0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Płyty mikanitowe

Płyty mikanitowe wykonywane są z mikanitu grzejnikowego (o rodzajach mikanitu zob. tutaj), co zapewnia im bardzo dobrą odporność na wysokie temperatury. Zależnie od podatności na zginanie wyróżnia się mikanit sztywny i elastyczny. Z mikanitu o grubości do 2 mm można produkować elementy i części metodą wykrawania (wykrojnikami), grubsze płyty należy już obrabiać klasycznymi narzędziami skrawającymi. 

Płyty z mikanitu sztywnego o grubości ponad 3 mm czasami nazywa się blokami mikanitowymi. W naszym serwisie bloki są traktowane identycznie jak sztywne płyty mikanitowe i są omówione na stronach dotyczących płyt z mikanitu sztywnego.

Komunikat