Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mika blokowa (płaty)

Mika blokowa (płaty)

Płaty mikowe, zwane także miką blokową, to arkusze miki naturalnej o nieregularnych kształtach i grubości od 0,18 do 16,00 mm. Mika blokowa występuje najczęściej w płatach o wielkości do 6 - 90 cm2. Większe rozmiary są bardzo rzadko spotykane (a tym samym - bardzo drogie).

Mika blokowa jest sklasyfikowana według wielu różnych kryteriów, takich jak wielkość płatów, grubość, czystość czy też przeźroczystość miki. Zasady klasyfikacji opisane są tutaj.

Z płatów miki wykonuje się osłonyokienkadyski i różne inne elementy izolacji elektrycznej lub termicznej. Pozostałość po wyselekcjonowanej mice blokowej stanowi odpad - złom mikowy, stosowany jako surowiec do produkcji płatków, pudrów (mika mielona), pigmentów i innych materiałów izolacyjnych  na bazie miki (mikanit).

Mika blokowa jest najmniej przetworzoną formą miki naturalnej. Są to po prostu płaty miki wydobyte ze złoża, oczyszczone i posegregowane wg wielkości i jakości. Mika blokowa w handlu występuje w formie płatów o nieregularnych kształtach, o różnej grubości i różnej jakości.

Klasy jakości miki naturalnej określają jej przezroczystość, dopuszczalną ilość i rodzaj zanieczyszczeń. Im mniejsza ilość zanieczyszczeń i przebarwień, tym wyższa wartość (i cena) danego płata. Zgodnie ze standaryzacją zaproponowaną przez ASTM ( American Society for Testing and Material) i zapisaną w postaci normy D 351 Classification for Natural Muscovite Block Mica and Thins Based on Visual Quality wyróżnia się klasy jakości od V1 (najwyższa) do V10 (najniższa).  Mika klasy V1 nazywana jest często miką kolekcjonerską (zob. niżej). Normy jakości miki omówione są  tutaj

Wielkości płatów miki również zostały ustandaryzowane. Wyróżnia się rozmiary od kategorii OOEE Special (największe) do No. 6 (najmniejsze). Klasyfikacja wielkości płatów jest omówiona  tutaj.  Im większy płat miki (wyższa kategoria), tym jego cena jednostkowa jest wyższa.

Różnica pomiędzy miką klasy V1 i V8.

Mika kolekcjonerska

Mika najwyższej jakości (klasa V1) nazywana jest miką kolekcjonerską. Jest najdroższa, ale praktycznie pozbawiona jest skaz (okluzji), przebarwień i zanieczyszczeń. Kupowana jest często przez komórki naukowo-badawcze i laboratoria naukowe.

Zdjęcie po prawej stronie ilustruje różnice pomiędzy miką klasy V1 i klasy V8.

Zasady sprzedaży miki blokowej

Mika blokowa sprzedawana jest zazwyczaj w sytuacjach, gdy standardowe kształtki miki naturalnej tj.  osłonyokienkadyski nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie wielkości, jakości lub grubości. W takim przypadku wyszukujemy najmniejszy posiadany płat miki, który obejmuje potrzebną wielkość płytki i spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Mika blokowa sprzedawana jest na wagę. Cena zależna jest od klasy jakości oraz od kategorii wielkości. Grubość płytki wpływa bezpośrednio na jej wagę.

Zazwyczaj oferujemy płytki mikowe o grubości od 0,1 mm - do 1,5, mm i wymiarach w kategorii od No. 2  do No. 6  we wszystkich klasach jakości (także mikę kolekcjonerską klasy V1).

Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl