0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Szkło okrągłe wzierne

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

W naszej ofercie znajdą Państwo szkła wzierne wykonane z różnego rodzaju materiału, dobieranego zależnie od warunków środowiska pracy (temperatura, ciśnienie, agresywność medium). Właściwości różnych materiałów szklanych są opisane tutaj. Do podstawowych rodzajów materiałów, z których wykonuje się szkła wzierne, należą:

 • szkło sodowo-wapniowe - powszechnie dostępne, tanie, o temperaturze pracy do 280°C, 
 • szkło borokrzemowe - szczególnie przydatne do zastosowań w środowisku agresywnym (kwasy, zasady, para wodna), o temperaturze pracy do 350°C,
 • szkło aluminosilikatowe -  o temperaturze pracy do 660°C
 • szkło ceramiczne - odporne na szok termiczny, o temperaturze pracy do 750°C
 • szkło kwarcowe - o szerokim spectrum przepuszczalności światła (od ultrafioletu do podczerwieni),  o temperaturze pracy do 1100°C,
 • wyroby szafirowe - o temperaturze pracy do 2000°C.

 

Dla poprawienia wytrzymałości, po obróbce mechanicznej szkło poddawane jest hartowaniu i odprężaniu. W celu zwiększenia odporności szkieł wziernych na agresywność środowiska pracy oraz przy wykorzystywaniu ich w wysokich temperaturach i ciśnieniach zaleca się dodatkowe stosowanie osłon mikowych. Osłony mikowe dla szkieł wziernych (dyski mikowe) opisane są tutaj. Jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania - skontaktuj się nami.

Okrągłe szkła wzierne dostarczane są osobno lub w komplecie z uszczelkami. Uszczelnienia do szkieł wziernych opisane są tutaj.

Oferujemy szkła wzierne uznanych światowych marek takich jak: Spectraglass, Maxos czy Klinger co gwarantuje wysoką jakość i stabilność parametrów.

Środki ostrożności przy obsłudze okrągłych szkieł wziernych

 • W przypadku dokonania demontażu wziernika należy bezwzględnie (zgodnie z normą DIN 7080 / DIN 8902) zainstalować nowe szkło wzierne i nowe uszczelki. Jest to szczególnie istotne w przypadku zbiorników ciśnieniowych i  środowisk agresywnych. Poniższy tekst pochodzi z treści normy DIN 7080 / DIN 8902

Szkła wzierne mogą być montowane wyłącznie przez personel, który został przeszkolony w zakresie:

 • umiejętne posługiwanie się okrągłymi szkłami wziernymi,
 • czyszczenie gniazd wzierników, szkieł, uszczelek i innych części, a także usuwanie ciał obcych (np. opiłki) przed instalacją / ponownym montażem,
 • umiejętne zgodne z wymogami dokręcanie śrub.

Szkła wzierne, które zostały zdemontowane po użyciu, nie mogą być instalowane ponownie !

 • Obsługa planowa:
  Szkła wzierne powinny być poddawane systematycznej okresowej kontroli wzrokowej lub z użyciem ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru grubości szkła. W przypadku zauważenia uszkodzenia szkła musi ono być natychmiast wymienione, po uprzednim zatrzymaniu procesu technologicznego. Okres używalności szkła wziernego należy określić w drodze systematycznych kontroli wzrokowych.
  Uwaga: całkowicie zdemineralizowana woda może rozpuszczać szkło - konieczne są częste kontrole okresowe.
 • Pomimo starannej instalacji oraz prawidłowej eksploatacji czasami może dojść do zbicia szkła wziernego na skutek działania czynników zewnętrznych. W celu uniknięcia dostania się fragmentów szkła do produktów o charakterze krytycznym, np. do żywności na etapie projektowania urządzenia lub procesu należy przewidzieć środki bezpieczeństwa zapobiegające dostaniu się zbitego szkła do produktu.

 

Sposób wymiarowania:

Wymiary:

Średnica
D [mm]
Grubość
s [mm]
Ciśnienie
[bar]
Uwagi
24 10 150 poza normą
30 12 150 poza normą
15 200 poza normą
31,6 12,75 150 poza normą
  aluminosilikatowe
33 14 150 poza normą
33,12 15,95   aluminosilikatowe
34 17 200 poza normą
  aluminosilikatowe
35 7 25 poza normą
40 10 40 poza normą
12 50 poza normą
44 10 40 poza normą
12 50 poza normą
45 10 40 zgodne z DIN 7080
12 50 zgodne z DIN 7080
50 10 25 zgodne z DIN 7080
12 40 zgodne z DIN 7080
55 6,5 6 poza normą
10 25 poza normą
60 10 16 zgodne z DIN 7080
12 25 zgodne z DIN 7080
15 40 zgodne z DIN 7080
20 95 poza normą
63 8 8 poza normą
10 16 zgodne z DIN 7080
12 25 zgodne z DIN 7080
15 40 zgodne z DIN 7080
65 10 12 poza normą
15 40 poza normą
70 12 16 poza normą
15 25 poza normą
75 12 16 poza normą
80 10 10 poza normą
12 16 zgodne z DIN 7080
15 25 zgodne z DIN 7080
20 40 zgodne z DIN 7080
86 12 10 poza normą
90 10 8 poza normą
92 10 8 poza normą
94 12 10 poza normą
95 10 6 poza normą
15 16 poza normą
100 10 7 poza normą
12 10 poza normą
15 16 zgodne z DIN 7080
20 25 zgodne z DIN 7080
25 40 zgodne z DIN 7080
105 15 16 poza normą
110 12,5 10 poza normą
20 25 poza normą
113 15 10 poza normą
115 15 10 poza normą
120 10 4 poza normą
15 10 poza normą
18 16 poza normą
125 15 10 zgodne z DIN 7080
20 16 zgodne z DIN 7080
25 25 zgodne z DIN 7080
30 40 poza normą
130 15 10 poza normą
135 15 8 poza normą
25 25 zgodne z DIN 7080
140 15 8 poza normą
150 10 2 poza normą
15 8 poza normą
20 10 zgodne z DIN 7080
25 16 zgodne z DIN 7080
30 25 zgodne z DIN 7080
160 20 12 poza normą
170 15 5 poza normą
20 10 poza normą
175 20 10 zgodne z DIN 7080
25 16 zgodne z DIN 7080
30 25 zgodne z DIN 7080
200 20 8 zgodne z DIN 7080
25 10 zgodne z DIN 7080
30 16 zgodne z DIN 7080
210 25 10 poza normą
250 20 4 poza normą
25 8 zgodne z DIN 7080
30 10 zgodne z DIN 7080
265 30 8 zgodne z DIN 7080

 

Uwaga: jeśli w kolumnie Uwagi nie podano inaczej, do produkcji użyto szkła borokrzemowego "extra hard"

Szkło oferujemy oddzielnie lub w kompletach z uszczelkami i osłoną z miki.

Tolerancja dla DIN 7080

Średnica (d1):
d1 ≤ 125 mm
125 mm < d1 ≤ 200 mm 
d1 > 200 mm 

± 0,5 mm
± 0,8 mm
± 1,0 mm
   

Grubość (s):
s ≤ 20 mm
s > 20 mm 


+ 0,5 mm / -0,25 mm
+ 0,8 mm / -0,40 mm 

Płaskość (e):
d1 ≤ 100 mm
100 mm < d1 ≤ 150 mm
150 mm < d1 ≤ 200 mm
d1 > 200 mm


0,05 mm
0,08 mm
0,12 mm
0,15 mm 

 

Równoległość (p):
d1 ≤ 100 mm
100 mm < d1 ≤ 200 mm
d1 > 200 mm


0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm

Wyznaczanie grubości / ciśnienia maksymalnego

 

 

s - teoretyczna minimalna grubość szkła [mm]
dm => (d1+d2)/2 => średnia wartość wewnętrznej i zewnętrznej średnicy uszczelki
d1 - zewnętrzna średnica szkła i uszczelki [mm]
d2 - wewnętrzna średnica uszczelki [mm]
p - maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar]
δbB - minimalna wytrzymałość na zginanie [N/mm2]
S - współczynnik bezpieczeństwa

 

BOROKRZEMOWE SZKŁA WZIERNE 680X25 MM
Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat