0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Płyty i bloki kwarcowe

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Płyty i bloki kwarcowe

W Continental Trade oferujemy płyty i bloki kwarcowe, które sprawdzają się w wielu przemysłowych zastosowaniach. Szkło kwarcowe odznacza się wysoką zawartością krzemionki pozyskiwanej z kryształów górskich i kwarcytów. Dzięki wykorzystanemu materiałowi płyty i bloki wyróżniają się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej i wysoką temperaturą topnienia. Są odporne na szok termiczny oraz promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe. Sprawdź dostępne w Continental Trade płyty i bloki wykonane z rozmaitych typów szkła kwarcowego i wybierz odpowiednie w swoim przypadku.

Płyty i bloki z kwarcu – typy szkła

Płyty i bloki ze szkła kwarcowego są szeroko stosowane na całym świecie w przemyśle półprzewodnikowym i światłowodowym, procesie suszenia podczerwienią i UV oraz w lecznictwie z uwagi na jakość i czystość materiału.

Oferujemy Państwu płyty i bloki kwarcowe o różnych wymiarach, wykonane z rozmaitych rodzajów szkła kwarcowego. Standardowo dostępne są wyroby wykonane z następujących rodzajów szkła kwarcowego (patrz właściwości JGS szkła kwarcowego typu opisanego tutaj):

  • JGS-1 (szkło kwarcowe dla UV). Jest to szkło kwarcowe o bardzo wysokiej czystości, uzyskiwane metodą topienia płomieniowego. Jego bardzo dobra przepuszczalność światła UV przewyższa inne rodzaje szkła, w szczególności w strefie bardzo krótkiego UV. Pozwala osiągnąć 90% przepuszczalności przy długości fali 185 nm. Dlatego ten rodzaj szkła jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w zakresie długości fal 185-2500 nm.
  • JGS-2 (szkło kwarcowe ogólnego przeznaczenia). Jest to szkło kwarcowe o wysokiej czystości, uzyskiwane metodą topienia płomieniowego. Nadaje się do stosowania w zakresie długości fal 220-2500 nm.
  • JGS-3 (szkło dla podczerwieni). Ma dobrą przepuszczalność światła w zakresie promieniowania podczerwonego (ponad 85%). Jest zalecane do rozwiązań, w których długość światła jest w zakresie od 260-3500 nm. Wyroby z kwarcu JGS-3 oferujemy w postaci płyt o wymiarach do 300x200 mm i grubości 1 – 5 mm oraz krążków o średnicy do 200 mm i grubości do 10 mm. Inne wymiary na zapytanie.
  • Kwarc bezozonowy. Jest to czysty kwarc z domieszką Ti. Ma silną zdolność do tłumienia wysokoenergetycznego promieniowania UV, wytwarzającego szkodliwy ozon. Jest to szkło jasne, o lekko fioletowej powierzchni przekroju. Szkło bezozonowe blokuje fale o długości <220 nm, a jednocześnie zapewnia przepuszczalność ponad 70% w zakresie 253,7 nm (częstotliwość bakteriobójczego promieniowania par rtęci). Szkło stosowane we wszystkich rodzajach lamp bakteriobójczych.
  • Kwarc blokujący UV. Jest to najlepsze szkło zapobiegające przenikaniu promieniowania UV, a jednocześnie z najlepszą przejrzystością dla światła widzialnego i częściowo podczerwieni. Dodatek cezu powoduje, że szkło kwarcowe skutecznie blokuje wszelkie promieniowanie UV-B i UV-C i większość promieniowania UV-A. Może być używane do osłaniania lamp halogenowych, lamp wyładowczych i innych źródeł światła. Będzie skutecznie chronić ludzi i otoczenie przed niebezpiecznym działaniem ultrafioletu, zapewniając jednocześnie najlepszą przepuszczalność światła widzialnego.

Wykonujemy również nietypowe kształtki ze szkła kwarcowego. Podaj nam swoje wymagania i rysunki techniczne potrzebnych elementów, a my zapewnimy Ci dostawę gotowych wyrobów.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Szkło kwarcowe tłumiące UV - informacje dodatkowe

Skład chemiczny (wagowo w ppm; bezpośredni odczyt ze spektrometru)

 
Cr Ge Fe Mg Ti Ca Al Na Li K OH
<0.5 <0.4 1.5 0.5 2.5 2.3 2.5 2.5 0.36 2.5 1-50
 
Właściwości fizyczne

Właściwość Jednostka Wartość
Gęstość (w 20 °C) kg/m3 *103 2.2
Współczynnik rozszerzalności (w zakresie 25-300 °C) 1/°C *10-6 0.58
Temperatura mięknienia °C 1620
Temperatura wyżarzania °C 1160
Punkt odkształcenia °C 1060
Moduł Younga Pa * 105 7.3

 

 
Transmitancja przy grubości 1,0 mm

Długość fali [nm] <220 230-280 290-330 315 350 380 590 780
Przepuszczalność % 0 <19 0 15 88 92 93 93
 

Szkło kwarcowe bezozonowe - informacje dodatkowe

Skład chemiczny (wagowo w ppm; bezpośredni odczyt ze spektrometru)
 
Al Fe K Na Li Ca Mg Cu Mn Pb B Cr OH
25 1.5 2.5 2.5 0.6 2.3 0.5 0.1 0.5 0.01 0.2 0.1 <10
 
Właściwości fizyczne
 
Właściwość Jednostka Wartość
Gęstość (w 20 °C) kg/m3 *103 2.2
Współczynnik rozszerzalności (w zakresie 25-300 °C) 1/°C *10-6 0.56
Temperatura mięknienia °C 1630
Temperatura wyżarzania °C 1180
Punkt odkształcenia °C 1070
Moduł Younga Pa * 105 7.3
 
Transmitancja przy grubości 1,0 mm
 
Długość fali [nm] 185 <220 230-280 550 590 780
Przepuszczalność % 0 0 ≥85 ≥90 ≥92 ≥92

 

Przykłady realizacji
Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat