0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Mika blokowa (płaty)

Płaty mikowe, zwane także miką blokową, to arkusze miki naturalnej o nieregularnych kształtach i grubości od 0,18 do 16,00 mm. Mika blokowa występuje najczęściej w płatach o wielkości do 6 - 90 cm2. Większe rozmiary są bardzo rzadko spotykane (a tym samym - bardzo drogie).

Mika blokowa jest sklasyfikowana według wielu różnych kryteriów, takich jak wielkość płatów, grubość, czystość czy też przeźroczystość miki. Zasady klasyfikacji opisane są w danych technicznych.

Z płatów miki wykonuje się osłony, okienka, dyski i różne inne elementy izolacji elektrycznej lub termicznej. Pozostałość po wyselekcjonowanej mice blokowej stanowi odpad - złom mikowy, stosowany jako surowiec do produkcji płatków, pudrów (mika mielona), pigmentów i innych materiałów izolacyjnych  na bazie miki (mikanit).

Mika blokowa jest najmniej przetworzoną formą miki naturalnej. Są to po prostu płaty miki wydobyte ze złoża, oczyszczone i posegregowane wg wielkości i jakości. Mika blokowa w handlu występuje w formie płatów o nieregularnych kształtach, o różnej grubości i różnej jakości.

 

 

Informacja1
Informacj2

Klasy jakości miki naturalnej określają jej przezroczystość, dopuszczalną ilość i rodzaj zanieczyszczeń. Im mniejsza ilość zanieczyszczeń i przebarwień, tym wyższa wartość (i cena) danego płata. Zgodnie ze standaryzacją zaproponowaną przez ASTM ( American Society for Testing and Material) i zapisaną w postaci normy D 351 Classification for Natural Muscovite Block Mica and Thins Based on Visual Quality wyróżnia się klasy jakości od V1 (najwyższa) do V10 (najniższa).  Mika klasy V1 nazywana jest często miką kolekcjonerską (zob. niżej). Normy jakości miki omówione są  tutaj

Wielkości płatów miki również zostały ustandaryzowane. Wyróżnia się rozmiary od kategorii OOEE Special (największe) do No. 6 (najmniejsze). Klasyfikacja wielkości płatów jest omówiona tutaj.  Im większy płat miki (wyższa kategoria), tym jego cena jednostkowa jest wyższa.

Mika kolekcjonerska

Mika najwyższej jakości (klasa V1) nazywana jest miką kolekcjonerską. Jest najdroższa, ale praktycznie pozbawiona jest skaz (okluzji), przebarwień i zanieczyszczeń. Kupowana jest często przez komórki naukowo-badawcze i laboratoria naukowe.

Zdjęcie po prawej stronie ilustruje różnice pomiędzy miką klasy V1 i klasy V8.

Zasady sprzedaży miki blokowej

 

 

 

Mika blokowa sprzedawana jest zazwyczaj w sytuacjach, gdy standardowe kształtki miki naturalnej tj.  osłony, okienka, dyski nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie wielkości, jakości lub grubości. W takim przypadku wyszukujemy najmniejszy posiadany płat miki, który obejmuje potrzebną wielkość płytki i spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Mika blokowa sprzedawana jest na wagę. Cena zależna jest od klasy jakości oraz od kategorii wielkości. Grubość płytki wpływa bezpośrednio na jej wagę.

Zazwyczaj oferujemy płytki mikowe o grubości od 0,1 mm - do 1,5, mm i wymiarach w kategorii od No. 2  do No. 6  we wszystkich klasach jakości (także mikę kolekcjonerską klasy V1).

Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

W danych technicznych znajduje się Klasyfikacja płatów miki oraz klasyfikacja jakościowa w pliku poniżej:

 

 

Klasyfikacja płatów miki

Płaty mikowe, zwane także miką blokową, to arkusze miki naturalnej o nieregularnych kształtach i grubości od 0,18 do 16,00 mm. Mika blokowa występuje najczęściej w płatach o wielkości do 6 - 90 cm2. Większe rozmiary są bardzo rzadko spotykane (a tym samym bardzo drogie).

Mika jest produktem naturalnym - minerałem kopalnym. Stąd, w zależności od złoża, środowiska, w którym występuje, warunków geologicznych, przyrodniczych itp. może być w różnych odmianach i charakteryzować się różną jakością. 

Dla usprawnienia komunikacji mika blokowa została sklasyfikowana według wielu różnych kryteriów jak wielkość płatów , grubość, czystość, twardość, wady strukturalne (rysy, pęknięcia, wtrącenia) czy też przeźroczystość miki.

W obrocie miką powszechnie stosuje się standaryzację zaproponowaną przez ASTM ( American Society for Testing and Material) i zapisaną w postaci normy D 351 Classification for Natural Muscovite Block Mica and Thins Based on Visual Quality umożliwiającą przeprowadzenie klasyfikacji wyłącznie na podstawie oceny wzrokowej arkusza miki, bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych analiz fizyko-chemicznych.

Klasyfikacja wg wielkości płatu

W zależności od wielkości wyróżnia się różne kategorie płatów miki naturalnej (zob. poniżej). Jako kryterium przyjęto powierzchnię największego prostokąta, który można wyciąć z danego płata. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, musi on umożliwiać wycięcie prostokąta o minimalnej powierzchni przypisanej danej kategorii. Dodatkowo, określa się minimalną długość jednego boku. Aby zaliczyć płat do danej kategorii, muszą być jednocześnie spełnione oba kryteria (powierzchni i długości boku).

Kategoria wg ASTM Powierzchnia prostokąta
(minimum)

Długość jednej krawędzi
(minimum)
Długość jednej krawędzi
(minimum)
 
  [cale2] [cale2] [cale] [cm]
OOEE Special 100 650 4 10
OEE Special 80 520 4 10
EE Special 60 390 4 10
E Special 48 310 4 10
A-1 (Special) 36 235 8,8
No. 1 24 155 3 8,8
No. 2 15 97 2 5,0
No. 3 10 65 2 5,0
No. 4 6 40 3,8
No. 5 3 20 1 2,5
No. 5½ 15 7/8 2,2
No. 6 1 6,5 3/4 1,9

 

 

Klasyfikacja jakościowa wg wyglądu

W zależności od jakości, w normie D-351 ogłoszonej przez ASTM, wyróżniono 12 kategorii płatów mikowych (niektóre przedsiębiorstwa stosują swoje własne klasyfikacje, mogące zawierać inną ilość kategorii). Poniżej opisano poszczególne kategorie od V1 do V10A zgodnie ze specyfikacją ASTM, stosowaną także w naszym przedsiębiorstwie. Im niższy numer kategorii tym, generalnie ujmując, lepsza jakość płata mikowego.

Kategoria Nazwa Opis
V1 Czysta Twarda, o jednolitej barwie, prawie płaska, bez żadnych plam, wtrąceń obcych, pęknięć i temu podobnych wad.
V2 Czysta z nieznacznymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, niemal płaska, może zawierać niewielkie przebarwienia, z bardzo lekkimi wtrąceniami powietrza, w nie więcejniż 1/4 powierzchni użytkowej.
V3 Z lekkimi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie fale i lekkie przebarwienia, nieliczne pęcherzyki powietrza, w nie więcej niż 1/2 powierzchni użytkowej.
V4 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie przebarwienia, średnie pofalowanie, delikatne odbarwienia, średnie ilości pęcherzyków powietrza, w nie więcej niż 2/3 powierzchni użytkowej.
V5 Z przebarwieniami - jakość A Twarda, może zawierać średnią ilość pęcherzyków powietrza równomiernie rozłożonych na powierzchni użytkowej; niewielkie zielone plamy roślinne, o średniej lub mocnej falistości (jeśli określono).
V6 Z przebarwieniami - jakość B Twarda, może zawierać duże ilości pęcherzyków powietrza, średnio pofalowana, zielone plamy roślinne, niewielkie czarne i czerwone kropki (mineralne)oraz ślady gliny.
V7 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, może zawierać liczne pęcherzyki powietrza i pofalowania, nieliczne czarne i czerwone kropki (mineralne), średnie plamy zmętnienia, plamy z gliny i plamy zielone (roślinne). Dopuszczalna: miękka, z klamrami i grzebieniami oraz zmatowieniami, jeśli podano.
V7A Mocno przebarwiona Twarda lub miękka. Może zawierać liczne fale i pęcherze powietrza oraz mętne plamy, czarne i czerwone kropki (mineralne). Nieliczne czarne i czerwone przebarwienia (mineralne), klamry, i grzbiety. Ponadto, zielone plamy (roślinne), plamy gliny, pajączki i zmatowienia.
V8 Z czarnymi punktami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) oraz zielone plamy (roślinne).
V9 Z czarnymi wtrąceniami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) i zielone plamy (roślinne),niewielkie czarne plamy (mineralne) oraz zmatowienia.
V10 O czarnym zabarwieniu Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), zielone plamy (roślinne) oraz zmatowienia, średnie czarne plamy (mineralne), niewielkie plamy czerwone (mineralne) i ślady gliny.
V-10A Mocne czarne i czerwone przebarwienia Twarda, może zawierać liczne pofalowania i wtrącenia powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), czarne i czerwone plamy (mineralne), zielone plamy (roślinne) i zmatowienia, bardzo liczne czarne i czerwone plamy (mineralne) oraz możliwe plamy z gliny. Miękka, jeśli podano.

 

Szczegółową specyfikację poszczególnych kategorii zawiera poniższa tabela, która w postaci pliku PDF (do pobrania) jest dostępna tutaj.

 

Standardy jakościowe miki (wg ASTM Classification D 351)

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V7A V8 V9 V10 V10A
Przebarwienia kryształu X *D *D *D * * * * * * * *
Wtrącenia powietrza Bardzo nieliczne X * * * * * * * * * * *
Nieliczne X X * * * * * * * * * *
Średnie X X X *E *F * * * * * * *
Liczne X X X X X * * * * * * *
Plamy X X X X X X *G *H * * * *
Czarne i czerwone punkty (mineralne) X X X X X *D *D *H * * * *
Czarne plamy (mineralne) X X X X X X X *G X *D *G *H
Czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X *G X X *D *
Czarne i czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X X X X X *
Zielone plamy (roślinne) X X X X *D *G *G * * * * *
Ślady gliny * * * * * *D *G * X X *D *D
Falistość Prawie płaska * * * * * * * * * * * *
Niewielka X X * * * * * * * * * *
Średnia X X X * * * * * * * * *
Mocna X X X X X * * * X X X *
Twardość Twarda * * * * * * * * * * * *
Miękka X X X X X X S * X X X S
Kamienie, dziury X X X X X X X X X X X X
Klamry X X X X X X S *G X X X X
Gwiazdki X X X X X X X X X X X X
Prążki X X X X X X S *G X X X X
Rozdarcia X X X X X X X X X X X X
Pęknięcia X X X X X X X X X X X X
Pęknięcia włoskowate X X X X X X X X X X X X
Kliny X X X X X X X X X X X X
Splątane warstwy X X X X X X X X X X X X
Pajączki X X X X X X X * X X X X
Matowość X X X X X X S * X * * *

 

Oznaczenia

Dopuszczalne *
Niedopuszczalne X
Dopuszczalne, tylko jeśli określono S
Nieliczne i małe w 1/4 powierzchni użytkowej A
Kilka na 1/2 powierzchni użytkowej B
Bardzo liczne C
Niewielkie D
Kilka na 1/3 powierzchni użytkowej E
Równomiernie rozłożone F
Średnio G
Dużo H


Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat