0
Mika
Praca ze szkłem
Armatura
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne

Oferta

Szkła płynowskazowe transparentne

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Oferujemy szkła płynowskazowe uznanych marek, takie jak Maxos, Spectraglass, Klinger z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest dwustronnemu polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł.

Transparentne (gładkie) szkła płynowskazowe używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. Mogą być (typ TA 28) stosowane do 180 bar/356°C dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło (np. para nasycona, gorąca woda, ługi) i do 300 bar/400°C dla innych czynników. Szkła te muszą być chronione od strony medium przez osłonę z miki. Osłony mikowe są szczególnie zalecane dla środowisk skażonych, lepkich i silnie korozyjnych. Wzrost pH medium powyżej 7.2 oraz wysoka temperatura powodują silną erozję szkła - osłony mikowe w znacznej mierze eliminują to zjawisko. Więcej o zjawisku erozji szkieł płynowskazowych piszemy tutaj.

W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się cztery podstawowe typy transparentnych szkieł płynowskazowych:

 • typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm
 • typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm
 • typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm
 • typ TA 28 - szerokość 27,6 mm, grubość 16,8 mm

Oprócz tego czasami spotyka się także:

 • typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm
 • typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm

Transparentne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami i osłonami z miki.

Przykładowa zawartość kompletu ze szkłem TA28.

W skład kompletu wchodzą:

 • pudełko
 • komplet podkładek 
 • uszczelka
 • osłona mikowa od strony medium
 • osłona mikowa od strony obserwacji
  (z otworem Φ ok. 1 mm)
 • instrukcja montażu

We wszystkich zestawach TA-28 podkładka miękka i podkładka ochronna wykonywane są z folii grafitowej. Dla zestawów TA-28-I uszczelka wykonana jest z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu SLS (zob. opis tutaj), a dla zestawów TA-28-III .. TA-28-IX z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu PSM (zob. opis tutaj).

W zestawach typu A, B, H podkładki wykonywane są z materiału KlingerSil C-4430 (zob. opis tutaj), a uszczelki z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu SLS (zob. opis tutaj).

Warto wiedzieć, że zadaniem osłony mikowej instalowanej na zewnątrz (tj. po stronie patrzącego) jest zmniejszenie szoku termicznego, na jaki narażone jest szkło wzierne, pracujące z jednej strony w środowisku o wysokiej temperaturze (para, gorąca woda), a z drugiej, z niską (pokojową) temperaturą otoczenia. Zewnętrzna osłona mikowa przyczynia się do dłuższej bezawaryjnej pracy zestawu. Otwór wykonany w tej osłonie zabezpiecza przed pozostaniem wilgoci pomiędzy szkłem a miką podczas montowania zestawu, a także wyrównuje ciśnienie pod i nad osłoną w trakcie normalnej eksploatacji.

pudełko:
komplet elementów:
instrukcja montażu:

 

Oferowane przez nas szkła transparentne spełniają warunki następujących norm:

 • ÖNORM M 7354 (norma austriacka)
 • DIN 7081 (norma niemiecka)
 • JIS B 8211 (norma japońska)
 • ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń)
 • MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych)
 • Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey)
 • S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey)
 • BS 3463 (norma brytyjska)

Dostarczamy także szkła nietypowe: wyprodukowane wg indywidualnych wymagań technicznych klientów, o niestandardowych wymiarach i o nietypowych kształtach.

Więcej informacji o sposobie instalacji osłon mikowych na szkłach transparentnych umieszczono w zakładce Instrukcja obsługi płynowskazów transparentnych na stronie o płynowskazach transparentnych.

Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami i miką.

Szkła transparentne

Transparentne, płynowskazowe wyroby szklane z Continental Trade cieszą się popularnością w różnych branżach, które wymagają wizualnego monitorowania procesów technologicznych. Za wytwarzanie transparentnego szkła odpowiadają wiodący producenci, tacy jak Klinger, Maxos i Spectraglass, dzięki czemu produkty odznaczają się najwyższą jakością, niezawodnością, doskonałą przezroczystością i gładką powierzchnią z obu stron.

Co to jest szkło transparentne z Continental Trade?

Transparentne szkło płynowskazowe jest wykonywane ze szkła aluminosilikatowego lub borokrzemowego. Podczas produkcji materiał podlega dokładnemu polerowaniu i hartowaniu, dzięki czemu zyskuje znaczną wytrzymałość mechaniczną. Ponadto szkło transparentne wyróżnia się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, jest odporne na działanie kondensatów, kwasów i ługów oraz nagłe zmiany temperatury. Tego typu wyroby szklane stosuje się przede wszystkim tam, gdzie występują ekstremalne warunki, takie jak narażenie na gwałtowne zmiany temperatury bądź kontakt z substancjami chemicznymi o agresywnym charakterze.

Transparentne szkło w naszej ofercie

Asortyment Continental Trade obejmuje różne typy transparentnych szkieł płynowskazowych, które spełniają normy DIN 7080/7081 i BS 3463, a także międzynarodowe standardy, takie jak JIS B 8211, MIL-G-16356 D, ÖNORM M 7354, OMV-Spez. H 2009, Esso Eng. Spec. 123 i S.O.D. Spec. 123. Dostosowujemy wyroby do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Na każdym etapie produkcji transparentne szkło podlega kontroli pod względem przejrzystości oraz wymiarów. Dzięki temu rezultatem naszych prac są produkty o doskonałej stabilności cieplnej, znakomitej przezroczystości i wyjątkowej odporności na działanie substancji chemicznych. Właściwości szkła transparentnego, jego skład chemiczny, a także wszelkie mechaniczne, optyczne, chemiczne i elektryczne parametry zostają szczegółowo udokumentowane.

W celu zwiększenia odporności wyrobu transparentnego na niełatwe warunki, między innymi wysokie ciśnienie, ekstremalne temperatury i agresywne środowisko, często wyposaża się go w osłony wykonywane z miki.

Zakres stosowania szkieł transparentnych:

  Typ A Typ B Typ H Typ TA 28 3)
[bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C]
Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp. 240 120 290 120 340 120 - -
160 400 800 400 230 400 - -
0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430 - -
Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35 1) 243 35 1) 243 42 1) 253 120 2) 324
70 300 85 300 85 300 180 356

 

1) Na parę o ciśnieniu powyżej 35 bar zaleca się stosowanie osłon z miki
2) Na parę o ciśnieniu powyżej 120 bar dopuszcza się stosowanie wyłącznie szkieł TA-28-I
3) Szkła typu TA 28 można stosować wyłącznie z osłonami z miki.

 

Wymiary:

 

Wielkość TYP A TYP B TYP H TYP TA 28
L W H L W H L W H L W H
I 115 30 17 115 34 17 - - - 113 27,6 16,8
II 140 30 17 140 34 17 140 34 22 - - -
III 165 30 17 165 34 17 165 34 22 163 27,6 16,8
IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22 188 27,6 16,8
V 220 30 17 220 34 17 220 34 22 218 27,6 16,8
VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22 248 27,6 16,8
VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22 278 27,6 16,8
VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22 318 27,6 16,8
IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22 338 27,6 16,8
X - - - 370 34 17 - - - - - -


Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami i miką.

Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt.

Formularz kontaktowy
zobacz również
Osłony mikowe
Osłony mikowe
Osłony mikowe
Wymiary STANDARDOWE WYMIARY OSŁON MIKOWYCH Nr Typ A/B Typ A Typ B/H Typ TA-28 D   S D   S D   S D   S 0 95 x 24 95 x 30 95 x 34       I 115 x 24 115 x 30 115 x 34 133 x 47 II 140 x 24 140 x 30 140 x 34 158 x 47 III 165 x 24 165 x 30 165 x 34 183 x 47 IV 190 x 24 190 x 30 190 x 34 208 x 47 V 220 x 24 220 x 30 220 x 34 238 x 47 VI 250 x 24 250 x 30 250 x 34 268 x 47 VII 280 x 24 280 x 30 280 x 34 298 x 47 VIII 310 x 24 320 x 30 320 x 34 338 x 47 IX 320 x 24 340 x 30 340 x 34 358 x 47 X 340 x 24 370 x 30 370 x 34 378 x 47 XI 360 x 24 400 x 30 400 x 34       XII 370 x 24 430 x 30 430 x 34       XIII 400 x 24 460 x 30 460 x 34       XIV 430 x 24 500 x 30 500 x 34         D = długość, S = szerokość  Powyższe wymiary podane są w mm.  Standardowa grubość G: 0,10 - 0,15 mm / 0,13 - 0,17 mm0,15 - 0,20 mm / 0,18 - 0,20 mm0,20 - 0,30 mm / 0,30 - 0,40 mm Powyższa tabela nie odzwierciedla pełnego zakresu osłon mikowych. Dostarczamy także osłony w innych rozmiarach według wymagań Klientów. Prosimy o kontakt w tej sprawie.   Instalacja osłon mikowych Oznaczenia: 1.        Uszczelka grafitowa2.        Osłona mikowa3.        Szkło transparentne4.        Uszczelka5.        Nakrętka sześciokątna6.        Korpus7.        Śruba8.        Pokrywa czołowa korpusu9.        Podkładka ochronna10.      Osłona mikowa z otworkiem Warto wiedzieć: zadaniem osłony mikowej instalowanej na zewnątrz (tj. po stronie patrzącego) jest zmniejszenie szoku termicznego, na jaki narażone jest szkło wzierne, pracujące z jednej strony w środowisku o wysokiej temperaturze (para, gorąca woda), a z drugiej, z niską (pokojową) temperaturą otoczenia. Zewnętrzna osłona mikowa przyczynia się do dłuższej bezawaryjnej pracy zestawu. Otwór wykonany w tej osłonie zabezpiecza przed pozostaniem wilgoci pomiędzy szkłem a miką podczas montowania zestawu, a także wyrównuje ciśnienie pod i nad osłoną w trakcie normalnej eksploatacji. Osłony mikowe są najlepszą ochroną szkieł w płaskich w przeźroczystych wziernikach i wskaźnikach poziomu używanych w wysokociśnieniowych kotłach parowych. Osłony przedłużają żywotność urządzeń pomiarowych i zwiększając czas użytkowania szkieł wziernych szczególnie przy zwiększonym ciśnieniu i wysokiej temperaturze. Szkła wzierne przeznaczone do obserwacji poziomu wody w kotłach parowych są wystawione na trudne warunki pracy (termiczne, mechaniczne i chemiczne). Styk (poziom) pary i wody jest w ciągłym ruchu, woda odparowuje, na powierzchni szkła krystalizują się osady substancji mineralnych, które agresywnie oddziałują na powierzchnię szkła, szczególnie przy wyższych temperaturach i ciśnieniach oraz zależnie od wartości pH cieczy.  Oddziaływanie to powoduje nie tylko matowienie szkła, ale także jego erozję, objawiającą się zmniejszaniem grubości szkła płynowskazowego, co zmniejsza jego wytrzymałość i może doprowadzić do niebezpiecznej awarii. Ubytki szkła mogą sięgać pojedynczych milimetrów na miesiąc (zob. rys. poniżej).       Osłony mikowe powinny być obowiązkowo stosowane, gdy ciśnienie pary przewyższa 40 barów, a temperatura przekracza 200°C. Naturalna mika charakteryzuje się wysoką wytrzymałością cieplną, jest przeźroczysta; optycznie czysta, giętka, płaska i niełamliwa. Przeźroczystość miki nie ulega wpływom zmian temperatury, a także działaniu gazów i oparów w otoczeniu w którym pracuje. Dodatkowo mika jest odporna na wstrząsy, odkształcenia i drgania dlatego też stosowana jest jako ochrona szkieł wziernych narażonych na uszkodzenia mechaniczne i działanie żrących substancji chemicznych.           Zazwyczaj nakładki mikowe są dostarczane w komplecie ze szkłem płynowskazowym i uszczelkami (zob. przykładowy zestaw tutaj), ale mogą być także dostarczone osobno. Możemy dostarczyć nakładki o nietypowych rozmiarach i kształtach (zob. także strony opisujące Okienka mikowe i Dyski mikowe w rozdziale Nasza oferta/Mika/Mika naturalna/Mika blokowa).         Osłony  mikowe dają doskonałe zabezpieczenie przed kwasami, parą wodną, wodą, powietrzem i olejem pod wysokim ciśnieniem i temperaturą oraz eliminują ryzyko pęknięcia, złamania, wstrząsu, spalenia, wypłukania szkła. Mika naturalna jest mało odporna na działanie kwasu fluorowodorowego. Jeśli Twoja instalacja pracuje z takim medium, skontaktuj się z nami, zaproponujemy osłony z innych nowoczesnych materiałów odpornych na działanie tego kwasu. W dostarczanych osłonach mikowych strona przeznaczona do kontaktu z medium (wodą, parą itp.) posiada specjalne oznaczenie ("waterside"). Osłony mikowe wykonywane są z najwyższej jakości przezroczystej miki naturalnej muskowit   (gatunek Rubby Stained A). Jako naturalny minerał, mają strukturę warstwową, ale nie wolno tych warstw rozdzielać ani przekładać ! Dzięki zjawisku adhezji naturalnie wytworzone warstwy miki gwarantują jej szczelność. Każda próba ingerencji (rozwarstwienia) może spowodować utratę szczelności i istotne zmniejszenie skuteczności działania osłony mikowej. Wszystkie osłony mikowe są dokładnie testowane elektronicznie pod względem jakości i niezawodności przed dostawą. Dostarczane są w indywidualnych opakowaniach, aby wyeliminować zarysowania i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Instrukcja obsługi i konserwacji dołączana jest do każdego opakowania. Klasyfikacja jakościowa wg wyglądu W zależności od jakości, w normie D-351 ogłoszonej przez ASTM, wyróżniono 12 kategorii płatów mikowych (niektóre przedsiębiorstwa stosują swoje własne klasyfikacje, mogące zawierać inną ilość kategorii). Poniżej opisano poszczególne kategorie od V1 do V10A zgodnie ze specyfikacją ASTM, stosowaną także w naszym przedsiębiorstwie. Im niższy numer kategorii tym, generalnie ujmując, lepsza jakość płata mikowego. Kategoria Nazwa Opis V1 Czysta Twarda, o jednolitej barwie, prawie płaska, bez żadnych plam, wtrąceń obcych, pęknięć i temu podobnych wad. V2 Czysta z nieznacznymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, niemal płaska, może zawierać niewielkie przebarwienia, z bardzo lekkimi wtrąceniami powietrza, w nie więcejniż 1/4 powierzchni użytkowej. V3 Z lekkimi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie fale i lekkie przebarwienia, nieliczne pęcherzyki powietrza, w nie więcej niż 1/2 powierzchni użytkowej. V4 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, o jednolitej barwie, może zawierać niewielkie przebarwienia, średnie pofalowanie, delikatne odbarwienia, średnie ilości pęcherzyków powietrza, w nie więcej niż 2/3 powierzchni użytkowej. V5 Z przebarwieniami - jakość A Twarda, może zawierać średnią ilość pęcherzyków powietrza równomiernie rozłożonych na powierzchni użytkowej; niewielkie zielone plamy roślinne, o średniej lub mocnej falistości (jeśli określono). V6 Z przebarwieniami - jakość B Twarda, może zawierać duże ilości pęcherzyków powietrza, średnio pofalowana, zielone plamy roślinne, niewielkie czarne i czerwone kropki (mineralne)oraz ślady gliny. V7 Z wyraźnymi przebarwieniami Twarda, może zawierać liczne pęcherzyki powietrza i pofalowania, nieliczne czarne i czerwone kropki (mineralne), średnie plamy zmętnienia, plamy z gliny i plamy zielone (roślinne). Dopuszczalna: miękka, z klamrami i grzebieniami oraz zmatowieniami, jeśli podano. V7A Mocno przebarwiona Twarda lub miękka. Może zawierać liczne fale i pęcherze powietrza oraz mętne plamy, czarne i czerwone kropki (mineralne). Nieliczne czarne i czerwone przebarwienia (mineralne), klamry, i grzbiety. Ponadto, zielone plamy (roślinne), plamy gliny, pajączki i zmatowienia. V8 Z czarnymi punktami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) oraz zielone plamy (roślinne). V9 Z czarnymi wtrąceniami Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne) i zielone plamy (roślinne),niewielkie czarne plamy (mineralne) oraz zmatowienia. V10 O czarnym zabarwieniu Twarda, może zawierać średnie pofalowania, liczne pęcherzyki powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), zielone plamy (roślinne) oraz zmatowienia, średnie czarne plamy (mineralne), niewielkie plamy czerwone (mineralne) i ślady gliny. V10A Mocne czarne i czerwone przebarwienia Twarda, może zawierać liczne pofalowania i wtrącenia powietrza, mętne plamy, delikatne czarne i czerwone kropki (mineralne), czarne i czerwone plamy (mineralne), zielone plamy (roślinne) i zmatowienia, bardzo liczne czarne i czerwone plamy (mineralne) oraz możliwe plamy z gliny. Miękka, jeśli podano. Szczegółową specyfikację poszczególnych kategorii zawiera poniższa tabela, która w postaci pliku PDF (do pobrania) jest dostępna na dole strony.   Standardy jakościowe miki (wg ASTM Classification D 351)     V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V7A V8 V9 V10 V10A Przebarwienia kryształu X *D *D *D * * * * * * * * Wtrącenia powietrza Bardzo nieliczne X * * * * * * * * * * * Nieliczne X X * * * * * * * * * * Średnie X X X *E *F * * * * * * * Liczne X X X X X * * * * * * * Plamy X X X X X X *G *H * * * * Czarne i czerwone punkty (mineralne) X X X X X *D *D *H * * * * Czarne plamy (mineralne) X X X X X X X *G X *D *G *H Czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X *G X X *D * Czarne i czerwone plamy (mineralne) X X X X X X X X X X X * Zielone plamy (roślinne) X X X X *D *G *G * * * * * Ślady gliny * * * * * *D *G * X X *D *D Falistość Prawie płaska * * * * * * * * * * * * Niewielka X X * * * * * * * * * * Średnia X X X * * * * * * * * * Mocna X X X X X * * * X X X * Twardość Twarda * * * * * * * * * * * * Miękka X X X X X X S * X X X S Kamienie, dziury X X X X X X X X X X X X Klamry X X X X X X S *G X X X X Gwiazdki X X X X X X X X X X X X Prążki X X X X X X S *G X X X X Rozdarcia X X X X X X X X X X X X Pęknięcia X X X X X X X X X X X X Pęknięcia włoskowate X X X X X X X X X X X X Kliny X X X X X X X X X X X X Splątane warstwy X X X X X X X X X X X X Pajączki X X X X X X X * X X X X Matowość X X X X X X S * X * * * Oznaczenia Dopuszczalne * Niedopuszczalne X Dopuszczalne, tylko jeśli określono S Nieliczne i małe w 1/4 powierzchni użytkowej A Kilka na 1/2 powierzchni użytkowej B Bardzo liczne C Niewielkie D Kilka na 1/3 powierzchni użytkowej E Równomiernie rozłożone F Średnio G Dużo H Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.
Szkła płynowskazowe refleksyjne
Szkła płynowskazowe refleksyjne
Szkła płynowskazowe refleksyjne
  Typ A Typ B Typ H [bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C] Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp 400 120 265 120 300 120 150 400 180 400 200 400 0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430 Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35 243 35 243 42 253   Wymiary: Wielkość TYP A TYP B TYP H L W H L W H L W H 0 95 30 17 95 34 17 - - - I 115 30 17 115 34 17 115 34 22 II 140 30 17 140 34 17 140 34 22 III 165 30 17 165 34 17 165 34 22 IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22 V 220 30 17 220 34 17 220 34 22 VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22 VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22 VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22 IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22 X - - - 370 34 17 - - - Oferujemy szkła płynowskazowe uznanych marek, jak Maxos, Spectraglass, Klinger z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł. Refleksyjne szkła płynowskazowe używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. W tym typie szkieł od strony komory płynowskazu (medium) odciśnięte są podłużne rowki (3 lub 4), których ścianki są do siebie nachylone pod kątem 90˚. Proces wyciskania rowków powoduje powstanie na powierzchni rowków wyjątkowo gładkiej i twardej warstwy szkła, bardzo odpornej na oddziaływanie środowiska pracy. Dzięki rowkowaniu zwiększa się kąt załamania światła, co sprawia, że widoczność poziomu cieczy jest znacznie lepsza niż przy stosowaniu szkła gładkiego. Dla szkieł refleksyjnych nie stosuje się osłon mikowych. Szkła refleksyjne mogą być stosowane w poziomowskazach, w których ciśnienie nie przekracza 35 bar. Szkło refleksyjne jest w tym zakresie wystarczająco odporne na działanie środowiska pracy. Odczyt jest wyraźny i kontrastowy. W przypadku innych czynników niż para wodna szkło refleksyjne można stosować do 400 barów lub 400˚C. W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się trzy podstawowe typy refleksyjnych szkieł płynowskazowych: typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm Oprócz tego czasami spotyka się także: typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm Refleksyjne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami. Spełnia warunki następujących norm: ÖNORM M 7354 (norma austriacka) DIN 7081 (norma niemiecka) JIS B 8211 (norma japońska) ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń) MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych) Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey) S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey) BS 3463 (norma brytyjska) Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami.
Typ 330 - PN16-35
Typ 330 - PN16-35
Typ 330 - PN16-35
Materiał: Ramka dolna i ramka górna: 1.4571; 1.4404, 1.4462, RSt 37-2 / H II /  lub zgodnie z wymaganiami klienta Szkło wzierne:  szkło borokrzemowe transparentne lub refleksyjne zgodnie z DIN 7081 lub DIN8903 Uszczelki:  zależnie od zastosowania Śruby:  A4-70 Kształt: Wziernik prostokątny, wskaźnik poziomu do wizualnej kontroli zbiorników, kotłów i silosów Wielkość nominalna:  rozmiar od 140 mm do 1000 mm inne rozmiary na życzenie Ciśnienie nominalne:  PN 16 lub PN 40 Dla ciśnień roboczych do max. 35 barów w zależności od modelu Temperatury: Temperatura: 100°C lub 243°C w zależności od wyboru szkła i uszczelki. Wyższe temperatury pracy na życzenie Właściwości dodatkowe:  Dostępny jest Lloyd's Register Design Approval Opcje: Możliwe są wersje opcjonalne. Możliwe uzyskanie kwalifikacji Lloyd’a dla konstrukcji wziernika. Wybór uszczelki: PTFE (200°C) FKM (200°C) NBR (100°C) C4400 (150°C) Silicone (200°C) EPDM (140°C) Graphite (320°C) Wskazówki instalacyjne: Po wspawaniu dolnej ramki sprawdź, czy jej powierzchnia nie uległa odkształceniu! Podane dopuszczalne ciśnienie pracy nie dotyczy ramki dolnej, która musi podlegać sprawdzeniu razem z całym zbiornikiem zgodnie z lokalnymi przepisami. BL = długość całkowita / SL = długość wziernika BL SL Widok zakryty Kg(16 bar) Kg(35 bar) 140 79 0 2,8 3,4 170 124 0 3,2 4,0 220 174 0 4,0 5,0 250 204 0 4,6 5,7 300 264 0 5,3 6,7 310 264 0 5,6 7,0 350 304 0 6,3 7,8 370 324 0 6,6 8,2 400 354 0 7, 8,9 500 454 1x46 9,1 11,4 600 574 1x46 10,7 13,4 620 574 1x46 11,1 13,9 700 654 1x46 12,5 15,7 740 694 1x46 13,2 16,5 800 74 1x46 14,2 17,8 930 884 2x46 16,7 20,9 1000 954 3x46 18,2 22,8   Pod linkiem możesz obejrzeć model 3D tego wyziernika.   Wziernik prostokątny (poziomowskaz, płynowskaz) typu 330 jest typowym wziernikiem przemysłowym umożliwiającym obserwację poziomu płynów w zbiorniku poprzez szkło borokrzemowe (wg DIN 7081) umieszczone między ramkami wziernika. Ramkę dolną wziernika typu 330 należy przyspawać do ściany zbiornika lub rury. Ramka dolna ma wgłębienie do umieszczenia szkła i uszczelek, które są utrzymywane przez ramkę górną. Wziernik typu 330 wymaga małego momentu obrotowego dla śrub mocujących, a jednocześnie zapewnia bardzo niezawodne uszczelnienie. Wziernik typu 330, podobnie jak większość naszej armatury, może być wykonany z szerokiej gamy materiałów, w tym ze standardowych typów stali, takich jak S235, lub ze standardowych stali nierdzewnych, takich jak 1.4571 lub 1.4404. Na życzenie dostępne są także wykonania z innych materiałów wysokiej jakość (np. stopy Hastelloy). Do uszczelniania stosujemy wypróbowane i sprawdzone wysokiej jakości uszczelki płaskie znanych producentów, takich jak KlingerSIL C4400 lub Novaphit MST. Możliwe jest również bezpośrednie dostarczanie czystych płyt uszczelniających z PTFE i miękkich uszczelek, takich jak NBR lub EPDM. Norma branżowa DIN 7081 obejmuje stosowanie szkieł wziernych o różnych długościach w wersjach transparentnych lub refleksyjnych. Szkło transparentne to gładkie płytki szklane. Ten typ może, o ile wymagają tego warunki pracy, być wyposażony w warstwy ochronne z miki lub innych materiałów, takich jak KEL-F. Szkła refleksyjne zaleca się do stosowania w kontakcie z przezroczystymi, bezbarwnymi cieczami. Dzięki rowkom wyciśniętym w tym typie szkła, poziom cieczy jest lepiej widoczny. W szkłach refleksyjnych nie ma możliwości stosowania osłon mikowych.

Komunikat

Komunikat