Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Płynowskazy transparentne

Klinger - poziomowskazy transparentne

Dane ogólne

wykonania materiałowe: FS/H – stal węglowa ASTM A105, 
M/H – części wewnętrzne z AISI 316,
M – wszystkie części z AISI 316
klasa ciśnienia: PN 50÷250, ANSI 300÷1500
ciśnienie / temperatura: 120 bar / 323°C pary nasyconej
250 bar lub 400°C przy zast. procesowych
głowice: D, DA, DG, DVK 2, RAV 956/946, RAV 957/947
wyposażenie dodatkowe: podświetlenie, płaszcz grzewczy, izolacja termiczna, osłony niezamarzające, skala zewnętrzna, osłony z miki lub folii Kel-f

Dostępne typy:

TypKlasa
ciśnienia
głowica odcinająca
zastosowanie na paręzastosowania procesowe
para
nasycona
DDADVK 2Temp.
max.
DGRAV 946
RAV 947
RAV 956
RAV 957
T 50 PN 50
ANSI 300
15 bar
197 °C
+ - - 400 °C + + +
T 100 PN 100
ANSI 600
30 bar
233 °C
+ - - 400 °C + + +
T 160 PN 160
ANSI 900
40 bar
249°C
+ - - 400 °C + + +
T 85 PN 160 85 bar
298 °C
- +1) +        
TA 120 PN 250 120 bar
323 °C
- - +        


1) do PN 40

 

Instrukcja obsługi płynowskazów transparentnych

A.    Obsługa płynowskazu

Po zamontowaniu płynowskazu (także po wymianie szkieł lub uszczelek) należy dociągnąć nakrętki śrub korpusu (5) kluczem dynamometrycznym w sposób naprzemienny, zaczynając od środka płynowskazu.

Moment dociągnięcia śrub:  100 Nm w stanie przed uruchomieniem (na zimno),
  92 Nm w stanie roboczym (po osiągnięciu temperatury pracy).

 

Wszelkie przecieki powstałe podczas użytkowania należy likwidować poprzez dociągnięcie śrub odpowiedniego segmentu płynowskazu.

Podczas użytkowania płynowskazu należy przestrzegać zasady:

wszystkie czynności związane z rozkręcaniem i skręcaniem korpusu płynowskazu powinny być wykonywane na odpowietrzonym i wystudzonym płynowskazie.

Czas eksploatacji szkieł i miki w istotny sposób zależy do sposobu odwadniania i odmulania płynowskazu.

Rozmieszczenie elementów w płynowskazie ze szkłem transparentnym

1. Ze szkłem typu A, B, H (także C i D) 2. Ze szkłem typu TA28
Rozmieszczenie elementów w płynowskazie ze szkłem typu A, B i H Rozmieszczenie elementów w płynowskazie ze szkłem typu TA28

1. Uszczelka grafitowa    
2. Osłona mikowa            
3. Szkło transparentne    
4. Uszczelka                     
5. Nakrętka sześciokątna

 6. Korpus
 7. Śruba
 8. Pokrywa czołowa korpusu
 9. Podkładka ochronna 
10. Osłona mikowa z otworkiem

W przypadku płynowskazów ze szkłem transparentnym typu A, B, C, D i H zazwyczaj stosuje się pojedynczą osłonę mikową umieszczoną bezpośrednio na szkle (3) od strony czynnika (medium). Dla szkieł transparentnych  typu TA28 (stosowanych przy wysokich ciśnieniach i temperaturach) zazwyczaj stosuje się dwie osłony mikowe i dodatkową podkładkę ochronną pomiędzy miką i szkłem od strony czynnika. Dodatkowa osłona mikowa, instalowana od strony obserwatora, ma mały otwór (Ø 1mm). Zadaniem tej osłony jest zmniejszenie szoku termicznego, na jaki narażone jest szkło, pracujące z jednej strony w środowisku o wysokiej temperaturze (para, gorąca woda), a z drugiej, z niską (pokojową) temperaturą otoczenia. Zewnętrzna osłona mikowa przyczynia się do dłuższej bezawaryjnej pracy zestawu. Otwór wykonany w tej osłonie zabezpiecza przed pozostaniem wilgoci pomiędzy szkłem a miką podczas montowania zestawu, a także wyrównuje ciśnienie pod i nad osłoną w trakcie normalnej eksploatacji.

B.    Odwadnianie i odmulanie płynowskazu.

 1. Zamknąć górną głowicę odcinającą i po otwarciu kurka spustowego odmulić płynowskaz przez dolną głowicę.
 2. Zamknąć kurek spustowy i ponownie napełnić korpus wodą.
 3. Powtórzyć zamykanie i otwieranie kurka spustowego kilkakrotnie w celu usunięcia zanieczyszczeń, które odłożyły się w płynowskazie.
 4. Zamknąć obie głowice odcinające i otworzyć kurek spustowy aż do całkowitego odwodnienia korpusu.
 5. Zamknąć kurek spustowy i otworzyć górną głowicę w celu odmulenia górnej głowicy.

Stosując się do powyższych zaleceń chroni się osłony mikowe przed gwałtownym oddziaływaniem (ciśnienie) kondensatu znajdującego się w kotle, co wydłuża czas ich eksploatacji.

C.    Wymiana szkieł i osłon mikowych

  1. Odwodnić korpus: zamknąć głowice odcinające, otworzyć kurek spustowy.
  2. Odczekać, aż korpus ochłodzi się.
  3. Odkręcić korpus od głowic odcinających – nie zaleca się wymiany szkieł w korpusie na kotle w pozycji pionowej ze względu na trudność z prawidłowym ustawieniem szkieł, uszczelek i osłon mikowych.
  4. Zdemontować części czołowe korpusu (8) po odkręceniu śrub (5).
  5. Sprawdzić, czy powierzchnie styku części czołowych (8) i środkowej (6) korpusu są idealnie płaskie. Nierówności mogą być spowodowane korozją i naprężeniami termicznymi.
  6. Usunąć resztki osłon mikowych i uszczelek. Pozostawione zanieczyszczenia mogą być przyczyną pękania szkieł w czasie dociągania śrub korpusu.
  7. Uszczelkę z KLINGERgraphit Laminat (1) przetrzeć czystą szmatką i położyć w zagłębieniu części środkowej korpusu nie używając żadnych smarów.
  8. Na tak przygotowaną uszczelkę położyć osłonę mikową (2) stroną z napisem „Water side” (lub „Wasserseite”, czyli „od strony wody”) skierowaną do wnętrza płynowskazu. Jeśli osłona mikowa nie jest opisana to do wnętrza płynowskazu powinna być ona skierowana stroną lepszą jakościowo.
  9. W przypadku stosowania szkieł typu TA28 zainstalować podkładkę uszczelniającą (9).
  10. Włożyć szkło transparentne (3).
  11. Podkładkę z KLINGERSIL (4) oczyścić szmatką i położyć na szkle. Należy zwrócić uwagę na to, aby uszczelka nie była większa niż wgłębienie, w którym montowane jest szkło. Jeśli uszczelka ma za duże wymiary, to należy ją obciąć nożyczkami. Dopuszcza się, aby uszczelka była krótsza od szkła o nie więcej niż 1 mm.
  12. Jeśli użyto szkła typu TA28 zainstalować dodatkową osłonę mikową (10).
  13. Nałożyć część czołową korpusu (8) i, po uprzednim posmarowaniu gwintu śrub pastą Molykote 1000, przykręcić nakrętkami sześciokątnymi.
  14. Dokręcania śrub korpusu powinno być dokonane za pomocą klucza dynamometrycznego momentem 100 Nm.
Strony katalogowe:
T 50 T 100 T 160 T 85
T 50 T 100 T 160 T 85
TA 120      
TA 120      

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl