0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Płynowskazy – typ 708

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Typ 708

Zastosowanie

Płynowskazy typu 708 służą do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach ciśnieniowych o ciśnieniu roboczym do 10 barów. Mogą być stosowane również do kotłów o temperaturze roboczej do 150°C.
W zależności od usytuowania rączek, głowice płynowskazowe montowane są w wykonaniu prawym lub lewym.
W przypadku, gdy zamówienie nie określa rodzaju wykonania, głowice płynowskazowe montowane są w wykonaniu prawym.

Płynowskazy produkowane są przez polskich producentów. Występują w kilku wykonaniach:

  • 708 - w wykonaniu standardowym
  • 708CrNi - w wykonaniu kwasoodpornym

 

 

Budowa

 

  Zestaw składa się z rurki szklanej (1), która jest elementem wskazującym, oraz dwóch głowic kołnierzowych (2) posiadających zamontowane zawory tłoczkowe. Głowice połączone są łącznikiem dławicowym (3) oraz kurkiem spustowym (4) za pomocą śrub (5). Połączenie rurki szklanej uszczelnione jest szczeliwem dławicowym dociskanym wkrętką (6). Głowice można montować w wykonaniu lewym (rączki po lewej stronie) lub prawym. Zmianę wykonania uzyskuje się poprzez poluzowanie śruby (5) i obrót głowic kołnierzowych o 180° względem łącznika dławicowego i kurka spustowego.
 

Materiały

 
Nr Nazwa Materiał
708/708Z 708CrNi/708ZCrNi
1 Rurka szklana Szkło Szkło
2 Głowica kołnierzowa St4S X6CrNiTi18-10
3 Łącznik dławicowy A10X X6CrNiTi18-10
4 Kurek spustowy St4S X6CrNiTi18-10
5 Śruba A10X X6CrNiTi18-10
6 Wkrętka A10X(St3S) X6CrNiTi18-10

 

Masa głowicy - 5,3kg

Kołnierze przyłączeniowe głowic wiercone są na PN 40 jak dla DN20 i wykonane z powierzchniami uszczelniającymi typu E z wypustem wg PN EN 1092-1.

Płynowskazy mogą być dostarczone z rurką płynowskazową lub bez niej. Możemy także dostarczyć dodatkowe rurki płynowskazowe (zob. tutaj). Długość rurki należy obliczyć ze wzoru:

Długość rurki = rozstaw głowic L - 28 mm

 

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat