Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mika blokowa (płaty)

Mika blokowa (płaty)

Mika blokowa

Jest najmniej przetworzoną formą miki naturalnej. Są to po prostu płaty miki wydobyte ze złoża, oczyszczone i posegregowane wg wielkości i jakości. Mika blokowa w handlu występuje w formie płatów o nieregularnych kształtach, o różnej grubości i różnej jakości.

Klasy jakości miki naturalnej określają jej przezroczystość, dopuszczalną ilość i rodzaj zanieczyszczeń. Im mniejsza ilość zanieczyszczeń i przebarwień, tym wyższa wartość (i cena) danego płata. Zgodnie ze standaryzacją zaproponowaną przez ASTM ( American Society for Testing and Material) i zapisaną w postaci normy D 351 Classification for Natural Muscovite Block Mica and Thins Based on Visual Quality wyróżnia się klasy jakości od V1 (najwyższa) do V10 (najniższa).  Mika klasy V1 nazywana jest często miką kolekcjonerską (zob. niżej). Normy jakości miki omówione są  tutaj

Wielkości płatów miki również zostały ustandaryzowane. Wyróżnia się rozmiary od kategorii OOEE Special (największe) do No. 6 (najmniejsze). Klasyfikacja wielkości płatów jest omówiona  tutaj.  Im większy płat miki (wyższa kategoria), tym jego cena jednostkowa jest wyższa.

Różnica pomiędzy miką klasy V1 i V8.

Mika kolekcjonerska

Mika najwyższej jakości (klasa V1) nazywana jest miką kolekcjonerską. Jest najdroższa, ale praktycznie pozbawiona jest skaz (okluzji), przebarwień i zanieczyszczeń. Kupowana jest często przez komórki naukowo-badawcze i laboratoria naukowe.

Zdjęcie po prawej stronie ilustruje różnice pomiędzy miką klasy V1 i klasy V8.

Zasady sprzedaży miki blokowej

Mika blokowa sprzedawana jest zazwyczaj w sytuacjach, gdy standardowe kształtki miki naturalnej tj.  osłonyokienkadyski nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie wielkości, jakości lub grubości. W takim przypadku wyszukujemy najmniejszy posiadany płat miki, który obejmuje potrzebną wielkość płytki i spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Mika blokowa sprzedawana jest na wagę. Cena zależna jest od klasy jakości oraz od kategorii wielkości. Grubość płytki wpływa bezpośrednio na jej wagę.

Zazwyczaj oferujemy płytki mikowe o grubości od 0,1 mm - do 1,5, mm i wymiarach w kategorii od No. 2  do No. 6  we wszystkich klasach jakości (także mikę kolekcjonerską klasy V1).

Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.