0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Łączniki rur szklanych

W przypadku płynowskazów, w których rura szklana musi być dłuższa niż dostępne standardowo rury płynowskazowe konieczne jest zastosowanie kilku odcinków rur. W licznych przypadkach, zamiast spawania można zastosować znacznie tańsze rozwiązanie wykorzystujące metalowe łączniki do rur szklanych. Dzięki ich zastosowaniu można uzyskać rury płynowskazowe o znacznych długościach (np. 10mb).

Łączniki są przeznaczone do pracy pod ciśnieniem maksymalnym 1,0 MPa (ciśnienie próby wynosi 1,6 MPa) i w temperaturze do 150°C. Mogą mieć kontakt z wodą, cieczami obojętnymi i agresywnymi, są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Korpus (2) i śruba dokręcająca (1) (dławik) wykonane są ze stali kwasoodpornej 316/316L. Do wykonania uszczelki (3) zastosowano gumę EPDM.

Otwór w dławiku jest tak dobrany, aby dławik swobodnie przemieszczał się po rurze szklanej umieszczonej wewnątrz niego. Dokręcanie dławika powoduje odkształcanie uszczelki gumowej, która wypełnia przestrzeń między metalowym łącznikiem a rurą szklaną, zapewniając jednocześnie uszczelnienie oraz mechaniczne połączenie rury z łącznikiem. 

Zaleca się wykonanie gwintowanego otworu montażowego pozwalającego na przytwierdzenie łącznika do ściany zbiornika w celu stabilizacji płynowskazu.

Interaktywny model 3D

Łączniki rur

Łączniki rur są elementami stosowanymi w laboratoriach i przemyśle chemicznym do połączenia ze sobą rur, przewodów wykonanych ze szkła i urządzeń laboratoryjnych. Pozwalają na stworzenie elastycznych i uszczelnionych połączeń między różnymi częściami układu szklanego, takimi jak kolby, rury bądź inne fragmenty wykonane ze szkła. Dzięki łącznikom rur rozmaite komponenty są zespolone tak, by umożliwić kontrolę przepływu substancji chemicznych, obserwację reakcji chemicznych oraz wielu innych procesów odbywających się w naczyniach. Omawiane elementy wykorzystuje się powszechnie w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach chemicznych, produkcji i przetwarzaniu chemikaliów oraz w badaniach naukowych.

Istnieje wiele rodzajów łączników rur różniących się kształtem, rozmiarem i funkcją. Ich wybór zależy od konkretnej aplikacji, wymaganej siły uszczelnienia naczynia oraz potrzeb związanych z kontrolą substancji znajdującej się wewnątrz układu szklanego.

Jakie powinny być łączniki rur?

Łączniki rur powinny być przede wszystkim kompatybilne ze stosowanym rodzajem szkła – kwarcowym, borosilikatowym czy sodokrzemianowym. Ważne jest zapewnienie właściwego uszczelnienia łącznika zależnego od rodzaju substancji chemicznych przepływających przez rury, pozwalającego na uniknięcie wycieków oraz reakcji chemicznych z otoczeniem. W przypadku używania łączników rur w procesach generujących duże obciążenia mechaniczne trzeba zdecydować się na jak najbardziej trwałe, odporne na zużycie elementy. Wybrane części powinny także cechować się odpornością na ciśnienie, wysoką temperaturę oraz działanie substancji chemicznych ze względu na kluczową rolę bezpieczeństwa podczas przeprowadzania wszelkich procesów. W miejscach, gdzie mogą wystąpić niebezpieczne substancje, należy upewnić się, że używane łączniki rur nie stanowią ryzyka dla personelu.

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat