0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Mika naturalna typu flogopit

Flogopit to minerał z gromady krzemianów zaliczany do grupy mik. Jest minerałem pospolitym, ważnym minerałem skałotwórczym. Z racji składu chemicznego nazywany jest czasami miką magnezową, a z racji koloru, miką bursztynową

 • Minerał chemiczny: KMg3(OH, F)2AlSi3O10 - zasadowy glinokrzemian potasu i magnezu
 • Układ krystalograficzny - jednoskośny
 • Twardość w skali Mohsa - 2,5 do 3,0
 • Łupliwość - doskonała, jednokierunkowa
 • Rysa - biała
 • Przełam - nierówny, blaszkowy
 • Gęstość - 2,6 do 3,2 g/cm3
 • Barwa - ciemnożółta, zielonkawa, czerwonobrązowa
 • Połysk - perłowy, metaliczny
   

Zastosowanie flogopitu:

 • w elektronice,
 • doskonały izolator elektryczny,
 • po sproszkowaniu używany jako posypka do papy,
 • w postaci pudru jest wykorzystywany przy produkcji pigmentów,
 • używany jako wypełniacz środków ochrony roślin,
 • minerał o wybitnych walorach kolekcjonerskich,

Tworzy, nieraz pokaźnych rozmiarów, kryształy tabliczkowe lub płytkowe, makroskopowo bardzo podobne do biotytu (zwykle nieco od niego jaśniejsze). Często odznacza się pseudoheksagonalną postacią. Występuje też w skupieniach ziarnistych, blaszkowych i łuskowych.

Jest minerałem giętkim i sprężystym, prze­zroczystym do przeświecającego, o szklistym i perłowym (na powierzchniach łupliwości) połysku. Odznacza się doskonałą, jedno­kierunkową łupliwością i nierównym przełamem. Ma przeważnie barwę brunatną lub szarą; bywa też czerwonawy, czerwonobrunatny, zielonawy, żółtawy, biały bądź bezbarwny. Często zawiera igiełkowe wrostki rutylu, który tworzy w nim sieć sagenitową. Czasami wykazuje obecność nie­wielkich ilości baru, żelaza, manganu i chromu.

Stanowi przede wszystkim składnik róż­nych skał metamorficznych, głównie: mar­murów kalcytowych i dolomitowych, skarnów, hornfelsów, kwarcytów, serpentynitów i różnych łupków krystalicznych. Rzadziej bywa spotykany w skałach mag­mowych, np. w pegmatytach, granitach (w ich strefach kontaktowych), perydotytach, kimberlitach, a także karbonatytach. Często powstaje w wyniku procesów hydrotermalnych i metasomatycznych. Przeważnie współwystępuje z kalcytem, dolo­mitem, diopsydem, antofyllitem, chlory­tem, apatytem oraz minerałami z grupy serpentynu

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Podstawowe właściwości flogopitu

Właściwość Jednostka Wartość
Barwa   ciemno żółta, zielonkawa, czerwonobrązowa
Gęstość g/cm³ 2,6 - 3,2
Twardość Mohs 2,5 - 3,0
Wytrzymałość na rozciąganie kg/cm2 ~ 1 000
Wytrzymałość na ścinanie kg/cm2 1 000 - 1 300
Wytrzymałość na ściskanie kg/cm2 -
Moduł sprężystości kg/cm2 1,4 - 2,1
Współczynnik rozszerzalności cieplnej *) 1/°C 30x10-6 - 60 x10-6
Temperatura kalcynacji °C 900 - 1 000
Maksymalna temperatura pracy °C 800 - 900
Przewodność cieplna *) W/(m · °C) ~0,419
Zawartość wody % 3,0
Wchłanianie wilgoci   bardzo słabe
Wytrzymałość dielektryczna  
(dla grubości 25 - 75 µm")
kV/mm 115 - 140
Stała dielektryczna (@ 15 °C)   5 - 6
Tangens strat @ 15 °C   1 - 5 x 10-3
Oporność właściwa  @25 °C  Ω·cm 1x1012 - 1x1014
Reakcja na kwasy   reaguje z H2SO4

 

*)  prostopadle do powierzchni rozwarstwienia

 

SKŁAD CHEMICZNY  
Dwutlenek krzemu SiO2 42,99%
Tlenek glinowy Al2O3 12,16%
Tlenek potasu K2O 11,23%
Tlenek magnezu MgO 28,84%
Strata przy prażeniu H2O 2,15%
Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat