0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Wyroby specjalne

Współpracując z czołowymi producentami wyrobów ze szkła kwarcowego, poza standardowymi wyrobami kwarcowymi typu rury, pręty, płyty czy bloki, możemy dostarczyć także wyroby specjalne, nietypowe, częściowo ustandaryzowane lub wg wymagań zamawiającego.

W szerokiej gamie specjalnych wyrobów ze szkła kwarcowego można wyróżnić zaprezentowane poniżej kategorie:

Kwarcowe rury podwójne

Podwójne rury kwarcowe są bardzo często wykorzystywane w urządzeniach grzewczych oraz w promiennikach podczerwieni. Dobrze przepuszczają promieniowanie podczerwone i są odporne na wysokie temperatury czynnika grzejnego.

Rury tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu rur podwójnych, poza określeniem długości, należy także podać średnicę wewnętrzną i zewnętrzną pojedynczej rury oraz szerokość zestawu podwójnego (zob. rysunek obok).

 

Kwarcowe rury płaskie i owalne

Czasami zachodzi potrzeba zastosowania rur o profilu zaokrąglonym lub owalnym. W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj).
Rury tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu rur płaskich i owalnych, poza określeniem zamawianego kształtu i długości, należy także podać szerokość i wysokość przekroju oraz grubość ścianki (zob. rysunek obok).

 

Kwarcowe rury kwadratowe i prostokątne

Czasami zachodzi potrzeba zastosowania rur o profilu kwadratowym lub prostokątnym. W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj). Standardowe wymiary rur o profilu kwadratowym i prostokątnym podane są w tabelach poniżej.

Istnieje także możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu rur o profilu kwadratowym lub prostokątnym, poza określeniem długości, należy także podać szerokość (A) i wysokość (B) przekroju oraz grubość ścianki (S) (zob. rysunek obok).

Standardowe wymiary rur o profilu prostokątnym

Szerokość
wewnętrzna
A [mm]
Wysokość
wewnętrzna
B [mm]
Grubość ścianki 
S [mm]
2 4 1,3 ±0,5
3 5
7
9
4 6
8
5 7
9
6 8
10
7 9
11
13
8 12

 

Standardowe wymiary rur o profilu kwadratowym

Szerokość
wewnętrzna
A=B [mm]
Grubość ścianki
S [mm]
Szerokość
wewnętrzna
A=B [mm]
Grubość ścianki
S [mm]
0,5 0,25 ±0,15 7 1,3 ±0,5
1 0,50 ±0,25 8
2 0,75 ±0,3 9
3 0,75 ±0,3 10
4 1,3 ±0,5 12
5 13
6 14

Kwarcowe profile i kształtki

Czasami zachodzi potrzeba zastosowania rur lub prętów o nietypowym profilu. W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj).
Wyroby tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy wymiarowaniu tego typu wyrobów niezbędne jest dokładne określenie rodzaju i wymiarów przekroju oraz umiejscowienia i wymiarów ewentualnych otworów. Przykładowe kształtki pokazano na rysunku obok. 

Zazwyczaj wymiary przekrojów kształtek mieszczą się w zakresie od 1 mm do 20 mm, przy czym stosunek szerokości do wysokości jest w granicach od 1 do 10.

 

Kwarcowe kapilary wielootworowe

Możliwe jest wykonanie połączonych ze sobą kilku cienkich rurek (kapilar). W zależności od potrzeb mogą być one wykonane z różnego rodzaju szkła kwarcowego (rodzaje szkła kwarcowego opisane są tutaj).
Wyroby tego typu są produkowane na konkretne zamówienie. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego. Przy zamawianiu kwarcowych kapilar wielootworowych niezbędne jest określenie ilości połączonych kapilar (2,3 lub 4) oraz średnicy wewnętrznej i zewnętrznej pojedynczej kapilary (zob. rysunek obok).

Produkowane są zazwyczaj wyroby, w których łączy się do 4 kapilar o średnicach wewnętrznych od 0,4 mm do 2 mm i średnicach zewnętrznych od 0,5 mm do 30 mm. Jeśli potrzebne są inne wymiary lub inna liczba kapilar - prosimy o kontakt

 

Kwarcowe plastry porowate - spieki

Kwarcowe plastry porowate - spieki uzyskuje się przez spiekanie bardzo drobnych ziaren szkła kwarcowego. Używany jest do tego ten sam rodzaj szkła kwarcowego, co do wyrobu rur, prętów, bloków itp. dzięki czemu uzyskuje się plastry o wysokiej czystości, chemicznie obojętne.

Plastry wykorzystuje się głównie w filtracji gazów i cieczy (w tym agresywnych chemicznie), regulacji przepływu gazów i cieczy, a także w zastosowaniach chemicznych wymagających materiałów chemicznie obojętnych i o wysokiej czystości.

W zależności od wielkości porów wyróżnia się poniższe klasy porowatości, które wpływają na zakres zastosowań:

 

Klasa
porowatości
Rozmiar
porów
[µm]
Zastosowanie
00 200 - 300 Dystrybucja gazów i cieczy
0 150 - 200 Dystrybucja gazów
Dystrybucja gazów w cieczach pod niskim ciśnieniem
Filtracja bardzo grubych osadów
1 90 - 150 Filtracja zgrubna cieczy
Dystrybucja gazów w cieczach, dystrybucja cieczy
Wydzielanie grubych ziaren minerałów i osadów galaretowatych
2 40 - 90 Przygotowanie do pełnej filtracji
Przygotowanie do filtracji osadów krystalicznych
Filtracja rtęci
3 15 - 40 Filtracja analityczna
Filtracja w przemyśle celulozowym, pełna filtracja gazów
Filtracja minerałów drobnoziarnistych
4 4 - 15 Końcowa filtracja analityczna
Wyodrębnianie b. drobnych osadów (np. BaSO4, Cu2O)
Zapory dla rtęci

 

Kwarc porowaty - spiek fi 15 x 2,5 mm
Kwarc porowaty - spiek fi 90 x 5

Wełna kwarcowa

Wełna kwarcowa wytwarzana jest z włókien topionego kwarcu, ma więc podobne właściwości jak czyste szkło kwarcowe. Jest niepalna i ogniotrwała. Włókna zachowują swoje właściwości do temperatury 1050 °C. Wełna kwarcowa jest dostępna w postaci:

  • szorstkiej wełny kwarcowej
  • delikatnej wełny kwarcowej
  • filcu kwarcowego

Szorstka wełna kwarcowa

Szorstką wełnę kwarcową tworzą włókna kwarcowe o wymiarach od 5 µm do 15 µm. Ułożenie włókien nadaje wełnie wygląd wełny naturalnej ze skręconymi włóknami. Dzięki skręceniu włókien wełna kwarcowa uzyskuje wytrzymałość na ściskanie i niezbędne właściwości izolacyjne. Włókna są elastyczne i odporne na zginanie.
Wymiary przed ściśnięciem i zrolowaniem: 3,7 m x 1,6 m x 0,15 m
Standardowe opakowania: ok. 0,25 kg lub ok. 1 kg

Delikatna wełna kwarcowa

Delikatną wełnę kwarcową tworzą włókna kwarcowe o wymiarach od 1,5 µm do 4 µm. Produkt został opracowany, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Charakteryzuje się lepszym współczynnikiem izolacji termicznej.
Standardowe opakowania: 10 g lub ok. 250 g 
 
Filc kwarcowy

Filc kwarcowy tworzy się przez zaimpregnowanie wełny spoiwem na bazie skrobi. Dzięki temu uzyskuje się arkusze materiału, które mogą być obrabiane (np. przycinane) w celu uzyskania niezbędnych wymiarów. Po wycięciu potrzebnego kształtu, spoiwo skrobiowe może być usunięte z filcu przez wygrzewanie materiału w temperaturze ok. 482 °C (900 °F) przez 1 godzinę lub w temperaturze 250 °C (500 °F) przez okres 24 godzin. Zawartość spoiwa w filcu jest rzędu 4 -5 % (wagowo).
Standardowe wymiary:

  • 1m x 1m x 5mm,
  • 1m x 0,5m x 5mm,
  • 0,5m x 0,5m x 5 mm

Waga: 80 g/m
Gęstość: 0,016 g/cm3

Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt. Maksymalne wymiary to 3m x 1m x 5 mm.

Przykłady wyrobów wykonanych wg zlecenia Klienta i zgodnie z dostarczonymi projektami.

Standardow wymiary plastrów - spieków

Średnica
[mm]
Grubość
[mm]
Dostępne klasy porowatości
00 0 1 2 3 4
10 2 - 3   * * * * *
15 2 - 3   * * * * *
20 3 - 5 * * * * * *
25 3 - 5 * * * * * *
30 3 - 5 * * * * * *
35 3 - 5 * * * * * *
40 3 - 5 * * * * * *
50 4 - 6 * * * * * *
60 4 - 6 * * * * * *
70 4 - 6 * * * * * *
80 4 - 6 * * * * * *
90 4 - 6 * * * * * *
100 4 - 6 * * * * *  

 

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat