Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Płyty i bloki kwarcowe

Bloki i płyty ze szkła kwarcowego JGS

Płyty i bloki ze szkła kwarcowego są szeroko stosowane na całym świecie w przemyśle półprzewodnikowym, światłowodowym, w procesie suszenia podczerwienią i UV w lecznictwie z uwagi na jakość i czystość materiału.

Oferujemy Państwu płyty i bloki kwarcowe o różnych wymiarach, wykonane z różnych rodzajów szkła kwarcowego. Standardowo dostępne są wyroby wykonane z następujących rodzajów szkła kwarcowego (patrz właściwości JGS szkła kwarcowego typu opisanego tutaj):

  1. JGS-1 (szkło kwarcowe dla UV). Jest to szkło kwarcowe o bardzo wysokiej czystości, uzyskiwane metodą topienia płomieniowego. Jego bardzo dobra przepuszczalność światła UV przewyższa inne rodzaje szkła, w szczególności w strefie bardzo krótkiego UV. Pozwala osiągnąć 90% przepuszczalności przy długości fali 185 nm. Dlatego ten rodzaj szkła jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w zakresie długości fal 185-2500 nm !
  2. JGS-2 (szkło kwarcowe ogólnego przeznaczenia). Jest to szkło kwarcowe o wysokiej czystości, uzyskiwane metodą topienia płomieniowego. Nadaje się do stosowania w zakresie długości fal 220-2500 nm !
  3. JGS-3 (szkło dla podczerwieni). Ma dobrą przepuszczalność światła w zakresie promieniowania podczerwonego (ponad 85%). Jest zalecane do rozwiązań, w których długość światła jest w zakresie od 260-3500 nm !
  4. Kwarc bezozonowy. Jest to czysty kwarc z domieszką Ti. Ma silną zdolność do tłumienia wysokoenergetycznego promieniowania UV, wytwarzającego szkodliwy ozon. Jest to szkło jasne, o lekko fioletowej powierzchni przekroju. Szkło bezozonowe blokuje fale o długość  <220 nm, a jednocześnie zapewnia przepuszczalność ponad 70% w zakresie 253,7 nm (częstotliwość bakteriobójczego promieniowania par rtęci). Szkło stosowane we wszystkich rodzajach lamp bakteriobójczych.
  5. Kwarc blokujący UV. Jest to najlepsze szkło zapobiegające przenikaniu promieniowania UV a jednocześnie z najlepszą przejrzystością dla światła widzialnego i częściowo podczerwieni. Dodatek cezu powoduje, że szkło kwarcowe skutecznie blokuje wszelkie promieniowanie UV-B i UV-C  i większość promieniowania UV-A. Może być używane do osłaniania lamp halogenowych, lamp wyładowczych i innych źródeł światła. Będzie skutecznie chronić ludzi i otoczenie przed niebezpiecznym działaniem ultrafioletu zapewniając jednocześnie najlepszą przepuszczalność światła widzialnego.

Wykonujemy również nietypowe kształtki ze szkła kwarcowego. Podaj nam swoje wymagania i rysunki techniczne potrzebnych elementów, a my zapewnimy Ci dostawę gotowych wyrobów.

Szkło kwarcowe tłumiące UV - informacje dodatkowe

Skład chemiczny (wagowo w ppm; bezpośredni odczyt ze spektrometru)

CrGeFeMgTiCaAlNaLiKOH
<0.5 <0.4 1.5 0.5 2.5 2.3 2.5 2.5 0.36 2.5 1-50

Właściwości fizyczne

WłaściwośćJednostkaWartość
Gęstość (w 20 °C) kg/m3 *103 2.2
Współczynnik rozszerzalności (w zakresie 25-300 °C) 1/°C *10-6 0.58
Temperatura mięknienia °C 1620
Temperatura wyżarzania °C 1160
Punkt odkształcenia °C 1060
Moduł Younga Pa * 105 7.3

Transmitancja przy grubości 1,0 mm

Długość fali[nm] <220 230-280 290-330 315 350 380 590 780
Przepuszczalność% 0 <19 0 15 88 92 93 93
Szkło kwarcowe bezozonowe - informacje dodatkowe

Skład chemiczny (wagowo w ppm; bezpośredni odczyt ze spektrometru)

AlFeKNaLiCaMgCuMnPbBCrOH
25 1.5 2.5 2.5 0.6 2.3 0.5 0.1 0.5 0.01 0.2 0.1 <10

Właściwości fizyczne

WłaściwośćJednostkaWartość
Gęstość (w 20 °C) kg/m3 *103 2.2
Współczynnik rozszerzalności (w zakresie 25-300 °C) 1/°C *10-6 0.56
Temperatura mięknienia °C 1630
Temperatura wyżarzania °C 1180
Punkt odkształcenia °C 1070
Moduł Younga Pa * 105 7.3

Transmitancja przy grubości 1,0 mm

Długość fali[nm] 185 <220 230-280 550 590 780
Przepuszczalność% 0 0 ≥85 ≥90 ≥92 ≥92

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.