0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Wysokociśnieniowe zestawy wzierne

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Wysokociśnieniowe zestawy wzierne

Tam, gdzie z uwagi na panujące warunki pracy (wysokie ciśnienie, temperatura, agresywność środowiska, zagrożenie wybuchem) nie można stosować "normalnych" szkieł płynowskazowych, stosuje się specjalne płynowskazy wysokociśnieniowe, charakteryzujące się masywną budową i wykorzystujące modułowe elementy wzierne - tzw. wysokociśnieniowe zestawy wzierne.

Wysokociśnieniowe zestawy wzierne są elementami składowymi płynowskazów przeznaczonych do pracy przy wysokich ciśnieniach (ponad 200 bar). Mają one budowę modułową - składają się z szeregu połączonych ze sobą oczek wziernych (portów) ujętych wytrzymałą obudową. Poprzez zainstalowanie dodatkowego osprzętu uzyskuje się kolorowe (zielony/czerwony) wyświetlanie poziomu w zależności, czy mamy do czynienia z parą wodną, czy wodą. Dzięki temu odczyt poziomu medium, np. w kotle grzewczym, jest bardzo kontrastowy. Poprzez użycie dodatkowego osprzętu światłowodowego odczyty z poszczególnych oczek wziernych (portów) mogą być przesyłane na odległość, np. do sterowni umieszczonej w bezpiecznej odległości od wysokociśnieniowego zbiornika.
 
Poszczególne oczka wzierne mają taką samą budowę. W masywnej obudowie mocowanej do płynowskazu za pomocą 2 lub 4 śrub znajduje się szkło wzierne z osłoną mikową wraz z zestawem uszczelek i sprężyn. Zabezpieczenie szkła osłoną mikową jest niezbędne ze względu na agresywne oddziaływanie gorącej wody / pary wodnej na powierzchnię szkła. Powodują one tzw. erozję szkła, widoczną jako matowienie, powstawanie wżerów i w efekcie zmniejszanie grubości warstwy szkła nawet o kilka mm miesięcznie (zob. wykres erozji szkła borokrzemowego Suprax 8488 pokazany tutaj). Erozja szkła osłabia jego parametry wytrzymałościowe, dlatego też wszelkie jej objawy powinny być argumentem za wymianą elementów danego oczka tworzących wysokociśnieniowy zestaw wzierny

OSTRZEŻENIE: Natychmiast wymień zestaw wzierny, jeśli tylko zauważysz biały nalot na szkle lub zmniejszenie przejrzystości szkła. Nieprzestrzeganie wymiany zestawu, w którym wystąpiła erozja szkła (pojawiły się wżery, utraciło przezroczystość), może spowodować katastrofę w postaci uszkodzenia szkła i niekontrolowanego wypływu gorącej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Taka sytuacja może doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.
Każdemu klientowi zalecamy stworzenie indywidualnego harmonogramu konserwacji zapobiegawczej, zapewniającej wymianę zestawu zanim wystąpi uszkodzenie osłony mikowej. Działające wzierniki, w których zauważono pierwsze efekty erozji szkła, powinny być natychmiast odizolowane i poddane procesowi wymiany całego wysokociśnieniowego zestawu wziernego.

Dostarczamy wysokiej jakości zestawy wzierne do oczkowych płynowskazów wysokociśnieniowych (także 2-kolorowych), takich firm jak: Yarway, Narvik, Diamond Power, Bonetti.

Na kompletny zestaw wysokociśnieniowy składają się zarówno elementy wzierne szkło, osłona mikowa jak i mocująco-uszczelniające. Aby zmniejszyć zjawisko wewnętrznego odbicia światła od krawędzi szkła, w niektórych rozwiązaniach stosuje się owijanie bocznych krawędzi szkła warstwą folii grafitowej.

Wzierniki szklane, będące elementami zestawów wziernych wykonywane są ze szkła borokrzemowego lub aluminosilikatowego, zależnie od warunków pracy i wymagań użytkownika.

Szkło borokrzemowe używane jest:

 • w zastosowaniach z parą nasyconą lub w środowisku zasadowym:
  • maksymalna temperatura pracy - do 313 °C
  • maksymalne ciśnienie pracy - do 100 bar
  • konieczne jest stosowanie osłony mikowej
 • w zastosowaniach w środowisku nieagresywnym
  • przy temperaturze do 36 °C dopuszczalne ciśnienie wynosi 340 bar

Szkło aluminosilikatowe używane jest:

 • w zastosowaniach z parą nasyconą lub w środowisku zasadowym:
  • maksymalna temperatura pracy - do 400°C
  • maksymalne ciśnienie pracy - do 220 bar
  • konieczne jest stosowanie osłony mikowej
 • w zastosowaniach w środowisku nieagresywnym
  • przy temperaturze do 36 °C dopuszczalne ciśnienie wynosi 340 bar

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat