Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Rury kwarcowe kolorowe

Dzięki domieszkom pierwiastków śladowych  można uzyskać kwarc o różnym zabarwieniu. 

Dostępne kolory: czerwony, ciemnoczerwony, różowy, niebieski, czarny

Kwarc czerwony (a także różowy, ciemnoczerwony) przepuszcza promieniowanie podczerwone, blokując promieniowanie ultrafioletowe i częściowo także widzialne. 

Zastosowanie: grzejniki na podczerwień, urządzenia sterylizacyjne, mikrofalówki, kuchenki i piece elektryczne, suszarki na podczerwień.

Właściwości oraz skład chemiczny kwarcu kolorowego, a także inne rodzaje szkieł kwarcowych, omówione są szczegółowo w rozdziale Szkło - Rodzaje materiałów - Szkło kwarcowe. Poniżej przypomniano najważniejsze z nich. 

Właściwości różnych rodzajów szkieł omówione są tutaj.

Typowe wymiary i tolerancje

Średnica zewnętrzna
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Odchylenie boczne
[%]
Owalność
[%]

Ugięcie dla 1220
[mm]

2 - 5 ±0,1 0,3 - 0,7 ±0,1 10 1,5 2,5
5 - 8 ±0,2 0,6 - 1,0 ±0,1 10 1,5 2,5
9 - 12 ±0,2 0,8 - 1,2 ±0,1 12 1,5 2,5
13 - 20 ±0,3 1,0 - 1,5 ±0,12 12 1,5 2,5
21 - 25 ±0,4 1,2 - 1,8 ±0,15 12 1,5 2,5
Właściwości fizyczne
Gęstość (przy 20 °C) 2 200 kg/m3
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (w zakresie 25-300 °C)
0,50 * 10-6
Punkt mięknięcia   1 710 °C
Temperatura odprężania  1 230 °C
Temperatura pracy  1 1140 °C
Moduł Younga 71 GPa
Skład chemiczny ppm
AlBCaCrCuFeKLiMgNa
20 0,1 1,2 0,05 0,05 1,0 2,0 1,0 0,9 2,0
Przepuszczalność światła w zakresie UV

Przepuszczalność kwarcowych szkieł kolorowych

Uwaga: wykres dla szkła o grubości = 1 mm.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.