkcji filtrów optycznych i innych dziedzinach.

Właściwości okienek germanowych:

Zakres promieniowania :

1,8 μm do 23 μm

Wsp. załamania światła :

4,0026 dla 11 μm

Straty rozproszeniowe:

53% dla 11 μm (dwie powierzchnie)

Współczynnik pochłaniania :

<0,027 cm-1 dla 10.6 μm

dn/dT :

396 x 10-6 /°C 

dn/dμ = 0 :

prawie stały

Gęstość:

5,33 g/cm3

Temperatura topnienia :

936 °C 

Przewodność cieplna :

58,61 W m-1 K-1 dla 293K

Rozszerzalność cieplna :

6,1 x 10-6/°C dla 298K 

Twardość:

Knoop 780

Ciepło właściwe :

310 J Kg-1 K-1 

Stała dielektryczna :

16,6 dla 9,37 GHz przy 300K

Moduł Young'a (E) :

102,7 GPa 

Moduł Shear'a (G) :

67 GPa 

Moduł Bulk'a (K) :

77,2 GPa 

Współczynnik elastyczności :

C11=129; C12=48,3; C44=67,1 

Pozorna granica sprężystości :

89,6 MPa (13000 psi)

Współczynnik Poisson'a :

0,28

Rozpuszczalność:

Nierozpuszczalny w wodzie

Masa cząsteczkowa:

72,59

Klasa / Struktura :

Sześcienny diament, Fd3m

 

Współczynnik załamania światła:

 

µm   

No

µm   

No

µm   

No

2,058   

4,102

2,153   

4,0919

2,313   

4,0786

2,437   

4,0708

2,577   

4,0609

2,714   

4,0562

2,998   

4,0452

3,303   

4,0369

4,258   

4,0216

4,866   

4,017

6,238   

4,0094

8,660   

4,0043

9,720   

4,0034

11,04   

4,0026

12,00   

4,0023

13,02   

4,0021

       

 

Uwagi

Monokryształy germanu uzyskuje się (wyciąga) techniką Czochralskiego Europie, USA i Chinach. Współczynnik załamania światła germanu szybko zmienia się wraz z temperaturą i materiał staje się nieprzejrzysty dla wszystkich długości fali nieco powyżej 350K ponieważ pasmo zabronione jest zalewane elektronami termalnymi.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl