Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Szkło borokrzemowe

Właściwości szkła borokrzemowego

Szkło borokrzemowe (borosilicate glass) jest szeroko stosowane z uwagi na wysoką odporność chemiczną i dużą odporność na zmiany temperatury pracy. Poziom zawartości tlenku boru w partii (mieszaninie wszystkich surowców, z których wytwarza się szkło) ma trwały wpływ zarówno na zachowanie szkła przy topnieniu, jak i na wszystkie pozostałe jego własności (w tym na odporność chemiczną). Z uwagi na możliwości różnicowania składu chemicznego (w tym dodawania tlenków metali) szkła borokrzemowe tworzą niezwykle obszerną gamę materiałów. Oferujemy Państwu różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej.

Typowa twardość szkła borokrzemowego wynosi: 5,5 w skali Mohs, 470 w skali Knopp, 580 w skali Vickers.

Oferujemy Państwu różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej.

Szkło borokrzemowe 3.3 – DIN 7080

Ten typ szkła odpornego na agresywne chemikalia zawiera wysoki procent krzemionki i znaczną domieszkę tlenku boru. Może być frezowane, wiercone,  szlifowane i hartowane. Jego niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na szok termiczny i zdolność do pracy w temperaturze do 450 °C w dłuższym przedziale czasu czynią ten rodzaj szkła szczególnie użytecznym do pracy w stabilnych warunkach temperaturowych. Nadaje się także do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Szkło to jest wyjątkowo odporne na działanie wody, alkaliów, kwasów i substancji organicznych. 

Skład chemiczny

SiO2  80 %  
B2O3  13 %
Na2 4 %
Al2O3  2 %
K2 1 %

 

Standardowe grubości i tolerancje

Grubość Tolerancja Grubość Tolerancja
0,70 mm ±0,1 7,5 mm ±0,3
1,10 mm ±0,1 8,0 mm ±0,3
1,75 mm ±0,2 9,0 mm ±0,3
2,00 mm ±0,2 13,0 mm ±0,5
2,25 mm ±0,2 15,0 mm ±0,5
2,75 mm ±0,2 16,0 mm ±0,5
3,30 mm ±0,2 17,0 mm ±0,5
5,00 mm ±0,2 18,0 mm ±0,5
5,50 mm ±0,2 19,0 mm ±0,5
6,50 mm ±0,2 21,0 mm ±0,7

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 20 °C) 2 230 kg/m3
Wytrzymałość na zginanie 160 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie 100 N/mm2
Moduł sprężystości Young'a 64 GPa
Liczba Poissona 0,2
Przewodność cieplna 1,2 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  3,3 ±0,1 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,48 
Punkt mięknięcia 815 °C
Punkt wyżarzania 560 °C
Maksymalna temperatura pracy:
 - stała 450 °C
 - chwilowa (< 10h) 500 °C

Właściwości chemiczne

Odporność na wodę
   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 12 116: klasa 1

Właściwości elektryczne

Opór właściwy 
   dla 25°C = 6.6 x 1013 Ω cm 
   dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
   stała dielektryczna εr=4,6 
   tangens strat tgδ =1,4x10-2

Właściwości optyczne

Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła
   λ = 587,6 nm nD = 1,4724 
   λ = 480,0 nm nF = 1,4782 
   λ = 546,0 nm nE = 1,4740 
   λ = 644,0 nm nC = 1,4701 
Przepuszczalność światła

 

Szkło BOROFLOAT® 3.3

BOROFLOAT® 3.3 to uniwersalne szkło borokrzemowe o doskonałej przepuszczalności światła, bardzo dobrych właściwościach cieplnych i wysokiej odporności chemicznej. Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, że jest niezastąpione w wielu zastosowaniach, np. jako wzierniki w wysokich temperaturach i agresywnym środowisku, w branży medycznej i półprzewodnikowej. Arkusze borokrzemowe są doskonałym podłożem dla zastosowań MEMS (ang. micro-electro-mechanical systems), a ponieważ współczynnik rozszerzalności termicznej szkła BOROFLOAT® 3.3 jest bardzo podobny do krzemu, to pozwala na klejenie tego szkła z krzemem metodą wiązania anodowego (ang. anodic bonding). Niska gęstość tego szkła czyni go również doskonałym wyborem dla produkcji lżejszych systemów szkła laminowanego (np. szkło kuloodporne).

W wielu zastosowaniach szkło  BOROFLOAT® 3.3 jest często wybierane jako tańszy odpowiednik szkła Pyrex. Materiały różnią się od siebie składem chemicznym we współczynniku domieszek alkalicznych Na2O / K2O oraz zawartością domieszek tlenkowych, które mają wpływ na przepuszczalność światła. 

Składające się z naturalnych surowców BOROFLOAT® 3.3 jest nieszkodliwe dla ludzi i środowiska, a także nadaje się do recyklingu.

Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania jednak zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Skład chemiczny:

SiO2  81% Skład chemiczny szkła BOROFLOAT
B2O3  13 %
Na2O/K2O 4 %
Al2O3  2 %

Właściwości:

Gęstość (przy 18 °C) 2 230 kg/m3
Moduł sprężystości Young'a 64 GPa
Liczba Poissona 0,2
Wsp. rozszerzalności liniowej (@20°C - 300°C ISO 7991) 3,25 * 10 -6 °C
Przewodność cieplna 1,12 W/(m K)
Punkt mięknięcia 820 °C
Odporność na szok termiczny (@ 5-5.5 mm) 160 °C
Średni wsp. załamania światła (@ 380 - 780 nm) 1,474 
Maksymalna temperatura pracy:
 - długoterminowa (> 10 h) 450 °C 
 - chwilowa (< 10 h) 500 °C

Odporność chemiczna

Szkło BOROFLOAT® 3.3 jest bardzo odporne na wodę; na roztwory soli, kwasów i neutralne; a także na chlor, brom, jod oraz substancje organiczne; nawet przez długie okresy czasu i w wysokich temperaturach przekraczających 100 °C.

Szkło BOROFLOAT® 3.3  przewyższa odpornością chemiczną większość metali i innych materiałów.

Odporność na wodę

   Wg  ISO 719 (@ 98 °C): klasa HGB 1 
   Wg  ISO 720 (@ 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Wg  ISO 695: klasa A2

Odporność kwasowa
   Wg ISO 1776: klasa 1

Właściwości dielektryczne

Dla 25 °C i 1 MHz: 
   Stała dielektryczna εr=4,6 

   

Właściwości optyczne

Przepuszczalność światła
Przepuszczalność światła przez szkło BOROFLOAT

Grubości arkuszy

Szkło BOROFLOAT® 3.3 jest oferowane w następujących grubościach i tolerancjach:

Grubość Tolerancja Grubość Tolerancja
0,70 ± 0.07 8,00 ± 0.3
1,10 ± 0.1 9,00 ± 0.3
1,75 ± 0.1 11,00 ± 0.3
2,00 ± 0.2 13,00 ± 0.5
2,25 ± 0.2 15,00 ± 0.5
2,75 ± 0.2 16,00 ± 0.5
3,30 ± 0.2 18,00 ± 0.5
3,80 ± 0.2 19,00 ± 0.5
5,00 ± 0.2 20,00 ± 0.7
5,50 ± 0.2 21,00 ± 0.7
6,50 ± 0.2 25,40 ± 1.0
7,50 ± 0.3    

Grubość tafli szkła jest stale mierzona podczas procesu produkcyjnego przy użyciu urządzeń laserowych. Na żądanie mogą być dostępne także inne grubości i tolerancje. Prosimy o kontakt.

Wymiary:

Standardowe wielkości [mm] Grubość [mm]
1150 x 850 0,7 – 25,4
1700 x 1300 16,0 – 21,0
2300 x 1700 3,3 – 15,0

 

Minimalne rozmiary płyty szklanej 700 mm x 575 mm
Maksymalne rozmiary płyty szklanej 3000 mm x 2300 mm
dla grubości od 5,5 mm to 9 mm 

 

Zakres oferty szkła BOROFLOAT® 3.3 może być rozszerzony o różne rodzaje obróbki i wykończenia.
Obróbka:

  • cięcie (także strumieniem wody i laserowo )
  • krawędziowanie (krawędzie: obrobione, fazowane, szlifowane lub polerowane)
  • wykończanie narożników (narożniki: oszlifowane lub zaokrąglone)
  • wiercenie otworów (także ultradźwiękowo)

Wykończenie:

  • powlekanie
  • częściowe hartowanie (ang. thermal semi-toughenint)
  • piaskowanie/matowanie powierzchni
  • polerowanie powierzchni
  • gięcie
  • powierzchniowe grawerowanie laserowe
Szkło DURAN® - DIN 7080, ISO 3585

Jest to szkło wysoce odporne na wodę, środowiska neutralne i kwaśne, na roztwory i stężone kwasy oraz zasady, chlor, brom, jod oraz substancje organiczne. Odporność chemiczna szkła DURAN® jest wyższa niż odporność większości metali, nawet w przedłużonym okresie ekspozycji  i w podwyższonych temperaturach (> 100 °C). Tylko kwas fluorowodorowy, stężony kwas fosforowy i silne substancje alkaliczne mogą być przyczyną  ubywania powierzchni szkła (korozję szkła) w temperaturze powyżej 100 °C.

Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy szkła DURAN® wynosi 500 °C. W temperaturze powyżej 525 °C szkło zaczyna mięknąć, a w temperaturze powyżej 860 °C przechodzi w stan ciekły. Może być schładzane do bardzo niskich temperatur ujemnych i dlatego nadaje się do stosowania w kontakcie z ciekłym azotem (około -196 °C). Ogólnie produkty DURAN® są zalecane do stosowania się do - 70 °C. Podczas rozmrażania należy zapewnić, aby różnica temperatur nie przekraczała 100 K. 

Szkło DURAN® charakteryzuje się wysoką odpornością na zmiany temperatury (ΔT = 100 K). Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi rozszerzalności liniowej (3,3 x 10-6 1/K) w wyrobach z tego materiału praktycznie nie występują żadne naprężenia podczas gwałtownej zmiany temperatury (np.  naczynia nie pękają po napełnieniu wrzącą wodą).

DURAN® jest handlową wersją szkła borokrzemowego 3.3, stąd większość właściwości i skład ma zbliżone do tego rodzaju szkła.

Skład chemiczny

SiO2  81% Skład chemiczny szkła DURAN
B2O3  13 %
Na2O + K2O 4 %
Al2O3  2%

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 25 °C) 2,23 g/cm3
Moduł sprężystości Young'a 63 * 103 N/mm2
Liczba Poissona 0,2
Wsp. rozszerzalności liniowej  3,3 * 10 -6 °C
Przewodność cieplna 1,2 W/(m K)
Temperatura transformacji Tg  (ISO 7884-8) 525 °C
Temperatury szkła dla lepkości dPa s 1013     560 °C  (p. wyżarzania)
10 7,6    825 °C  (p. mięknięcia)
10 4    1250 °C  (p. roboczy)
Odporność na szok termiczny  100 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,474 
Maksymalna temperatura pracy:
 - długoterminowa 300 °C 
 - chwilowa (< 10 minut) 500 °C

Logarytm oporności objętościowej:                    
 - w temperaturze 250°C
- w temperaturze 350°C

 
8,0
6,5

Odporność chemiczna

Dzięki dużej zawartości krzemionki (SiO2), szkło DURAN jest bardzo odporne na działanie wody, kwasów, roztworów soli, rozpuszczalników organicznych i halogenów. Tylko kwas fluorowodorowy, gorący stężony kwas fosforowy i silne roztwory alkaliczne powodują znaczną korozję szkła. 

Odporność na wodę

   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 12 116 (ISO 1776): klasa 1

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
    stała dielektryczna εr=4,6 
    tangens strat    tan δ= 37*10-4

   

Właściwości optyczne

Przepuszczalność światła
Przepuszczalność światła DURAN

Szkło DURAN® jest najczęściej dostępne w postaci rur, prętów, kapilar lub wyposażenia i aparatury laboratoryjnej. 

Szkło PYREX® - DIN 7080

Jest to szkło o doskonałych właściwościach termicznych. Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz odporność na szok termiczny predestynuje go do zastosowań wysokotemperaturowych. Pyrex® doskonale nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Może wytrzymać temperaturę do około -196 ° C i nadaje się do zastosowania w kontakcie z ciekłym azotem. podczas rozmrażania różnica temperatur nie może przekraczać 100 K. W normalnym użytkowaniu laboratoryjnym, przez długi czas może pracować w temperaturze do -70 ° C. 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej, niemal identyczny jak dla kwarcu, powoduje, że może być klejony ze szkłem kwarcowym. Dobra odporność na działanie kwasów i jednocześnie przepuszczalność światła w szerokim zakresie długości fali powoduje, że PYREX® jest uniwersalnym materiałem do różnych zastosowań optycznych.

Może być szlifowany, polerowany i barwiony wg specyficznych wymagań klienta.

Skład chemiczny

SiO2  80,6% Skład chemiczny szkła PYREX 
B2O3  13 %
Na2 4 %
Al2O3  2,3 %
inne  0,1 %

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 18 °C) 2 230 kg/m3
Moduł sprężystości Young'a 64 GPa
Liczba Poissona 0,2
Wsp. rozszerzalności liniowej  3,25 * 10 -6 °C
Przewodność cieplna 1,14 W/(m K)
Punkt mięknięcia 821 °C
Odporność na szok termiczny  160 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,474 
Maksymalna temperatura pracy:
 - długoterminowa 230 °C 
 - chwilowa (< 10 minut) 490 °C

Odporność chemiczna

Bardzo odporne na działanie wody, kwasów, roztworów soli, rozpuszczalników organicznych i halogenów. Tylko kwas fluorowodorowy, gorący stężony kwas fosforowy i silne roztwory alkaliczne powodują znaczną korozję szkła. 

W przypadku wielu zastosowań ważne jest , aby szkło posiadało doskonałą odporność na hydrolizę; na przykład podczas sterylizacji parą wodną w wysokiej temperatura może powodować wypłukiwanie jonów metali alkalicznych (Na +) . Szkło borokrzemowe Pyrex® ma stosunkowo niską zawartość tlenków metali alkalicznych, a w konsekwencji wysoka odporność na atak wody.

Szkło o dużej zawartości krzemionki (SiO2) jest bardziej odporne na działanie kwasów.  Pyrex® zawiera ponad 80% krzemionki, a zatem jest nadzwyczaj odporne na działanie kwasów (z wyjątkiem gorącego, stężonego kwasu fosforowego  i kwasu fluorowodorowy).

Odporność na wodę

   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 12 116 (ISO 1776): klasa 1

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
   stała dielektryczna εr=4,6 

   

Właściwości optyczne

Przepuszczalność światła
Przepuszczalność światła PYREX

Szkło PYREX® jest najczęściej dostępne w postaci wyposażenia i aparatury laboratoryjnej.

Szkło BORONORM

Szkło typu BORONORM posiada jeden z najniższych współczynników rozszerzalności termicznej, co powoduje, że jest ono odporne na szoki termiczne. Niska zawartość tlenku żelaza pozwala na zwiększoną przepuszczalność promieni ultrafioletowych. Gęstość szkła należy do najniższych spośród rodzajów szkła opartego na krzemianie. Jest szkłem niezwykle odpornym na zarysowania. Ponadto charakteryzują się wysoką odpornością termiczną aż do 450ºC.  Nadaje się także do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Ze względu na swoje parametry fizykochemiczne BORONORM jest szkłem stosowanym w różnych rodzajach przemysłu (spożywczym, chemicznym, elektrotechnicznym, stoczniowym itp.).

 

Skład chemiczny

SiO2  80 % Skład chemiczny szkła BORONORM 
B2O3  14 %
Na2 4 %
Al2O3  2 %

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 18 °C) 2 230 ±20 kg/m3
Moduł sprężystości Young'a 64 GPa
Liczba Poissona 0,2
Wsp. rozszerzalności liniowej (@20°C - 300°C ISO 7991) 3,3 ±0,1 * 10 -6 °C
Przepuszczalność promieniowania widzialnego  do 91,5 %
Odporność na szok termiczny  175 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,473 
Maksymalna temperatura pracy 450 °C 

Odporność chemiczna

Bardzo odporne na działanie wody, kwasów, roztworów soli, rozpuszczalników organicznych i halogenów. Tylko kwas fluorowodorowy, gorący stężony kwas fosforowy i silne roztwory alkaliczne powodują znaczną korozję szkła. 

Odporność na wodę

   Test wg  ISO 719 (w  98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test zgodnie z ISO 695: klasa A2

Odporność kwasowa
   Test ISO 1776: klasa 1

Szkło borokrzemowe 4.3

Do pracy w środowisku pary oraz do zastosowań hydrostatycznych oferujemy wyroby ze szkła borokrzemowego 4.3. Wytrzymałość na działanie chemikaliów oraz rozszerzalność cieplna pozwalają na zastosowanie wysokiego poziomu hartowania, dzięki któremu szkła te charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Skład chemiczny

SiO2  78 %  
B2O3  10%
Na2 7 %
Al2O3  3%
ZrO2  2 %

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 25  °C) 2 280 kg/m3
Wytrzymałość na zginanie 25 MPa
Moduł sprężystości Young'a 67 GPa
Liczba Poissona 0,20
Przewodność cieplna (@ 90 °C) 1,2 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  (@ 20 °C - 300 °C) 4,3  * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (λ=587,6 nm) 1,484 
Punkt mięknięcia 810 °C
Punkt wyżarzania 580 °C
Współczynnik fotoelastyczności K 3,2 x 10-6 mm2/N
Temperatura szkła dla gęstości dPas

1013,0    560 °C
10 7,6    800°C
10 4,0   1200°C

Maksymalna temperatura pracy:
 - maksymalna 500 °C
 - w ciężkich warunkach 280 °C

Właściwości chemiczne

Odporność na wodę
   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 1776: klasa 1

Właściwości elektryczne

Opór właściwy
   dla 25°C = 6.6 x 1013 Ω cm
   dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
   stała dielektryczna εr=4,6
   tangens strat tgδ =1,4x10-2

Właściwości optyczne

Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła
   λ = 587,6 nm nD = 1,4816 
   λ = 480,0 nm nF = 1,4869 
   λ = 546,0 nm nE = 1,4831 
   λ = 644,0 nm nC = 1,4802 
Przepuszczalność światła
 

 

Szkło SUPRAX 8488

Szkło SUPRAX 8488 łączy w sobie wysoką odporność temperaturową i chemiczną, a jednocześnie zapewnia wysoką odporność na nagłe zmiany temperatury. Nadaje się także do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (nadaje się do pracy w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania neleży zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Skład chemiczny

SiO2  76 %  
B2O3  12 %
Na2 6 %
Al2O3  4 %
BaO  1%
ZrO2  1 %

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 18 °C) 2 310 kg/m3
Wytrzymałość na zginanie 25 MPa
Moduł sprężystości Young'a 67 GPa
Liczba Poissona 0,2
Przewodność cieplna 1,4 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  4,3 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,48 
Punkt wyżarzania 560 °C
Temperatura mięknięcia 800 °C
Temperatura szoku termicznego 130  °C 1)
Temperatura szkła dla lepkości dPas 1013.0    560°C
10 7,6    800°C
10 4,0  1200°C
Współczynnik fotoelastyczności K 3.2 x 10-6  mm2/N
Maksymalna temperatura pracy:
 - długoterminowa 400 °C 2)
 - chwilowa (< 10 minut) 450 °C

1) dla szkieł hartowanych temperatura szoku termicznego wynosi 265 °C

2) dla szkieł hartowanych maksymalna temperatura stałej pracy wynosi 300 °C (możliwość rozhartowania)

Właściwości chemiczne

  Odporność na wodę Odporność kwasowa Odporność zasadowa
dla normy DIN ISO 719: klasa HGB 1 DIN ISO 1776 DIN ISO 695: klasa A2
max. ubytek wg normy 0,1 <100 μg Na2O/dm2 >75–175 mg/ dm2
max. ubytek dla SUPRAX 0,050 <60 μg Na2O/dm2 >100 mg/dm2

 

Szkło pracujące w środowisku agresywnym (kwasowym/zasadowym) podlega tzw. erozji, czyli jest rozpuszczane przez to środowisko. Szybkość erozji zależy od rodzaju czynnika żrącego oraz od temperatury pracy. Z biegiem czasu grubość szkła ulega zmniejszeniu. Ubytek może sięgać kilku milimetrów miesięcznie ! Należy uwzględnić ten proces przy obliczaniu grubości szkła, szczególnie jeśli pracuje w środowisku agresywnym o wysokiej temperaturze,

Zjawisko erozji szkła ilustruje wykres po prawej.

Erozja szkła

 

Bezpieczeństwo żywności: spełnia wymagania zgodnie z niemieckimi przepisami "§ 31 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB lub LMBG)" oraz "Bedarfsgegenständeverordnung ".Pkt 31, Artykuł 1 LFGB

Właściwości elektryczne

Opór właściwy 

   dla 25°C = 6.6 x 1013 Ω cm 
   dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
   stała dielektryczna εr=5,4 
   tangens strat tgδ =93

Właściwości optyczne

 

Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła
   λ = 587,6 nm nD = 1,4816 
   λ = 480,0 nm nF = 1,4869 
   λ = 546,0 nm nE = 1,4831 
   λ = 644,0 nm nC = 1,4802 
Przepuszczalność światła

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl