0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Normy i wartości

W swoim działaniu firma Continental  Trade Sp.  z o.o.  kieruje się następującymi normami i wartościami:

  • najważniejszym zadaniem jest pełne zaspokojenie potrzeb Klienta,
  • tylko wysoka jakość usług i dostarczanych terminowo produktów zapewnią stabilny rozwój firmy,
  • nasza wiedza i doświadczenie ma służyć także naszym klientom w realizacji ich projektów,
  • postępowanie zgodne z wdrożonym systemem jakości  ISO 9001:2015 pozwala na zachowanie wysokich standardów obsługi każdego klienta.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) realizującej Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów, mając na uwadze właściwe zarządzanie odpadami i opakowaniami, a tym samych dbając o ochronę środowiska, dokonaliśmy wpisu naszej firmy do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i uzyskaliśmy numer wpisu 000009224. Pod adresem www.bdo.mos.gov.pl można znaleźć potwierdzenie tego wpisu.
Firma Continental  Trade Sp.  z o.o.  popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej. Dbamy o rzetelność kupiecką i budujemy z Klientami długoterminowe relacje oparte o wzajemną lojalność i dążenie do osiągania obopólnych korzyści. 

Uważamy, że w warunkach dużej konkurencji żadna firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej, jest jedną z największych wartości firmy. 
Aby weryfikować nowych klientów i utrzymywać bezpieczne relacje gospodarcze przez cały okres współpracy, korzystamy z usług Bisnode, europejskiego lidera w dostarczaniu danych i analiz dotyczących naszych partnerów gospodarczych. Współpraca z wywiadownią gospodarczą, jaką jest Bisnode, pozwala nam na podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych, które zwiększają rentowność i rozwijają naszą firmę.

Współpracujemy także z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, co pozwala nam dobierać naszych kontrahentów spośród firm, które podzielają nasze poglądy na etyczne prowadzenie działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że przyczynia się to do wzrostu ilości firm, które dążą do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej, a przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań jest dla nich codziennym obowiązkiem.

 

 

Certyfikat UDT-CERT Nr 10482/ET-001/02

W 2020 roku Continental Trade sp. z o.o. spełnił wymagania określone przez Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym w zakresie wdrożenia i stosowania zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19.

Certyfikację przeprowadził Urząd Dozoru Technicznego