0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Mika mielona

Mika mielona

Praktycznie wszystkie kawałki miki pozostałe po wyodrębnieniu płytek są rozdrabniane lub proszkowane w szeroki zakres płatków, proszków i pudrów przy wykorzystaniu trzech poniższych procesów:

  • mielenie na sucho,
  • mielenie na mokro,
  • mikronizacja.

Produkty powstałe w tych trzech procesach różnią się od siebie pewnymi właściwościami fizycznymi, a w szczególności wyglądem. Każdy rodzaj uzyskiwanej miki ma swoją własną charakterystykę i przeznaczenie. Żaden nie jest wystarczająco dobry do wszystkich zastosowań.

Typy mielenia

Na sucho

Najbardziej komfortowym i ekonomicznym sposobem mielenia miki jest metoda wykorzystująca szybkie młotkowe młyny wyposażone w pneumatyczne separatory i drgające sita mające oczka o rozmaitej wielkości. W ten ten sposób produkuje się ponad 85% miki mielonej. Aby ją uzyskać, używa się również energii strumienia powietrza bądź pary. Mika mielona na sucho sprawdza się w przypadku większości przemysłowych zastosowań.

Na mokro

Mikę mieli się również na mokro w kruszarkach grzebieniowych. Pozyskiwane w ten sposób ziarna mają wielkość od 40 do 100 mikronów. Uzyskiwana w ten sposób mika wyróżnia się wysokim stopniem czystości i srebrzenia. Mielenie na mokro należy do wolnych i drogich procesów. Uzyskaną w ten sposób mikę stosuje się w farbach, formach wtryskowych, oponach pneumatycznych i tapetach.

Zastosowania miki mielonej

Farby

Mielonej miki używa się do wytwarzania wielu rodzajów farb i lakierniczych powłok. Stosuje się ją w farbach aluminiowych, antykorozyjnych, ognioodpornych, morskich, ozdobnych, samochodowych, cementowych, syntetycznych wodnych oraz służących do oznaczeń drogowych. Mika mielona zwiększa elektryczną oporność farby i jej odporność na wilgoć, chemikalia, światło i ciepło.

Wyroby gumowe

Miki używa się również jako wypełniacza w wyrobach z gumy. Dzięki niej produkty zyskują większą twardość oraz odporność na rozdarcie bądź złamanie. Poprawia ona również wygląd i elastyczność wyrobów.

Wyroby papierowe

Płatki miki wykorzystuje się również w papierach ozdobnych, ściennych tapetach i kartach okolicznościowych. Odbijają one światło, nadając wyrobom połysku.

Plastiki

Mieloną mikę stosuje się także w motoryzacyjnych plastikach, panelach desek rozdzielczych, tarczach i łopatkach wirników wirników oraz zestawach lamp przednich. Produkt zmniejsza hałas i wibracje.

Zdobienie szkła i ceramiki

Poddana zmieleniu mika nadaje się również do dekorowania ceramiki, plastikowych wyrobów i szkła. W sytuacji kontaktu produktów z wysoką temperaturą bądź produktami spożywczymi nie sprawdza się brokat. Zaleca się wtedy zastosowanie odpornej na wysoką temperaturę i bezpiecznej podczas kontaktu z pożywieniem miki.

Elektrody spawalnicze

Mieloną mikę dodaje się również do otuliny elektrody, aby ustabilizować łuk elektryczny i zabezpieczyć miejsce spawania. Omawiana substancja ochrania elektrodę przed ciepłem, atmosferycznymi utleniaczami i gazem. Stworzywszy topliwy żużel, zapewnia dokładne uszczelnienie w miejscu łuku elektrycznego i topienia.

Właściwości miki

Mika doskonale sprawdza się w przypadku wszystkich wymienionych powyżej zastosowań. Zawdzięcza to swoim niezwykłym cechom, takim jak:

  • chemiczna wytrzymałość i brak reakcji z kwasami, ługami, parą wodną i wodą,
  • odporność na wysokie temperatury i starzenie,
  • niepodatność na korozję,
  • odporność na przepuszczalność światła,
  • nierozpuszczalność w wodzie,
  • dekoracyjny, często połyskujący wygląd.

Mika stosowana do dekorowania produktów z ceramiki i szkła oraz zastępująca poliestrowy brokat występuje w bardzo wielu kolorach, na przykład: białym, czarnym, niebieskim, fioletowym, perłowym, srebrnym, złotym, złotym rdzawym i żółtym.

Jeśli interesuje Cię odporna na bardzo wysokie temperatury i bezpieczna podczas użytkowania mielona mika, zapraszamy do składania zamówień!

Komunikat