0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne
Blog
Pozostałe na blogu

Folie mikowe dla odlewni żelaza i metali nieżelaznych

23/12/2022
OCEŃ WPIS:
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
średnia ocen: 0/5 - 0 głosów

Wyściółki pieców indukcyjnych na bazie miki są elastyczne, łatwe w obsłudze i zastąpiły azbest w większości krajów świata, wprowadzając w ten sposób do przemysłu odlewniczego produkty nieszkodliwe dla zdrowia pracowników i środowiska.

Nietoksyczne folie mikowe dostarczane są w rolkach o szerokości 1 m i długości 25 m i wykorzystywane są jako:

  • Warstwa poślizgowa: Mika wzmocniona włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie,
  • Warstwa zabezpieczająca: ochrona cewki indukcyjnej przed ruchomymi materiałami ogniotrwałymi (zasypka)
  • Warstwa separująca: bariera dyfuzji gazu
  • Warstwa izolacyjna: zabezpieczenie elektryczne i termiczne
  • Warstwa ochronna: kompensuje ruchy płynnego wsadu (głównie pionowe)

Główne produkty:

  • Folia mikowa Combi G (Mika / wysokotemperaturowy papier CaSi).
  • Folia mikowa PGM (Flogopit / muskowit, wzmocnione włóknem szklanym) 

W piecach indukcyjnych wrażliwe, chłodzone wodą cewki miedziane są zabezpieczone przed działaniem wysokiej temperatury ogniotrwałą betonową ścianą (izolacja termiczna). Usunięcie zużytego materiału ogniotrwałego za pomocą młotów udarowych jest kosztowne i może spowodować uszkodzenie cewki. Odporna na rozdarcie, wykonana na bazie miki, warstwa folii umożliwia oddzielenie resztkowego (spiekanego) materiału ogniotrwałego od ściany betonowej po opróżnieniu pieca, co chroni cewkę, wydłuża żywotność materiału ogniotrwałego w tyglu i zmniejsza koszty konserwacji.

Podczas napełniania bezrdzeniowych pieców z cewkami indukcyjnymi, materiał ogniotrwały na bazie SiO2 jest nanoszony lokalnie wokół tygla i zagęszczany, aby utworzyć izolację termiczną cewki od wytopu. Izolacja o grubości około 10 cm ulega degeneracji, w zależności od charakteru / agresywności wytopu, po około 200 wytopach, lub 2-6 tygodniach (wartości średnie).

Usunięcie starej, zużytej, masy ogniotrwałej i żużla po wylaniu roztopionego metalu z tygla w piecu z izolacją cieplną wymaga ostrożności i doświadczenia. Uzyskanie gładkich powierzchni betonowych wokół cewki, tak aby nie pozostały żadne defekty, jest praco- i czasochłonne.

Folie mikowe   zapewniają wolną od azbestu i biodegradowalną warstwę izolacyjną, która podczas rozbiórki służy jako płaszczyzna ślizgowa zużytego materiału ogniotrwałego. Warstwa poślizgowa wykonana jest z papieru mikowego wzmocnionego włóknem szklanym (grubość od około 0,3 mm do 0,5 mm) laminowanego odpornym na ciepło spoiwem silikonowym. Można ją łączyć z papierem wapniowo-krzemianowym o grubości 2 mm, szczególnie gdy w większych piecach napotykamy na znaczne nierówności ściany ogniotrwałej chroniącej cewkę.

Folia mikowa, jak „tapeta”, zwykle o szerokości 1 m, jest dostarczana na rolce o długości 25 m. Przycinana się ją do wymaganego rozmiaru i montuje pionowo na ścianie pieca (rys. 1). Na górze jest mocowana za pomocą kleju (bez wody i halogenów) lub za pomocą taśmy klejącej. Folię układa się tak, aby warstwa miki skierowana była do wnętrza pieca (rys. 2). Powierzchnia z miki zapewnia dobry poślizg (zapobiega przyleganiu) między materiałem ogniotrwałym a betonową osłoną cewki.

Folia mikowa Combi G jest elastycznym laminatem formowanym na zimno z flogopitu oraz włókien z krzemianu wapnia połączonych specjalnym spoiwem (silikonem). Warstwa o grubości około 2,3 do 2,5 mm służąca do izolacji pieców indukcyjnych pracuje do temperatury 1 050 ° C, kompensuje nierówności powierzchni betonowej ściany, która ma zaledwie 2 cm grubości, a tym samym zmniejsza ubytki. Stosowana jest w dużych piecach indukcyjnych ( > 2 tony).

Folia mikowa PGM ma grubość około 0,3 mm do 0,5 mm, jest wzmocniona włóknem szklanym i składa się z warstw flogopitu i muskowitu z wzmacniającymi włóknami szklanymi między nimi. Z powodzeniem stosuje się ją do uzyskiwania gładkich wewnętrznych ścian w mniejszych piecach indukcyjnych (do 2 ton).

Powierzchnie wykonane z obu rodzajów folii dodatkowo kompensują ruchy materiału ogniotrwałego powodowane przez proces wytopu.

Jest to sposób skuteczny i jednocześnie nieszkodliwy dla zdrowia oraz bezpieczny ekologicznie. Folie izolacyjne do pieców indukcyjnych produkowane są z wykorzystaniem miki muskowit lub flogopit. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych (91/155 / EWG) mika nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zarówno podczas przechowywania, jak i podczas instalacji i usuwania. W związku z tym nie należy podejmować żadnych specjalnych środków w odniesieniu do usuwania folii izolacyjnych w piecach indukcyjnych. Materiał rozkłada się w naturze i może być bezpiecznie usunięty jako śmieci budowlane na składowiska odpadów komunalnych.

Continental Trade Sp. z o.o.sprzedaje produkty na bazie miki od roku 1995 i posiada duże doświadczenie w oferowaniu tego rodzaju wyrobów klientom na całym świecie.

Zapraszamy do współpracy. Czekamy na kontakt telefoniczny  (+48 22 670 11 81), mailowy (office@continentaltrade.com.pl) lub poprzez formularz zapytania umieszczony wraz ze wszystkimi danymi kontaktowymi w naszym serwisie www na stronie Kontakt.

Zespół Continental Trade Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5; 03-214 Warszawa

OCEŃ WPIS:
Twoja ocena
Dziękujemy za ocenę
średnia ocen: 0/5 - 0 głosów