0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Szkła płynowskazowe

FILTRUJ
Ukryj filtr

Szkła płynowskazowe

Oferowane przez nas szkła płynowskazowe są powszechnie stosowane w urządzeniach do wizualnej kontroli procesu technologicznego. Szczególnie w zbiornikach ciśnieniowych narażonych na szoki termiczne i chemiczne substancje agresywne. Są produkowane przez uznane, światowe firmy, takie jak Klinger, Maxos, Spectraglass, co jest gwarancją najwyższej jakości wykonania oraz stabilności parametrów. Szkła płynowskazowe produkowane są z wysokojakościowego szkła borokrzemowego lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu oraz dzięki niskiemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej materiału, uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną, wyjątkową odpornością na nagłe zmiany temperatury (tzw. szok termiczny) oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Na wszystkich etapach produkcji prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł płynowskazowych. W wyniku takiego procesu otrzymujemy szkło o wysokiej stabilności cieplnej, o doskonałej przezroczystości i ekstremalnej odporności na agresywne substancje chemiczne. Najważniejsze właściwości różnych rodzajów szkła, ich skład chemiczny, właściwości mechaniczne, optyczne, chemiczne, elektryczne itp. są obszernie omówione tutaj.

Oferujemy szeroki asortyment wysokiej jakości szkieł płynowskazowych wyprodukowanych według norm DIN 7080/7081 i BS 3463, spełniających najważniejsze normy międzynarodowe (np. JIS B 8211, MIL - G - 16356 D, ÖNORM M 7354, OMV-Spez. H 2009, Esso Eng. Spec. 123, S.O.D. Spec. 123), a także spełniających dodatkowe wymagania klienta.

W zależności od sposobu wykonania wyróżnia się dwie podstawowe grupy szkieł płynowskazowych:

  • transparentne - przezroczyste (obustronnie gładkie). W celu zwiększenia odporności na warunki pracy (ciśnienie, temperatura, środowisko agresywne) szkła transparentne chroni się od strony medium osłonami z miki.
  • refleksyjne - z jednostronnie odciśniętymi rowkami, polepszającymi widoczność poziomu cieczy. Dla szkieł refleksyjnych nie stosuje się osłon mikowych.

Dla obu rodzaju szkieł zdefiniowane są standardowe typy oraz rozmiary. Są one szczegółowo omówione w dalszej części serwisu. W większości zastosowań warto skorzystać z oferowanych standardów.
Szkła płynowskazowe dostarczane są w komplecie z uszczelkami lub osobno. Uszczelnienia do szkieł płynowskazowych opisane są tutaj.

Dostarczamy także szkła nietypowe: wyprodukowane wg indywidualnych wymagań technicznych klientów, o niestandardowych wymiarach i o nietypowych kształtach.

Zastosowania szkieł płynowskazowych

Szkła płynowskazowe są używane do monitorowania i kontrolowania poziomu płynów w zbiornikach, reaktorach, rurociągach i innych urządzeniach w branży przemysłowej. Stosuje się je w:

  • Przemyśle chemicznym do monitorowania poziomu i rodzaju cieczy w reaktorach chemicznych oraz w procesach produkcyjnych. Pozwalają one kontrolować procesy oraz unikać przepełnienia lub niedostatecznego napełnienia reaktorów.
  • Przemyśle naftowym i gazowym, gdzie są wykorzystywane do obserwacji poziomu ropy naftowej, gazu lub innych cieczy w zbiornikach, rurociągach i separatorach.
  • Przemyśle spożywczym do kontrolowania poziomu płynnych składników, takich jak mleko, soki, piwo czy oleje, a także w procesie ich produkcji i pakowania.
  • Farmacji do monitorowania poziomu cieczy w procesach produkcyjnych leków, surowców farmaceutycznych i innych substancji chemicznych.
  • Elektrowniach do monitorowania poziomu wody, pary wodnej lub innych płynów w kotłach i zbiornikach.
  • Systemach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków do obserwacji poziomu wody i ścieków w zbiornikach i kanałach.

Szkła płynowskazowe pozwalają na wizualną kontrolę poziomu płynów bez konieczności otwierania zbiorników. Jest to szczególnie przydatne w przemyśle i aplikacjach, w których dokładność i bezpieczeństwo procesu są kluczowe.

Komunikat