Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Wyroby szafirowe

Kryształy szafiru, choć spotykane w naturze, najczęściej jednak są produkowane sztucznie - mówi się wtedy o szafirze syntetycznym. Surowcem wykorzystywanym do ich wytwarzania jest trójtlenek glinu Al2O3. Syntetyczne szafir zachowuje właściwości charakterystyczne dla naturalnego, krystalicznego szafiru, takie jak wyjątkowa twardość (odporność na zarysowania), duża odporność chemiczna (nawet na działanie kwasu fluorowodorowego), wysoka odporność termiczna. Może pracować w temperaturach do 2000 °C i przy dużych ciśnieniach.  Przepuszcza promieniowanie w szerokim zakresie: od ultrafioletu do podczerwieni (od 250 do 5000 nm).

Cechy charakterystyczne:

  • wyjątkowa twardość i wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • wytrzymuje ekstremalne warunki środowiskowe (temperatura, ciśnienie, agresywne środowisko)
  • dobra przepuszczalność promieniowania w zakresie 250 - 5000 nm (od UV do IR)
  • bardzo duży opór elektryczny
  • wysoka stała dielektryczna

Typowe zastosowania:

  • okna wyświetlaczy 
  • urządzenia do pracy w wysokich temperaturach i agresywnym środowisku
  • systemy  nadzoru w podczerwieni
  • zastosowania medyczne (np. endoskopy, radiometry)
  • podłoża do produkcji mikroelektroniki i LED

 

Wybrane właściwości Przepuszczalność szafiru
Gęstość 3,97 g/cm3 Przepuszczalność szafiru
Moduł Younga 335 GPa
Liczba Poissona 0,25
Twardość w skali Mohs'a 9
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 8,4  x10-6 /°C
Przewodność cieplna 2,72 Wm°C
Ciepło właściwe w 25°C 774,4 J/ kg x °C
Temperatura mięknięcia 2040°C
Temperatura pracy 2000°C
Wytrzymałość na rozciąganie 0,27– 0,41 GPa
Wytrzymałość na zginanie 0,48 – 0,89 GPa
Jakość powierzchni
[scratch-dig]
60 - 401)

1) zależnie od wykonania (zob. tutaj)

Właściwości dielektryczne

Dla 25°C i 1 MHz: 
   stała dielektryczna εr =9,3 
   tangens strat          tgδ=3,0 x 10–5

Właściwości elektryczne

Oporność elektryczna: 
    - przy  T=   25 °C  -  1016 Ω
    - przy  T=  500 °C -  1011 Ω
    - przy T= 1000 °C -  106 Ω

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl