0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Wyroby szafirowe

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Wyroby szafirowe

Kryształy szafiru, choć spotykane w naturze, najczęściej jednak są produkowane sztucznie - mówi się wtedy o szafirze syntetycznym. Surowcem wykorzystywanym do ich wytwarzania jest trójtlenek glinu Al2O3. Syntetyczne szafir zachowuje właściwości charakterystyczne dla naturalnego, krystalicznego szafiru, takie jak wyjątkowa twardość (odporność na zarysowania), duża odporność chemiczna (nawet na działanie kwasu fluorowodorowego), wysoka odporność termiczna. Może pracować w temperaturach do 2000 °C i przy dużych ciśnieniach.  Przepuszcza promieniowanie w szerokim zakresie: od ultrafioletu do podczerwieni (od 250 do 5000 nm).

Cechy charakterystyczne:

 • wyjątkowa twardość i wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • wytrzymuje ekstremalne warunki środowiskowe (temperatura, ciśnienie, agresywne środowisko)
 • dobra przepuszczalność promieniowania w zakresie 250 - 5000 nm (od UV do IR)
 • bardzo duży opór elektryczny
 • wysoka stała dielektryczna

Typowe zastosowania:

 • okna wyświetlaczy 
 • urządzenia do pracy w wysokich temperaturach i agresywnym środowisku
 • systemy  nadzoru w podczerwieni
 • zastosowania medyczne (np. endoskopy, radiometry)
 • podłoża do produkcji mikroelektroniki i LED

 

Wybrane właściwości Przepuszczalność szafiru
Gęstość 3,97 g/cm3
Moduł Younga 335 GPa
Liczba Poissona 0,25
Twardość w skali Mohs'a 9
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 8,4  x10-6 /°C
Przewodność cieplna 2,72 Wm°C
Ciepło właściwe w 25°C 774,4 J/ kg x °C
Temperatura mięknięcia 2040°C
Temperatura pracy 2000°C
Wytrzymałość na rozciąganie 0,27– 0,41 GPa
Wytrzymałość na zginanie 0,48 – 0,89 GPa
Jakość powierzchni
[scratch-dig]
60 - 401)

 

1) zależnie od wykonania (zob. tutaj)

Właściwości dielektryczne

 • Dla 25°C i 1 MHz:
   
     stała dielektryczna  εr =9,3 
     tangens strat          tgδ=3,0 x 10–5

Właściwości elektryczne

 • Oporność elektryczna:
   
      przy  T=   25 °C  -  1016 Ω
      przy  T=  500 °C -  1011 Ω
      przy T= 1000 °C -  106 Ω

 

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat