0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

German (Ge)

German (Ge) jest dość twardym materiałem przepuszczającym promieniowanie podczerwone (IR) powyżej 2 µm oraz blokującym promieniowanie widzialne (VIS) i ultrafioletowe (UV). 

Jest powszechnie stosowany w termografice (zobrazowaniu podczerwieni), bo obejmuje całe pasmo termiczne od 8 do 14 mikronów. Wykonuje się z niego soczewki i okienka, które mogą być dodatkowo pokrywane warstwą przeciwodblaskową (AR) z diamentu, co czyni je bardziej twardymi, nadającymi się do optyki czołowej. 

W zakresie od 2 do 14 mikronów w temperaturze pracy do 45 ⁰C german przepuszcza ok. 45% promieniowania. Przepuszczalność obniża się powoli dla temperatur do 100 ⁰C, a następnie ulega gwałtownemu spadkowi dla  200 ⁰C.  Podgrzanie go do wyższej temperatury może prowadzić do zniszczenia materiału. W temperaturze rzędu 200 ⁰C i wyższych german nie nadaje się do użycia. Należy brać pod uwagę stosunkowo dużą gęstość germanu, co może sprawić, że jego waga w pewnych zastosowaniach może być problemem. German ma twardość HK780, nieco wyższą niż GaAs. Jego własności mechaniczne są zbliżone do właściwości GaAs.

Typowe zastosowania okienek z germanu obejmują zobrazowanie termiczne, w którym materiał może być używany jako element układu optycznego, a jego współczynnik załamania sprawia, że german jest użyteczny dla obiektywów szerokokątnych i mikroskopów. Dodatkowo, komponenty z germanu mogą być używane do systemów spektroskopii FLIR (Forward Looking Infrared) i FTIR (Fourier Transformed Infrared),  a także w innych narzędziach analitycznych.

German jest materiałem często stosowanym do produkcji pryzmatów dla spektroskopii ATR (Atenuated Total Reflection). Jego współczynnik załamania światła powoduje, że german jest naturalnym 50% rozpraszaczem światła bez potrzeby stosowania dodatkowych powłok. German jest również szeroko stosowany w przemyśle lotniczym, półprzewodnikach, komunikacji światłowodowej, optyce na podczerwień, ogniwach słonecznych, biomedycynie, produkcji filtrów optycznych i innych dziedzinach.

Uwagi

Monokryształy germanu uzyskuje się (wyciąga) techniką Czochralskiego Europie, USA i Chinach. Współczynnik załamania światła germanu szybko zmienia się wraz z temperaturą i materiał staje się nieprzejrzysty dla wszystkich długości fali nieco powyżej 350K ponieważ pasmo zabronione jest zalewane elektronami termalnymi.

 

Właściwości okienek germanowych:

Zakres promieniowania: 1,8 μm do 23 μm

Wsp. załamania światła:

4,0026 dla 11 μm

Straty rozproszeniowe:

53% dla 11 μm (dwie powierzchnie)

Współczynnik pochłaniania:

<0,027 cm-1 dla 10.6 μm

dn/dT:

396 x 10-6 /°C 

dn/dμ = 0:

prawie stały

Gęstość:

5,33 g/cm3

Temperatura topnienia:

936 °C 

Przewodność cieplna:

58,61 W m-1 K-1 dla 293K

Rozszerzalność cieplna:

6,1 x 10-6/°C dla 298K 

Twardość:

Knoop 780

Ciepło właściwe:

310 J Kg-1 K-1 

Stała dielektryczna:

16,6 dla 9,37 GHz przy 300K

Moduł Young'a (E):

102,7 GPa 

Moduł Shear'a (G):

67 GPa 

Moduł Bulk'a (K):

77,2 GPa 

Współczynnik elastyczności:

C11=129; C12=48,3; C44=67,1 

Pozorna granica sprężystości:

89,6 MPa (13000 psi)

Współczynnik Poisson'a:

0,28

Rozpuszczalność:

Nierozpuszczalny w wodzie

Masa cząsteczkowa:

72,59

Klasa / Struktura:

Sześcienny diament, Fd3m

 

Współczynnik załamania światła:

µm    No µm    No µm    No

2,058   

4,102

2,153   

4,0919

2,313   

4,0786

2,437   

4,0708

2,577   

4,0609

2,714   

4,0562

2,998   

4,0452

3,303   

4,0369

4,258   

4,0216

4,866   

4,017

6,238   

4,0094

8,660   

4,0043

9,720   

4,0034

11,04   

4,0026

12,00   

4,0023

13,02   

4,0021

       

Formularz kontaktowy

Komunikat

Komunikat