Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Szkło borokrzemowe

Właściwości szkła borokrzemowego

Szkło borokrzemowe (borosilicate glass) jest szeroko stosowane z uwagi na wysoką odporność chemiczną i dużą odporność na zmiany temperatury pracy. Poziom zawartości tlenku boru w partii (mieszaninie wszystkich surowców, z których wytwarza się szkło) ma trwały wpływ zarówno na zachowanie szkła przy topnieniu, jak i na wszystkie pozostałe jego własności (w tym na odporność chemiczną). Z uwagi na możliwości różnicowania składu chemicznego (w tym dodawania tlenków metali) szkła borokrzemowe tworzą niezwykle obszerną gamę materiałów. Oferujemy Państwu różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej.

Typowa twardość szkła borokrzemowego wynosi: 5,5 w skali Mohs, 470 w skali Knopp, 580 w skali Vickers.

Oferujemy Państwu różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej.

Szkło borokrzemowe 3.3 – DIN 7080

Ten typ szkła odpornego na agresywne chemikalia zawiera wysoki procent krzemionki i znaczną domieszkę tlenku boru. Szkło borokrzemowe 3.3 nazywane jest często szkłem żaroodpornym
Może być frezowane, wiercone,  szlifowane i hartowane. Jego niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na szok termiczny i zdolność do pracy w temperaturze do 450 °C w dłuższym przedziale czasu czynią ten rodzaj szkła szczególnie użytecznym do pracy w stabilnych warunkach temperaturowych. Nadaje się także do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Szkło to jest wyjątkowo odporne na działanie wody, alkaliów, kwasów i substancji organicznych. 

Skład chemiczny

SiO2  80 %  
B2O3  13 %
Na2 4 %
Al2O3  2 %
K2 1 %

 

Standardowe grubości i tolerancje

Grubość Tolerancja Grubość Tolerancja
0,70 mm ±0,1 7,5 mm ±0,3
1,10 mm ±0,1 8,0 mm ±0,3
1,75 mm ±0,2 9,0 mm ±0,3
2,00 mm ±0,2 13,0 mm ±0,5
2,25 mm ±0,2 15,0 mm ±0,5
2,75 mm ±0,2 16,0 mm ±0,5
3,30 mm ±0,2 17,0 mm ±0,5
5,00 mm ±0,2 18,0 mm ±0,5
5,50 mm ±0,2 19,0 mm ±0,5
6,50 mm ±0,2 21,0 mm ±0,7

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 20 °C) 2 230 kg/m3
Wytrzymałość na zginanie 160 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie 100 N/mm2
Moduł sprężystości Young'a 64 GPa
Liczba Poissona 0,2
Przewodność cieplna 1,2 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  3,3 ±0,1 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,48 
Punkt mięknięcia 815 °C
Punkt wyżarzania 560 °C
Maksymalna temperatura pracy:
Szkło niehartowane  
 - stała 450 °C
 - chwilowa (< 10h) 500 °C
Szkło hartowane  
 - stała 280 °C
 - chwilowa (< 10h) 500 °C

Właściwości chemiczne

Odporność na wodę
   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 12 116: klasa 1

Właściwości elektryczne

Opór właściwy 
   dla 25°C = 8.6 x 1013 Ω cm 
   dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm

Właściwości dielektryczne

Oporność właściwa                 8,6 x 1013 Ωcm (przy   25 °C)
  1,4 x 10 Ωcm (przy 300 °C)
Tangens strat tgδ   38  10-4 (przy 1 MHz, 20 °C)
Stała dielektryczna ε   4,6 (przy 1 MHz, 20 °C)

 

Właściwości optyczne

Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła
   λ = 587,6 nm nD = 1,4724 
   λ = 480,0 nm nF = 1,4782 
   λ = 546,0 nm nE = 1,4740 
   λ = 644,0 nm nC = 1,4701 
Przepuszczalność światła w szkle borokrzemowym 3.3

 

Szkło borokrzemowe 4.3

Do pracy w środowisku pary oraz do zastosowań hydrostatycznych oferujemy wyroby ze szkła borokrzemowego 4.3. Wytrzymałość na działanie chemikaliów oraz rozszerzalność cieplna pozwalają na zastosowanie wysokiego poziomu hartowania, dzięki któremu szkła te charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C.

Skład chemiczny

SiO2  78 %  
B2O3  10%
Na2 7 %
Al2O3  3%
ZrO2  2 %

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 25  °C) 2 280 kg/m3
Wytrzymałość na zginanie 25 MPa
Moduł sprężystości Young'a 67 GPa
Liczba Poissona 0,20
Przewodność cieplna (@ 90 °C) 1,2 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  (@ 20 °C - 300 °C) 4,3  * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (λ=587,6 nm) 1,484 
Punkt mięknięcia 810 °C
Punkt wyżarzania 580 °C
Współczynnik fotoelastyczności K 3,2 x 10-6 mm2/N
Temperatura szkła dla gęstości dPas

1013,0    560 °C
10 7,6    800°C
10 4,0   1200°C

Maksymalna temperatura pracy:
 - maksymalna 500 °C
 - w ciężkich warunkach 280 °C

Właściwości chemiczne

Odporność na wodę
   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 1776: klasa 1

Właściwości elektryczne

Opór właściwy
   dla 25°C = 6.6 x 1013 Ω cm
   dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
   stała dielektryczna εr=4,6
   tangens strat tgδ =1,4x10-2

Właściwości optyczne

Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła
   λ = 587,6 nm nD = 1,4816 
   λ = 480,0 nm nF = 1,4869 
   λ = 546,0 nm nE = 1,4831 
   λ = 644,0 nm nC = 1,4802 
Przepuszczalność światła
 

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl