Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Tynki i płyty gipsowe

Mika mielona jest lekka, niepalna, sypka, chemicznie obojętna i odporna na ścieranie. Ma dobre właściwości termoizolacyjne i znakomite parametry pochłaniania dźwięku. Mała kurczliwość i rozszerzalność termiczna dające dobrą stabilność wymiarów przy zmianach temperatury oraz bardzo niska absorpcja wody i pary wodnej to tylko niektóre z dodatkowych jej zalet. Wszystkie te właściwości tworzą z miki idealny produkt do zastosowania jako wypełniacz w lekkich, ognioodpornych prefabrykowanych gipsowych płytach ściennych i w panelach do konstrukcji budowlanych, gdzie izolacja termiczna i właściwości akustyczne mają szczególne znaczenie. Mika mielona z powodzeniem zastępuje stosowany dawniej azbest.

Mikę mieloną opłaca się stosować jako wypełniacz i materiał wykończeniowy płyt ściennych, w połączeniu z cementem do wypełniania złącz między takimi płytami, jak również jako tynki wykończeniowe powierzchni sufitowych. W tym ostatnim zastosowaniu, mika działa jako dodatek zmniejszający penetrację czynników do powierzchni porowatych, co poprawia właściwości mieszające i zacierające cementów.

Wysoka odporność na ciepło, doskonała wytrzymałość mechaniczna i termiczna, niska absorpcja wilgoci, wysoka odporność na przecieki powierzchni, niezwykła odporność chemiczna to tylko niektóre z charakterystycznych właściwości miki, które czynią ją użytecznym składnikiem w powyższych zastosowaniach.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.