Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Okrągłe szkła wzierne

W naszej ofercie znajdą Państwo szkła wzierne wykonane z różnego rodzaju materiału, dobieranego zależnie od warunków środowiska pracy (temperatura, ciśnienie, agresywność medium). Właściwości różnych materiałów szklanych są opisane tutaj. Do podstawowych rodzajów materiałów, z których wykonuje się szkła wzierne, należą:

Dla poprawienia wytrzymałości, po obróbce mechanicznej szkło poddawane jest hartowaniu i odprężaniu. W celu zwiększenia odporności szkieł wziernych na agresywność środowiska pracy oraz przy wykorzystywaniu ich w wysokich temperaturach i ciśnieniach zaleca się dodatkowe stosowanie nakładek mikowych. Nakładki mikowe dla szkieł wziernych (dyski mikowe) opisane są tutaj. Jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania - skontaktuj się nami.

Okrągłe szkła wzierne dostarczane są osobno lub w komplecie z uszczelkami. Uszczelnienia do szkieł wziernych opisane są tutaj.

Oferujemy szkła wzierne uznanych światowych marek takich jak: Spectraglass, Klinger czy Maxos, co gwarantuje wysoką jakość i stabilność parametrów.  

Wymiary

Sposób wymiarowania:

Wymiarowanie szkieł okrągłych

Średnica
D [mm]
Grubość
s [mm]
Ciśnienie
[bar]
Uwagi
24 10 150 poza normą
30 12 150 poza normą
15 200 poza normą
31,6 12,75 150 poza normą
  aluminosilikatowe
33 14 150 poza normą
33,12 15,95   aluminosilikatowe
34 17 200 poza normą
  aluminosilikatowe
35 7 25 poza normą
40 10 40 poza normą
12 50 poza normą
44 10 40 poza normą
12 50 poza normą
45 10 40 zgodne z DIN 7080
12 50 zgodne z DIN 7080
50 10 25 zgodne z DIN 7080
12 40 zgodne z DIN 7080
55 6,5 6 poza normą
10 25 poza normą
60 10 16 zgodne z DIN 7080
12 25 zgodne z DIN 7080
15 40 zgodne z DIN 7080
20 95 poza normą
63 8 8 poza normą
10 16 zgodne z DIN 7080
12 25 zgodne z DIN 7080
15 40 zgodne z DIN 7080
65 10 12 poza normą
15 40 poza normą
70 12 16 poza normą
15 25 poza normą
75 12 16 poza normą
80 10 10 poza normą
12 16 zgodne z DIN 7080
15 25 zgodne z DIN 7080
20 40 zgodne z DIN 7080
86 12 10 poza normą
90 10 8 poza normą
92 10 8 poza normą
94 12 10 poza normą
95 10 6 poza normą
15 16 poza normą
100 10 7 poza normą
12 10 poza normą
15 16 zgodne z DIN 7080
20 25 zgodne z DIN 7080
25 40 zgodne z DIN 7080
105 15 16 poza normą
110 12,5 10 poza normą
20 25 poza normą
113 15 10 poza normą
115 15 10 poza normą
120 10 4 poza normą
15 10 poza normą
18 16 poza normą
125 15 10 zgodne z DIN 7080
20 16 zgodne z DIN 7080
25 25 zgodne z DIN 7080
30 40 poza normą
130 15 10 poza normą
135 15 8 poza normą
25 25 zgodne z DIN 7080
140 15 8 poza normą
150 10 2 poza normą
15 8 poza normą
20 10 zgodne z DIN 7080
25 16 zgodne z DIN 7080
30 25 zgodne z DIN 7080
160 20 12 poza normą
170 15 5 poza normą
20 10 poza normą
175 20 10 zgodne z DIN 7080
25 16 zgodne z DIN 7080
30 25 zgodne z DIN 7080
200 20 8 zgodne z DIN 7080
25 10 zgodne z DIN 7080
30 16 zgodne z DIN 7080
210 25 10 poza normą
250 20 4 poza normą
25 8 zgodne z DIN 7080
30 10 zgodne z DIN 7080
265 30 8 zgodne z DIN 7080

Uwaga: jeśli w kolumnie Uwagi nie podano inaczej, do produkcji użyto szkła borokrzemowego "extra hard"

Szkło oferujemy oddzielnie lub w kompletach z uszczelkami i miką.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rozmiaru - skontaktuj się z nami.  

Tolerancja dla DIN 7080
Średnica (d1):
d1 ≤ 125 mm
125 mm < d1 ≤ 200 mm 
d1 > 200 mm 

± 0,5 mm
± 0,8 mm
± 1,0 mm
   

Grubość (s):
s ≤ 20 mm
s > 20 mm 


+ 0,5 mm / -0,25 mm
+ 0,8 mm / -0,40 mm 

Płaskość (e):
d1 ≤ 100 mm
100 mm < d1 ≤ 150 mm
150 mm < d1 ≤ 200 mm
d1 > 200 mm


0,05 mm
0,08 mm
0,12 mm
0,15 mm 

 

Równoległość (p):
d1 ≤ 100 mm
100 mm < d1 ≤ 200 mm
d1 > 200 mm


0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm

Wyznaczanie grubości / ciśnienia maksymalnego
Wyznaczanie grubości szkła
Wyznaczanie grubości szkła

 

s     - teoretyczna minimalna grubość szkła [mm] 
dm  => (d1+d2)/2  => średnia wartość wewnętrznej i zewnętrznej średnicy uszczelki 
   d1 - zewnętrzna średnica szkła i uszczelki [mm]
   d2 - wewnętrzna średnica uszczelki [mm]
p     - maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar] 
δbB - minimalna wytrzymałość na zginanie [N/mm2
S    - współczynnik bezpieczeństwa

 

Obliczanie grubości szkła wziernego

 

Środki ostrożności przy obsłudze okrągłych szkieł wziernych
  • W przypadku dokonania demontażu wziernika należy bezwzględnie (zgodnie z normą DIN 7080 / DIN 8902) zainstalować nowe szkło wzierne i nowe uszczelki. Jest to szczególnie istotne w przypadku zbiorników ciśnieniowych i w środowiskiem agresywnym. Poniższy tekst pochodzi z treści normy DIN 7080 / DIN 8902

Szkła wzierne mogą być montowane wyłącznie przez personel, który został przeszkolony z następujących zagadnień:

  • umiejętne posługiwanie się okrągłymi szkłami wziernymi,
  • czyszczenie gniazd wzierników, szkieł, uszczelek i innych części, a także usuwanie ciał obcych (np. opiłki), przed instalacją / ponownym montażem,
  • a nawet umiejętne dokręcanie śrub.

Szkła wzierne, które zostały zdemontowane po użyciu, nie mogą być instalowane ponownie.

,,
  • Obsługa planowa:
    Szkła wzierne powinny być poddawane systematycznej okresowej kontroli wzrokowej lub z użyciem ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru grubości szkła. W przypadku zauważenia uszkodzenia szkła musi ono być natychmiast wymienione, po uprzednim zatrzymaniu procesu technologicznego. Okres używalności szkła wziernego należy określić w drodze systematycznych kontroli wzrokowych.
    Uwaga: całkowicie zdemineralizowana woda może rozpuszczać szkło - konieczne są częste kontrole okresowe.
  • Pomimo starannej instalacji oraz prawidłowej eksploatacji, w czasami może dojść do zbicia szkła wziernego na skutek działania czynników zewnętrznych. W celu uniknięcia dostania się fragmentów szkła do produktów o charakterze krytycznym, np. do żywności, na etapie projektowania urządzenia lub procesu należy przewidzieć środki bezpieczeństwa zapobiegające dostaniu się zbitego szkła do produktu.

Szkło wzierne z otworem

Szkła wzierne z otworem

Szkła wzierne mogą ulegać zaparowaniu lub pokryciu substancją z obserwowanego zbiornika, co może w istotny sposób wpłynąć na ograniczenie widoczności. W takim przypadku zaleca się stosowanie okrągłego szkła wziernego z wycieraczką. Przykłady wycieraczek do okrągłych szkieł wziernych omawiamy tutaj.

Sposób instalacji wycieraczki wymaga jednak stosowania szkła wziernego z otworem na środku. Takie rozwiązanie wpływa jednak na dopuszczalne ciśnienie, pod jakim może pracować szkło z wycieraczką. Dostępne są szkła wzierne wykonane ze szkła sodowo-wapniowego i ze szkła borokrzemowego. W zakładce poniżej omówiono wymiary i właściwości szkieł wziernych z otworem.

Wymiary i właściwości szkieł wziernych z otworem
Wymiary
D x s
[mm]
Średnica
wziernika d1
[mm]
Ciśnienie
dopuszczalne
[bar]
Objaśnienie
Szkło sodowo-wapniowe zgodnie z DIN 8902 – temperatura pracy do 150°C Wymiary szkła wziernego z otworem
63 x 10
80 x 12
94 x 121)
100 x 15
113 x 151)
125 x 15
141 x 151)
150 x 15
166 x 151)
175 x 15
200 x 15
225 x 15
250 x 15
48
65
801)
80
1001)
100
1251)
125
1501)
150
175
205
225
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
4
2
2
Szkło borokrzemowe zgodne z DIN 7080 – temperatura pracy do 280°C
63 x 10
80 x 12
94 x 111)
100 x 15
113 x 151)
125 x 15
141 x 151)
150 x 19
166 x 151)
175 x 19
200 x 19
225 x 15
250 x 25
48
65
801)
80
1001)
100
1251)
125
1501)
150
175
205
225
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
2
4

1) dla ramek skręcanych, materiał zgodny z DIN 11851

Średnica otworu centralnego w szkle wziernym wynosi 10,5 mm.

Na życzenie mogą być dostępne także inne wymiary.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl