Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Wyroby specjalne

Współpracując z czołowymi producentami wyrobów ze szkła kwarcowego, poza standardowymi wyrobami kwarcowymi typu rury, pręty, płyty czy bloki, możemy dostarczyć także wyroby specjalne, nietypowe, częściowo ustandaryzowane lub wg wymagań zamawiającego.

W szerokiej gamie specjalnych wyrobów ze szkła kwarcowego można wyróżnić zaprezentowane poniżej kategorie:

Kwarcowe rury podwójne

 

Podwójne rury kwarcowe są bardzo często wykorzystywane w urządzeniach grzewczych oraz w promiennikach podczerwieni. Dobrze przepuszczają promieniowanie podczerwone i są odporne na wysokie temperatury czynnika grzejnego.

Rury tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu rur podwójnych, poza określeniem długości, należy także podać średnicę wewnętrzną i zewnętrzną pojedynczej rury oraz szerokość zestawu podwójnego (zob. rysunek obok).

Wymiarowanie rur podwójnych
Kwarcowe rury płaskie i owalne

 

Czasami zachodzi potrzeba zastosowania rur o profilu zaokrąglonym lub owalnym. W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj).
Rury tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu rur płaskich i owalnych, poza określeniem zamawianego kształtu i długości, należy także podać szerokość i wysokość przekroju oraz grubość ścianki (zob. rysunek obok).

Wymiarowanie rur płaskich i owalnych
Kwarcowe rury kwadratowe i prostokątne

Czasami zachodzi potrzeba zastosowania rur o profilu kwadratowym lub prostokątnym. W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj). Standardowe wymiary rur o profilu kwadratowym i prostokątnym podane są w tabelach poniżej.

Istnieje także możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu rur o profilu kwadratowym lub prostokątnym, poza określeniem długości, należy także podać szerokość (A) i wysokość (B) przekroju oraz grubość ścianki (S) (zob. rysunek obok).

Wymiarowanie rur kwadratowych i prostokątnych

 

Standardowe wymiary rur o profilu prostokątnym.

Szerokość
wewnętrzna
A [mm]
Wysokość
wewnętrzna
B [mm]
Grubość ścianki 
S [mm]
2 4 1,3 ±0,5
3 5
7
9
4 6
8
5 7
9
6 8
10
7 9
11
13
8 12

Standardowe wymiary rur o profilu kwadratowym

 

Szerokość
wewnętrzna
A=B [mm]
Grubość ścianki
S [mm]
Szerokość
wewnętrzna
A=B [mm]
Grubość ścianki
S [mm]
0,5 0,25 ±0,15 7 1,3 ±0,5
1 0,50 ±0,25 8
2 0,75 ±0,3 9
3 0,75 ±0,3 10
4 1,3 ±0,5 12
5 13
6 14

Kwarcowe profile i kształtki

 

Czasami zachodzi potrzeba zastosowania rur lub prętów o nietypowym profilu. W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj).
Wyroby tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu tego typu wyrobów niezbędne jest dokładne określenie rodzaju i wymiarów przekroju oraz umiejscowienia i wymiarów ewentualnych otworów. Przykładowe kształtki pokazano na rysunku obok. 

Zazwyczaj wymiary przekrojów kształtek mieszczą się w zakresie od 1 mm do 20 mm, przy czym stosunek szerokości do wysokości jest w granicach od 1 do 10.

Przykładowe profile i kształtki
Kwarcowe kapilary wielootworowe

 

Możliwe jest wykonanie połączonych ze sobą kilku cienkich rurek (kapilar). W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj).
Wyroby tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy zamawianiu kwarcowych kapilar wielootworowych niezbędne jest określenie ilości połączonych kapilar (2,3 lub 4) oraz średnicy wewnętrznej i zewnętrznej pojedynczej kapilary (zob. rysunek obok).

Produkowane są zazwyczaj wyroby, w których łączy się do 4 kapilar o średnicach wewnętrznych od 0,4 mm do 2 mm i średnicach zewnętrznych od 0,5 mm do 30 mm. Jeśli potrzebne są inne wymiary lub inna liczba kapilar - prosimy o kontakt

Kapilary wielootworowe
Kwarcowe plastry porowate

Kwarcowe plastry porowate uzyskuje się przez spiekanie bardzo drobnych ziaren szkła kwarcowego. Używany jest do tego ten sam rodzaj szkła kwarcowego, co do wyrobu rur, prętów, bloków itp. dzięki czemu uzyskuje się plastry o wysokiej czystości, chemicznie obojętne.

Plastry wykorzystuje się głównie w filtracji gazów i cieczy (w tym agresywnych chemicznie), regulacji przepływu gazów i cieczy, a także w zastosowaniach chemicznych wymagających materiałów chemicznie obojętnych i o wysokiej czystości.

W zależności od wielkości porów wyróżnia się poniższe klasy porowatości, które wpływają na zakres zastosowań:

Klasa
porowatości
Rozmiar
porów
[µm]
Zastosowanie
00 200 - 300 Dystrybucja gazów i cieczy
0 150 - 200 Dystrybucja gazów
Dystrybucja gazów w cieczach pod niskim ciśnieniem
Filtracja bardzo grubych osadów
1 90 - 150 Filtracja zgrubna cieczy
Dystrybucja gazów w cieczach, dystrybucja cieczy
Wydzielanie grubych ziaren minerałów i osadów galaretowatych
2 40 - 90 Przygotowanie do pełnej filtracji
Przygotowanie do filtracji osadów krystalicznych
Filtracja rtęci
3 15 - 40 Filtracja analityczna
Filtracja w przemyśle celulozowym, pełna filtracja gazów
Filtracja minerałów drobnoziarnistych
4 4 - 15 Końcowa filtracja analityczna
Wyodrębnianie b. drobnych osadów (np. BaSO4, Cu2O)
Zapory dla rtęci

Standardow wymiary plastrów

Średnica
[mm]
Grubość
[mm]
Dostępne klasy porowatości
00 0 1 2 3 4
10 2 - 3   * * * * *
15 2 - 3   * * * * *
20 3 - 5 * * * * * *
25 3 - 5 * * * * * *
30 3 - 5 * * * * * *
35 3 - 5 * * * * * *
40 3 - 5 * * * * * *
50 4 - 6 * * * * * *
60 4 - 6 * * * * * *
70 4 - 6 * * * * * *
80 4 - 6 * * * * * *
90 4 - 6 * * * * * *
100 4 - 6 * * * * *  
Wełna kwarcowa

Wełna kwarcowa wytwarzana jest z włókien topionego kwarcu, ma więc podobne właściwości jak czyste szkło kwarcowe. Jest niepalna i ogniotrwała. Włókna zachowują swoje właściwości do temperatury 1050 °C. Wełna kwarcowa jest dostępna w postaci:

  • szorstkiej wełny kwarcowej
  • delikatnej wełny kwarcowej
  • filcu kwarcowego

Szorstka wełna kwarcowa

Szorstką wełnę kwarcową tworzą włókna kwarcowe o wymiarach od 5 µm do 15 µm. Ułożenie włókien nadaje wełnie wygląd wełny naturalnej ze skręconymi włóknami. Dzięki skręceniu włókien wełna kwarcowa uzyskuje wytrzymałość na ściskanie i niezbędne właściwości izolacyjne. Włókna są elastyczne i odporne na zginanie.
Wymiary przed ściśnięciem i zrolowaniem: 3,7 m x 1,6 m x 0,15 m
Standardowe opakowania: ok. 0,25 kg lub ok. 1 kg

Delikatna wełna kwarcowa

Delikatną wełnę kwarcową tworzą włókna kwarcowe o wymiarach od 1,5 µm do 4 µm. Produkt został opracowany, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Charakteryzuje się lepszym współczynnikiem izolacji termicznej.
Standardowe opakowania: 10 g lub ok. 250 g 
 

Filc kwarcowy

Filc kwarcowy tworzy się przez zaimpregnowanie wełny spoiwem na bazie skrobi. Dzięki temu uzyskuje się arkusze materiału, które mogą być obrabiane (np. przycinane) w celu uzyskania niezbędnych wymiarów. Po wycięciu potrzebnego kształtu, spoiwo skrobiowe może być usunięte z filcu przez wygrzewanie materiału w temperaturze ok. 482 °C (900 °F) przez 1 godzinę lub w temperaturze 250 °C (500 °F) przez okres 24 godzin. Zawartość spoiwa w filcu jest rzędu 4 -5 % (wagowo).
Standardowe wymiary:
  • 1m x 1m x 5mm,
  • 1m x 0,5m x 5mm,
  • 0,5m x 0,5m x 5 mm
Waga: 80 g/m
Gęstość: 0,016 g/cm3

Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt. Maksymalne wymiary to 3m x 1m x 5 mm.

 

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl