Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Klasyfikacja płatów miki

Płaty mikowe, zwane także miką blokową, to arkusze miki naturalnej o nieregularnych kształtach i grubości od 0,18 do 16,00 mm. Mika blokowa występuje najczęściej w płatach o wielkości do 6 - 90 cm2. Większe rozmiary są bardzo rzadko spotykane (a tym samym- bardzo drogie).

Mika jest produktem naturalnym - minerałem kopalnym. Stąd, w zależności od złoża, środowiska, w którym występuje, warunków geologicznych, przyrodniczych itp. może występować w różnych odmianach i charakteryzować się różną jakością. 

Dla usprawnienia komunikacji mika blokowa została sklasyfikowana według wielu różnych kryteriów jak wielkość płatów , grubość, czystość, twardość, wady strukturalne (rysy, pęknięcia, wtrącenia) czy też przeźroczystość miki.

W obrocie miką powszechnie stosuje się standaryzację zaproponowaną przez ASTM ( American Society for Testing and Material) i zapisaną w postaci normy D 351 Classification for Natural Muscovite Block Mica and Thins Based on Visual Quality umożliwiającą przeprowadzenie klasyfikacji wyłącznie na podstawie oceny wzrokowej arkusza miki, bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych analiz fizyko-chemicznych.

Klasyfikacja wg wielkości płatu

W zależności od wielkości wyróżnia się różne kategorie płatów miki naturalnej (zob. poniżej). Jako kryterium przyjęto powierzchnię największego prostokąta, który można wyciąć z danego płata. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, musi on umożliwiać wycięcie prostokąta o minimalnej powierzchni przypisanej danej kategorii. Dodatkowo, określa się minimalną długość jednego boku. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, muszą być jednocześnie spełnione oba kryteria (powierzchni i długości boku).

Kategoria wg ASTM Powierzchnia prostokąta
(minimum)
Długość jednej krawędzi
(minimum)
[cale2] [cm2] [cale] [cm]
OOEE Special 100 650 4 10
OEE Special 80 520 4 10
EE Special 60 390 4 10
E Special 48 310 4 10
A-1 (Special) 36 235 8,8
No. 1 24 155 3 8,8
No. 2 15 97 2 5,0
No. 3 10 65 2 5,0
No. 4 6 40 3,8
No. 5 3 20 1 2,5
No. 5½ 15 7/8 2,2
No. 6 1 6,5 3/4 1,9

Do szybkiej oceny kategorii konkretnego płata używa się przymiaru, który pokazano na rysunku poniżej.  Rysunek przymiaru w postaci pliku PDF (do pobrania) jest dostępny tutaj.

Klasyfikacja jakościowa wg wyglądu

W zależności od jakości, w normie D-351 ogłoszonej przez ASTM, wyróżniono 12 kategorii płatów mikowych (niektóre przedsiębiorstwa stosują swoje własne klasyfikacje, mogące zawierać inną ilość kategorii). Poniżej opisano poszczególne kategorie od V-1 do V-10A zgodnie ze specyfikacją ASTM, stosowaną także w naszym przedsiębiorstwie. Im niższy numer kategorii tym, generalnie ujmując, lepsza jakość płata mikowego.

Kate-
goria
Nazwa Opis
V-1 Czysta Twarda, o jednolitej barwie, prawie płaska, bez żadnych plam, wtrąceń obcych, pęknięć i temu podobnych wad.
V-2 Czysta z nieznacznymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, niemal płaska, może zawierać niewielkie przebarwienia, z bardzo lekkimi wtrąceniami powietrza, w nie więcejniż 1/4 powierzchni użytkowej.
V-3 Z lekkimi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie fale i lekkie przebarwienia, nieliczne pęcherzyki powietrza, w nie więcej niż 1/2 powierzchni użytkowej.
V-4 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie przebarwienia, średnie pofalowanie, delikatne odbarwienia, średnie ilości pęcherzyków powietrza, w nie więcej niż 2/3 powierzchni użytkowej.
V-5 Z przebarwieniami - jakość A Twarda, może zawierać średnią ilość pęcherzyków powietrza równomiernie rozłożonych na powierzchni użytkowej; niewielkie zielone plamy roślinne, o średniej lub mocnej falistości (jeśli określono).
V-6 Z przebarwieniami - jakość B Twarda, może zawierać duże ilości pęcherzyków powietrza, średnio pofalowana, zielone plamy roślinne, niewielkie czarne i czerwone kropki (mineralne)oraz ślady gliny.
V-7 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, może zawierać liczne pęcherzyki powietrza i pofalowania, nieliczne czarne i czerwone kropki (mineralne), średnie plamy zmętnienia, plamy z gliny i plamy zielone (roślinne). Dopuszczalna: miękka, z klamrami i grzebieniami oraz zmatowieniami, jeśli podano.
V-7A Mocno przebarwiona Twarda lub miękka. Może zawierać liczne fale i pęcherze powietrza oraz mętne plamy, czarne i czerwone kropki (mineralne). Nieliczne czarne i czerwone przebarwienia (mineralne), klamry, i grzbiety. Ponadto, zielone plamy (roślinne), plamy gliny, pajączki i zmatowienia.
V-8 Z czarnymi punktami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) oraz zielone plamy (roślinne).
V-9 Z czarnymi wtrąceniami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) i zielone plamy (roślinne),niewielkie czarne plamy (mineralne) oraz zmatowienia.
V-10 O czarnym zabarwieniu Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), zielone plamy (roślinne) oraz zmatowienia, średnie czarne plamy (mineralne), niewielkie plamy czerwone (mineralne) i ślady gliny.
V-10A Mocne czarne i czerwone przebarwienia Twarda, może zawierać liczne pofalowania i wtrącenia powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), czarne i czerwone plamy (mineralne), zielone plamy (roślinne) i zmatowienia, bardzo liczne czarne i czerwone plamy (mineralne) oraz możliwe plamy z gliny. Miękka, jeśli podano.

Szczegółową specyfikację poszczególnych kategorii zawiera poniższa tabela, która w postaci pliku PDF (do pobrania) jest dostępna tutaj.

Standardy jakościowe miki (wg ASTM Classification D 351)

  V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-7A V-8 V-9 V-10 V-10A
Przebarwienia kryształu X *D *D *D * * * * * * * *
Wtrącenia powietrza Bardzo nieliczne X * * * * * * * * * * *
Nieliczne X X * * * * * * * * * *
Średnie X X X *E *F * * * * * * *
Liczne X X X X X * * * * * * *
Plamy X X X X X X *G *H * * * *
Czarne i czerwone punkty (mineralne) X X X X X *D *D *H * * * *
Czarne plamy (mineralne) X X X X X X X *G X *D *G *H
Czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X *G X X *D *
Czarne i czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X X X X X *
Zielone plamy (roślinne) X X X X *D *G *G * * * * *
Ślady gliny * * * * * *D *G * X X *D *D
Falistość Prawie płaska * * * * * * * * * * * *
Niewielka X X * * * * * * * * * *
Średnia X X X * * * * * * * * *
Mocna X X X X X * * * X X X *
Twardość Twarda * * * * * * * * * * * *
Miękka X X X X X X S * X X X S
Kamienie, dziury X X X X X X X X X X X X
Klamry X X X X X X S *G X X X X
Gwiazdki X X X X X X X X X X X X
Prążki X X X X X X S *G X X X X
Rozdarcia X X X X X X X X X X X X
Pęknięcia X X X X X X X X X X X X
Pęknięcia włoskowate X X X X X X X X X X X X
Kliny X X X X X X X X X X X X
Splątane warstwy X X X X X X X X X X X X
Pajączki X X X X X X X * X X X X
Matowość X X X X X X S * X * * *

Oznaczenia

Dopuszczalne *
Niedopuszczalne X
Dopuszczalne, tylko jeśli określono S
Nieliczne i małe w 1/4 powierzchni użytkowej A
Kilka na 1/2 powierzchni użytkowej B
Bardzo liczne C
Niewielkie D
Kilka na 1/3 powierzchni użytkowej E
Równomiernie rozłożone F
Średnio G
Dużo H

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.