0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Klasyfikacja płatów miki

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Płaty mikowe, zwane także miką blokową, to arkusze miki naturalnej o nieregularnych kształtach i grubości od 0,18 do 16,00 mm. Mika blokowa występuje najczęściej w płatach o wielkości do 6 - 90 cm2. Większe rozmiary są bardzo rzadko spotykane (a tym samym- bardzo drogie).

Mika jest produktem naturalnym - minerałem kopalnym. Stąd, w zależności od złoża, środowiska, w którym występuje, warunków geologicznych, przyrodniczych itp. może występować w różnych odmianach i charakteryzować się różną jakością. 

Dla usprawnienia komunikacji mika blokowa została sklasyfikowana według wielu różnych kryteriów jak wielkość płatów , grubość, czystość, twardość, wady strukturalne (rysy, pęknięcia, wtrącenia) czy też przeźroczystość miki.

W obrocie miką powszechnie stosuje się standaryzację zaproponowaną przez ASTM ( American Society for Testing and Material) i zapisaną w postaci normy D 351 Classification for Natural Muscovite Block Mica and Thins Based on Visual Quality umożliwiającą przeprowadzenie klasyfikacji wyłącznie na podstawie oceny wzrokowej arkusza miki, bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych analiz fizyko-chemicznych.

Klasyfikacja wg wielkości płatu

W zależności od wielkości wyróżnia się różne kategorie płatów miki naturalnej (zob. poniżej). Jako kryterium przyjęto powierzchnię największego prostokąta, który można wyciąć z danego płata. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, musi on umożliwiać wycięcie prostokąta o minimalnej powierzchni przypisanej danej kategorii. Dodatkowo, określa się minimalną długość jednego boku. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, muszą być jednocześnie spełnione oba kryteria (powierzchni i długości boku).

 

Kategoria wg ASTM Powierzchnia prostokąta
(minimum)

Długość jednej krawędzi
(minimum)
Długość jednej krawędzi(minimum)
  [cale2] [cale2] [cale] [cm]
OOEE Special 100 650 4 10
OEE Special 80 520 4 10
EE Special 60 390 4 10
E Special 48 310 4 10
A-1 (Special) 36 235 8,8
No. 1 24 155 3 8,8
No. 2 15 97 2 5,0
No. 3 10 65 2 5,0
No. 4 6 40 3,8
No. 5 3 20 1 2,5
No. 5½ 15 7/8 2,2
No. 6 1 6,5 3/4 1,9

 

 

Klasyfikacja jakościowa wg wyglądu

W zależności od jakości, w normie D-351 ogłoszonej przez ASTM, wyróżniono 12 kategorii płatów mikowych (niektóre przedsiębiorstwa stosują swoje własne klasyfikacje, mogące zawierać inną ilość kategorii). Poniżej opisano poszczególne kategorie od V-1 do V-10A zgodnie ze specyfikacją ASTM, stosowaną także w naszym przedsiębiorstwie. Im niższy numer kategorii tym, generalnie ujmując, lepsza jakość płata mikowego.

 

Kategoria Nazwa Opis
V1 Czysta Twarda, o jednolitej barwie, prawie płaska, bez żadnych plam, wtrąceń obcych, pęknięć i temu podobnych wad.
V2 Czysta z nieznacznymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, niemal płaska, może zawierać niewielkie przebarwienia, z bardzo lekkimi wtrąceniami powietrza, w nie więcejniż 1/4 powierzchni użytkowej.
V3 Z lekkimi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie fale i lekkie przebarwienia, nieliczne pęcherzyki powietrza, w nie więcej niż 1/2 powierzchni użytkowej.
V4 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie przebarwienia, średnie pofalowanie, delikatne odbarwienia, średnie ilości pęcherzyków powietrza, w nie więcej niż 2/3 powierzchni użytkowej.
V5 Z przebarwieniami - jakość A Twarda, może zawierać średnią ilość pęcherzyków powietrza równomiernie rozłożonych na powierzchni użytkowej; niewielkie zielone plamy roślinne, o średniej lub mocnej falistości (jeśli określono).
V6 Z przebarwieniami - jakość B Twarda, może zawierać duże ilości pęcherzyków powietrza, średnio pofalowana, zielone plamy roślinne, niewielkie czarne i czerwone kropki (mineralne)oraz ślady gliny.
V7 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, może zawierać liczne pęcherzyki powietrza i pofalowania, nieliczne czarne i czerwone kropki (mineralne), średnie plamy zmętnienia, plamy z gliny i plamy zielone (roślinne). Dopuszczalna: miękka, z klamrami i grzebieniami oraz zmatowieniami, jeśli podano.
V7A Mocno przebarwiona Twarda lub miękka. Może zawierać liczne fale i pęcherze powietrza oraz mętne plamy, czarne i czerwone kropki (mineralne). Nieliczne czarne i czerwone przebarwienia (mineralne), klamry, i grzbiety. Ponadto, zielone plamy (roślinne), plamy gliny, pajączki i zmatowienia.
V8 Z czarnymi punktami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) oraz zielone plamy (roślinne).
V9 Z czarnymi wtrąceniami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) i zielone plamy (roślinne),niewielkie czarne plamy (mineralne) oraz zmatowienia.
V10 O czarnym zabarwieniu Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), zielone plamy (roślinne) oraz zmatowienia, średnie czarne plamy (mineralne), niewielkie plamy czerwone (mineralne) i ślady gliny.
V10A Mocne czarne i czerwone przebarwienia Twarda, może zawierać liczne pofalowania i wtrącenia powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), czarne i czerwone plamy (mineralne), zielone plamy (roślinne) i zmatowienia, bardzo liczne czarne i czerwone plamy (mineralne) oraz możliwe plamy z gliny. Miękka, jeśli podano.

 

Szczegółową specyfikację poszczególnych kategorii zawiera poniższa tabela, która w postaci pliku PDF (do pobrania) jest dostępna tutaj.

 

Standardy jakościowe miki (wg ASTM Classification D 351)

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V7A V8 V9 V10 V10A
Przebarwienia kryształu X *D *D *D * * * * * * * *
Wtrącenia powietrza Bardzo nieliczne X * * * * * * * * * * *
Nieliczne X X * * * * * * * * * *
Średnie X X X *E *F * * * * * * *
Liczne X X X X X * * * * * * *
Plamy X X X X X X *G *H * * * *
Czarne i czerwone punkty (mineralne) X X X X X *D *D *H * * * *
Czarne plamy (mineralne) X X X X X X X *G X *D *G *H
Czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X *G X X *D *
Czarne i czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X X X X X *
Zielone plamy (roślinne) X X X X *D *G *G * * * * *
Ślady gliny * * * * * *D *G * X X *D *D
Falistość Prawie płaska * * * * * * * * * * * *
Niewielka X X * * * * * * * * * *
Średnia X X X * * * * * * * * *
Mocna X X X X X * * * X X X *
Twardość Twarda * * * * * * * * * * * *
Miękka X X X X X X S * X X X S
Kamienie, dziury X X X X X X X X X X X X
Klamry X X X X X X S *G X X X X
Gwiazdki X X X X X X X X X X X X
Prążki X X X X X X S *G X X X X
Rozdarcia X X X X X X X X X X X X
Pęknięcia X X X X X X X X X X X X
Pęknięcia włoskowate X X X X X X X X X X X X
Kliny X X X X X X X X X X X X
Splątane warstwy X X X X X X X X X X X X
Pajączki X X X X X X X * X X X X
Matowość X X X X X X S * X * * *

 

Oznaczenia

Dopuszczalne *
Niedopuszczalne X
Dopuszczalne, tylko jeśli określono S
Nieliczne i małe w 1/4 powierzchni użytkowej A
Kilka na 1/2 powierzchni użytkowej B
Bardzo liczne C
Niewielkie D
Kilka na 1/3 powierzchni użytkowej E
Równomiernie rozłożone F
Średnio G
Dużo H


Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat