0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Continental Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021070, NIP: 5241025754, REGON: 011218420; adres e-mail: biuro@continentaltrade.com.pl.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora. 


§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych, w tym w jego sklepie internetowym;
  • świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych (np. newsletter);
  • przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
  • udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • § 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
  • § 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.


§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 


§4 Okres i zakres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

 1. przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu jest przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa ale nie dłużej niż lat 10;
 2. przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 3. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zawierające:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę i adres  firmy, a w odniesieniu do subskrybentów newsletter'a wyłącznie adres e-mail. Do przesyłania informacji podanych w formularzu kontaktowym stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 Profilowanie

 1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie są przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. 

 §7 Pliki cookies

 1. Nasze witryny (www.continentaltrade.com.pl i sklep.continentaltrade.eu) wykorzystują pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na komputerze użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zasady przetwarzania danych gromadzonych przez pliki Cookies są podane w dokumencie Polityka Cookies. Technologia plików cookies  nie zbiera, nie przetwarza ani nie gromadzi danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje o plikach cookies dostępne są na stronie Polityka Cookies.

[aktualizacja 2022-09-28]