0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Szkło aluminosilikatowe

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Szkło aluminosilikatowe

Szkło aluminosilikatowe zwane także szkłem glinokrzemowym (ang. aluminosilicate glass) zawiera w swym składzie tlenek glinu (Al2O3) oraz tlenek boru (B2O3). Ma właściwości podobne do szkła borokrzemowego, ale charakteryzuje się lepszą odpornością chemiczną oraz wyższą temperaturą pracy sięgającą 600 °C. W porównaniu do szkła borokrzemowego szkło aluminosilikatowe jest jednak trudniejsze do wytwarzania. 

Wyroby ze szkła aluminosilikatowego charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny, nie zawierają związków alkalicznych. Ich charakterystyka rozszerzalności termicznej jest zbliżona do charakterystyki wyrobów molibdenowych, co pozwala na wykorzystanie tego szkła w połączeniu z materiałami molibdenowymi np. w produkcji lamp halogenowych i innych zastosowaniach elektronicznych.

Skład chemiczny

SiO2  60%
Al2O3  16%
CaO  7%
MgO  6%
BaO  6%
B2O3  4%
inne
(SrO, Na2O)
1%

 

Możliwa zawartość metali ciężkich (tj. ołów, kadm, rtęć, chrom) ≤ 100 ppm.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Czym jest szkło aluminosilikatowe?

W skład szkła aluminosilikatowego wchodzi tlenek boru i glinu. Warto wiedzieć, że występuje kilka odmian tego materiału, a różnice między nimi wiążą się z tlenkowym składem szkła. Jeśli chodzi o charakterystykę, szkło aluminosilikatowe ma podobne właściwości co szkło borosilikatowe, wyróżnia je jednak większa odporność na wysoką temperaturę. Potrafi przetrwać temperaturę sięgającą nawet 800 stopni Celsjusza. Odznacza się również lepszą odpornością chemiczną. W związku z tymi właściwościami zapotrzebowanie na szkło aluminosilikatowe wciąż rośnie. Jego produkcję prowadzi się więc masowo. Sam aluminosilikat jest naturalnie występującym związkiem chemicznym, na przykład jako zeolit, mikroporowaty minerał używany w funkcji katalizatora w procesach absorpcji.

Odporność szkła aluminosilikatowego

Ze względu na swoją znaczną odporność na wysoką temperaturę szkło aluminosilikatowe składające się z tlenku boru i glinu jest trudniejsze podczas obróbki od szkła borosilikatowego. Omawiany materiał cechuje się także odpornością na zarysowania – tę wytrzymałość zyskuje dzięki poddaniu jonizacji po produkcji. Proces jonizacji polega na zanurzeniu szkła w roztopionym roztworze soli mającym temperaturę około 400 stopni Celsjusza. W wyniku procesu następuje wymiana mniejszych jonów sodu na większe jony potasu. Po schłodzeniu szkło aluminosilikatowe osiąga znaczną odporność na zarysowania.

Zastosowania szkła aluminosilikatowego

Szkło aluminosilikatowe charakteryzuje się dużą wytrzymałością, jeśli chodzi o szok termiczny, co czyni je doskonałym materiałem uszczelniającym w systemach pracujących w wysokich temperaturach. Ponadto aluminosilikatowe szkło ze składem w postaci tlenku boru i glinu zostaje pokryte cienką warstwą przewodzącego prądu i stosowane jako rezystor w układach elektronicznych. Ze względu zaś na swoją lekkość bywa używane w produkcji ekranów dotykowych i ich osłon.

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 18 °C) 2 630 kg/m3
Moduł sprężystości Young'a 81 GPa 
Liczba Poissona 0,24
Przewodność cieplna 1,1 W/(m K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  4,6 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1.5
Przepuszczalność promieniowania UV (@ 330 nm) ≤ 58%
Punkt mięknięcia 910 °C
Punkt wyżarzania 688 °C
Maksymalna temperatura pracy 660 °C
Odporność na szok termiczny Δ 300 °C

 

Właściwości elektryczne:

  • Oporność objętościowa:               1012 Ω 
  • Stała dielektryczna (@ 1 Mhz):     6,1

Właściwości chemiczne:

  • Odporność na wodę (ISO 719):         klasa 1
  • Odporność kwasowa (DIN 12116):     klasa 2 
  • Odporność zasadowa (DIN 695):       klasa 3

 

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat