Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Płynowskazy transparentne

Klinger - poziomowskazy transparentne

Dane ogólne

wykonania materiałowe: FS/H – stal węglowa ASTM A105, 
M/H – części wewnętrzne z AISI 316,
M – wszystkie części z AISI 316
klasa ciśnienia: PN 50÷250, ANSI 300÷1500
ciśnienie / temperatura: 120 bar / 323°C pary nasyconej
250 bar lub 400°C przy zast. procesowych
głowice: D, DA, DG, DVK 2, RAV 956/946, RAV 957/947
wyposażenie dodatkowe: podświetlenie, płaszcz grzewczy, izolacja termiczna, osłony niezamarzające, skala zewnętrzna, osłony z miki lub folii Kel-f

Dostępne typy:

TypKlasa
ciśnienia
głowica odcinająca
zastosowanie na paręzastosowania procesowe
para
nasycona
DDADVK 2Temp.
max.
DGRAV 946
RAV 947
RAV 956
RAV 957
T 50 PN 50
ANSI 300
15 bar
197 °C
+ - - 400 °C + + +
T 100 PN 100
ANSI 600
30 bar
233 °C
+ - - 400 °C + + +
T 160 PN 160
ANSI 900
40 bar
249°C
+ - - 400 °C + + +
T 85 PN 160 85 bar
298 °C
- +1) +        
TA 120 PN 250 120 bar
323 °C
- - +        


1) do PN 40

 

Instrukcja obsługi płynowskazów transparentnych

A.    Obsługa płynowskazu

Po zamontowaniu płynowskazu (także po wymianie szkieł lub uszczelek) należy dociągnąć nakrętki śrub korpusu (5) kluczem dynamometrycznym w sposób naprzemienny, zaczynając od środka płynowskazu.

Moment dociągnięcia śrub:  100 Nm w stanie przed uruchomieniem (na zimno),
  92 Nm w stanie roboczym (po osiągnięciu temperatury pracy).

 

Wszelkie przecieki powstałe podczas użytkowania należy likwidować poprzez dociągnięcie śrub odpowiedniego segmentu płynowskazu.

Podczas użytkowania płynowskazu należy przestrzegać zasady:

wszystkie czynności związane z rozkręcaniem i skręcaniem korpusu płynowskazu powinny być wykonywane na odpowietrzonym i wystudzonym płynowskazie.

Czas eksploatacji szkieł i miki w istotny sposób zależy do sposobu odwadniania i odmulania płynowskazu.

Rozmieszczenie elementów w płynowskazie ze szkłem transparentnym

1. Ze szkłem typu A, B, H (także C i D) 2. Ze szkłem typu TA28
Rozmieszczenie elementów w płynowskazie ze szkłem typu A, B i H Rozmieszczenie elementów w płynowskazie ze szkłem typu TA28

1. Uszczelka grafitowa    
2. Osłona mikowa            
3. Szkło transparentne    
4. Uszczelka                     
5. Nakrętka sześciokątna

 6. Korpus
 7. Śruba
 8. Pokrywa czołowa korpusu
 9. Podkładka ochronna 
10. Osłona mikowa z otworkiem

W przypadku płynowskazów ze szkłem transparentnym typu A, B, C, D i H zazwyczaj stosuje się pojedynczą osłonę mikową umieszczoną bezpośrednio na szkle (3) od strony czynnika (medium). Dla szkieł transparentnych  typu TA28 (stosowanych przy wysokich ciśnieniach i temperaturach) zazwyczaj stosuje się dwie osłony mikowe i dodatkową podkładkę ochronną pomiędzy miką i szkłem od strony czynnika. Dodatkowa osłona mikowa, instalowana od strony obserwatora, ma mały otwór (Ø 1mm). Zadaniem tej osłony jest zmniejszenie szoku termicznego, na jaki narażone jest szkło, pracujące z jednej strony w środowisku o wysokiej temperaturze (para, gorąca woda), a z drugiej, z niską (pokojową) temperaturą otoczenia. Zewnętrzna osłona mikowa przyczynia się do dłuższej bezawaryjnej pracy zestawu. Otwór wykonany w tej osłonie zabezpiecza przed pozostaniem wilgoci pomiędzy szkłem a miką podczas montowania zestawu, a także wyrównuje ciśnienie pod i nad osłoną w trakcie normalnej eksploatacji.

B.    Odwadnianie i odmulanie płynowskazu.

 1. Zamknąć górną głowicę odcinającą i po otwarciu kurka spustowego odmulić płynowskaz przez dolną głowicę.
 2. Zamknąć kurek spustowy i ponownie napełnić korpus wodą.
 3. Powtórzyć zamykanie i otwieranie kurka spustowego kilkakrotnie w celu usunięcia zanieczyszczeń, które odłożyły się w płynowskazie.
 4. Zamknąć obie głowice odcinające i otworzyć kurek spustowy aż do całkowitego odwodnienia korpusu.
 5. Zamknąć kurek spustowy i otworzyć górną głowicę w celu odmulenia górnej głowicy.

Stosując się do powyższych zaleceń chroni się osłony mikowe przed gwałtownym oddziaływaniem (ciśnienie) kondensatu znajdującego się w kotle, co wydłuża czas ich eksploatacji.

C.    Wymiana szkieł i osłon mikowych

  1. Odwodnić korpus: zamknąć głowice odcinające, otworzyć kurek spustowy.
  2. Odczekać, aż korpus ochłodzi się.
  3. Odkręcić korpus od głowic odcinających – nie zaleca się wymiany szkieł w korpusie na kotle w pozycji pionowej ze względu na trudność z prawidłowym ustawieniem szkieł, uszczelek i osłon mikowych.
  4. Zdemontować części czołowe korpusu (8) po odkręceniu śrub (5).
  5. Sprawdzić, czy powierzchnie styku części czołowych (8) i środkowej (6) korpusu są idealnie płaskie. Nierówności mogą być spowodowane korozją i naprężeniami termicznymi.
  6. Usunąć resztki osłon mikowych i uszczelek. Pozostawione zanieczyszczenia mogą być przyczyną pękania szkieł w czasie dociągania śrub korpusu.
  7. Uszczelkę z KLINGERgraphit Laminat (1) przetrzeć czystą szmatką i położyć w zagłębieniu części środkowej korpusu nie używając żadnych smarów.
  8. Na tak przygotowaną uszczelkę położyć osłonę mikową (2) stroną z napisem „Water side” (lub „Wasserseite”, czyli „od strony wody”) skierowaną do wnętrza płynowskazu. Jeśli osłona mikowa nie jest opisana to do wnętrza płynowskazu powinna być ona skierowana stroną lepszą jakościowo.
  9. W przypadku stosowania szkieł typu TA28 zainstalować podkładkę uszczelniającą (9).
  10. Włożyć szkło transparentne (3).
  11. Podkładkę z KLINGERSIL (4) oczyścić szmatką i położyć na szkle. Należy zwrócić uwagę na to, aby uszczelka nie była większa niż wgłębienie, w którym montowane jest szkło. Jeśli uszczelka ma za duże wymiary, to należy ją obciąć nożyczkami. Dopuszcza się, aby uszczelka była krótsza od szkła o nie więcej niż 1 mm.
  12. Jeśli użyto szkła typu TA28 zainstalować dodatkową osłonę mikową (10).
  13. Nałożyć część czołową korpusu (8) i, po uprzednim posmarowaniu gwintu śrub pastą Molykote 1000, przykręcić nakrętkami sześciokątnymi.
  14. Dokręcania śrub korpusu powinno być dokonane za pomocą klucza dynamometrycznego momentem 100 Nm.
Strony katalogowe:
T 50 T 100 T 160 T 85
T 50 T 100 T 160 T 85
TA 120      
TA 120      

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.