0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

ISO 9001:2015

Continental Trade Sp. z o.o. jest dostawcą miki i jej przetworów, a także  szkła technicznego, laboratoryjnego, uszczelnień i aparatury płynowskazowej dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Politykę jakości realizujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, wypełniając jej wymagania.

System jakości podlega ciągłemu doskonaleniu w oparciu o najlepsze praktyki w codziennym funkcjonowaniu systemu zarządzania Continental Trade Sp. z o.o.

Doskonalenie zarządzania Continental Trade Sp. z o.o. w zakresie usprawniania procesów logistycznych i handlowych prowadzi do lepszego realizowania potrzeb i oczekiwań naszych Klientów i partnerów handlowych, zwiększa obustronne zaufanie i prowadzi do trwałej współpracy.

Zarząd Continental Trade Sp. z o.o. ustanowił cele jakościowe, swym zakresem obejmujące główne procesy zachodzące w firmie, które są elementem doskonalenia procesów i są poddawane systematycznym przeglądom i audytom (wewnętrznym i zewnętrznym). Cele jakościowe zostały zorientowane na:

  • zapewnienie terminowości i kompletności dostaw,
  • zwiększanie wiedzy fachowej pracowników,
  • modernizacja wyposażenia technicznego.