0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne
Blog
Pozostałe na blogu

Aktualizacja Certyfikatu ISO 9001

03/01/2023
OCEŃ WPIS:
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
średnia ocen: 0/5 - 0 głosów

We wrześniu 2018 r. kończy się obowiązywanie normy ISO-9001 w wydaniu 2008. Nowe wydanie normy, z roku 2015, nakłada na organizacje szereg nowych wymagań, lepiej zabezpieczających interesy klienta, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo organizacji.

W ramach ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, na przełomie roku 2017/2018 dostosowaliśmy nasz system zarządzania do wymagań normy ISO 9001 w wydaniu 2015. Analiza ryzyka i szans pozwoliła nam opracować działania zapobiegawcze prowadzące do minimalizacji zagrożeń, a także procedury pozwalające na wykorzystanie pojawiających się możliwości biznesowych. ISO-9001 w wydaniu 2015 umożliwiło lepsze powiązanie polityki jakości i celów jakościowych ze strategią naszej firmy. Dzięki ISO-9001:2015 mamy ciągły nadzór na zgodnością naszych wyrobów i usług z wymaganiami. ISO-9001:2015 pozwala nam zachować wysoki poziom obsługi każdego klienta.

W maju 2018 auditorzy z UDT-CERT przeprowadzili analizę wdrożonego przez nas systemu zarządzania pod kątem jego zgodności z nowymi wymaganiami normy ISO-9011:2015. Auditorzy przeanalizowali nasze procedury systemowe i operacyjne, wdrożony system dokumentowania informacji oraz zaplanowane i wdrożone działania odnoszące się do ryzyka i szans. 

Przeprowadzony audit w pełni potwierdził zgodność naszego systemu zarządzania jakością z wymogami normy ISO-9001:2015. W efekcie pozytywnej oceny auditu przyznano nam Certyfikat ISO-9001:2015 nr CSJ/787/2018 (zob. https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/organizacje-certyfikowane). 

Dzięki wdrożeniu najnowszej wersji normy ISO-9001 możemy zademonstrować swoją zdolność do dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania klientów oraz przepisów prawnych, a także zwiększymy zadowolenie naszych klientów. 

OCEŃ WPIS:
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
średnia ocen: 0/5 - 0 głosów