0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Szkło borokrzemowe

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Szkło borokrzemowe

Szkło borokrzemowe (borosilicate glass) jest szeroko stosowane z uwagi na wysoką odporność chemiczną i dużą odporność na zmiany temperatury pracy. Poziom zawartości tlenku boru w partii (mieszaninie wszystkich surowców, z których wytwarza się szkło) ma trwały wpływ zarówno na zachowanie szkła przy topnieniu, jak i na wszystkie pozostałe jego własności (w tym na odporność chemiczną). Z uwagi na możliwości różnicowania składu chemicznego (w tym dodawania tlenków metali) szkła borokrzemowe tworzą niezwykle obszerną gamę materiałów. Oferujemy Państwu różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej.

Typowa twardość szkła borokrzemowego wynosi: 5,5 w skali Mohs, 470 w skali Knopp, 580 w skali Vickers.

Oferujemy Państwu różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej.

Szkło borokrzemowe 3.3 – DIN 7080

Ten typ szkła odpornego na agresywne chemikalia zawiera wysoki procent krzemionki i znaczną domieszkę tlenku boru. Szkło borokrzemowe 3.3 nazywane jest często szkłem żaroodpornym
Może być frezowane, wiercone,  szlifowane i hartowane. Jego niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na szok termiczny i zdolność do pracy w temperaturze do 450 °C w dłuższym przedziale czasu czynią ten rodzaj szkła szczególnie użytecznym do pracy w stabilnych warunkach temperaturowych. Nadaje się także do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Szkło to jest wyjątkowo odporne na działanie wody, alkaliów, kwasów i substancji organicznych. 

Szkło borokrzemowe 4.3

Do pracy w środowisku pary oraz do zastosowań hydrostatycznych oferujemy wyroby ze szkła borokrzemowego 4.3. Wytrzymałość na działanie chemikaliów oraz rozszerzalność cieplna pozwalają na zastosowanie wysokiego poziomu hartowania, dzięki któremu szkła te charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Szkło borokrzemowe 3.3 – DIN 7080

SiO2  80 %
B2O3  13 %
Na2 4 %
Al2O3  2 %
K2 1 %

 

Standardowe grubości i tolerancje

Grubość Tolerancja Grubość Tolerancja
0,70 mm ±0,1 7,5 mm ±0,3
1,10 mm ±0,1 8,0 mm ±0,3
1,75 mm ±0,2 9,0 mm ±0,3
2,00 mm ±0,2 13,0 mm ±0,5
2,25 mm ±0,2 15,0 mm ±0,5
2,75 mm ±0,2 16,0 mm ±0,5
3,30 mm ±0,2 17,0 mm ±0,5
5,00 mm ±0,2 18,0 mm ±0,5
5,50 mm ±0,2 19,0 mm ±0,5
6,50 mm ±0,2 21,0 mm ±0,7

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 20 °C) 2 230 kg/m3
Wytrzymałość na zginanie 160 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie 100 N/mm2
Moduł sprężystości Young'a 64 GPa
Liczba Poissona 0,2
Przewodność cieplna 1,2 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  3,3 ±0,1 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,48 
Punkt mięknięcia 815 °C
Punkt wyżarzania 560 °C
Maksymalna temperatura pracy:
Szkło niehartowane  
 - stała 450 °C
 - chwilowa (< 10h) 500 °C
Szkło hartowane  
 - stała 280 °C
 - chwilowa (< 10h) 500 °C

 

Właściwości chemiczne

 • Odporność na wodę
     Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
     Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

 • Odporność zasadowa
     Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

 • Odporność kwasowa
     Test wg DIN 12 116: klasa 1

Właściwości elektryczne

 • Opór właściwy 
     dla 25°C = 8.6 x 1013 Ω cm 
     dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm

Właściwości dielektryczne

Oporność właściwa  8,6 x 1013 Ωcm (przy   25 °C)
1,4 x 10 Ωcm (przy 300 °C)
Tangens strat tgδ 38  10-4 (przy 1 MHz, 20 °C)
Stała dielektryczna ε 4,6 (przy 1 MHz, 20 °C)

 

Właściwości optyczne

Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła
   λ = 587,6 nm nD = 1,4724 
   λ = 480,0 nm nF = 1,4782 
   λ = 546,0 nm nE = 1,4740 
   λ = 644,0 nm nC = 1,4701 

 

 

Szkło bokrzemowe 4.3

SiO2  78 %
B2O3  10%
Na2 7 %
Al2O3  3%
ZrO2  2 %

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 25  °C) 2 280 kg/m3
Wytrzymałość na zginanie 25 MPa
Moduł sprężystości Young'a 67 GPa
Liczba Poissona 0,20
Przewodność cieplna (@ 90 °C) 1,2 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  (@ 20 °C - 300 °C) 4,3  * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (λ=587,6 nm) 1,484 
Punkt mięknięcia 810 °C
Punkt wyżarzania 580 °C
Współczynnik fotoelastyczności K 3,2 x 10-6 mm2/N
Temperatura szkła dla gęstości dPas

1013,0    560 °C
10 7,6    800°C
10 4,0   1200°C

Maksymalna temperatura pracy:
 - maksymalna 500 °C
 - w ciężkich warunkach 280 °C

 

Właściwości chemiczne

 • Odporność na wodę
     Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
     Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1
   
 • Odporność zasadowa
     Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

 • Odporność kwasowa
     Test wg DIN 1776: klasa 1

 

Właściwości elektryczne

 • Opór właściwy
     dla 25°C = 6.6 x 1013 Ω cm
     dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm

 

Właściwości dielektryczne

 • Dla 25° C i 1 MHz: 
     stała dielektryczna εr=4,6
     tangens strat tgδ =1,4x10-2

 

Właściwości optyczne

Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła
   λ = 587,6 nm nD = 1,4816 
   λ = 480,0 nm nF = 1,4869 
   λ = 546,0 nm nE = 1,4831 
   λ = 644,0 nm nC = 1,4802 

 

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat