Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Szkło kwarcowe

Bezpłatne zdjęcie z PixaBay.com

Jest to szkło o bardzo dużej zawartości czystej krzemionki (SiO≥ 99,9%) pozyskiwanej np. z kwarcytów i kryształów górskich. Jest odporne na działanie wody i silnych kwasów (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego)  oraz mało odporne (w porównaniu z innymi rodzajami szkła) na działanie alkaliów. Szkło kwarcowe charakteryzuje się wysoką temperatura topnienia i małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, co sprawia, że jest odporne na nagłe zmiany temperatury (odporne na tzw. szok termiczny). Przepuszcza promieniowanie ultrafioletowe oraz podczerwone. Zakres i poziom przepuszczalności promieniowania jest zależny od rodzaju kwarcu oraz domieszek zastosowanych podczas wytopu.

W zależności od procesu technologicznego (sposobu wytopu) wyróżnia się:

 • szkło kwarcowe naturalne - dzięki małej zawartości zanieczyszczeń i pierwiastków śladowych nadaje się do pracy w wysokiej temperaturze (>1000ºC) oraz do zastosowań optycznych wymagających przepuszczalności od ultrafioletu do podczerwieni.
 • szkło kwarcowe syntetyczne  - dzięki stosowaniu pirolizy w procesie wytopu uzyskuje się szkło jednorodne o dobrej przepuszczalności dla promieniowania ultrafioletowego (nawet od 170 nm)

Ważnym parametrem w doborze odpowiedniego rodzaju szkła kwarcowego jest przepuszczalność promieniowania elektromagnetycznego. Różne rodzaje szkła przepuszczają w różnym stopniu poszczególne zakresy promieniowania. Poniższy rysunek pokazuje podział widma promieniowania elektromagnetycznego na zakresy i podzakresy w odniesieniu do podczerwieni i ultrafioletu.

Spectrum promieniowania elektromagnetycznego

Zależnie od aplikacji, należy dobierać szkło kwarcowe generujące ozon (obszar VUV) lub działające bakteriobójczo (obszar UV-C). Bliska i średnia podczerwień (obszary NIR, MIR) wykorzystywane są przy ogrzewaniu i suszeniu. Szkła kwarcowe, zależnie od rodzaju, przepuszczają dobrze promieniowanie z zakresu od UV-C do MIR (od ok. 100 nm do 3 500 nm). Wykres przepuszczalności promieniowania elektromagnetycznego (światła) jest pokazany dla każdego omawianego poniżej rodzaju szkła kwarcowego.

Szkło kwarcowe JGS-1
Przepuszczalność szkła JGS-1
Przepuszczalność szkła JGS-1

Szkło kwarcowe JGS-1 

JGS-1 (Synthetic Quartz Silica) jest odpowiednikiem szkła  Suprasil 1 i Suprasil 2 (Heraeus), Spectrosil A i Spectrosil B (Saint-Gobain) oraz Corning 7940 (Corning), Dynasil 1100 and Dynasil 4100 (Dynasil). Jest wytwarzane z syntetycznej krzemionki o bardzo wysokiej czystości (SiO2 ponad 99,9999%). Bezbarwne szkło kwarcowe łączy niski współczynnik rozszerzalności cieplnej z dobrymi właściwościami optycznymi i doskonałą przepuszczalnością w ultrafiolecie. Szkło JGS-1 jest przejrzyste w ultrafiolecie i paśmie widzialnym. Zawiera domieszki grupy OH powodujące słabą przepuszczalność podczerwieni w przedziałach 1,4 µm, 2,2 µm oraz 2,7 µm..

Szkło JGS-1 jest wykorzystywane w zakresie długości fal od głębokiego ultrafioletu poprzez zakres widzialny (soczewki laserowe, okna, pryzmaty, ogniwa słoneczne, itp). Szkło to jest praktycznie wolne od pęcherzyków i inkluzji.

Szkło kwarcowe JGS-2
Przepuszczalność szkła JGS-2
Przepuszczalność szkła JGS-2

Szkło kwarcowe JGS-2

JGS-2 (Fused Quartz) jest odpowiednikiem szkieł: GE214,  Homosil 1, 2 i 3 (Heraeus), Dynasil 1000, 4000, 5000 i 6000 (Dynasil). Jest wytwarzane z krzemionki (piasek, kryształy) o bardzo wysokiej czystości (SiO2 ponad 99,99%). Zapewnia dobrą przepuszczalność światła widzialnego i ultrafioletu. Jest dobrym materiałem dla zastosowań w paśmie od 220 nm do 2500 nm. Właściwości fizyczne i chemiczne ma zbliżone do szkła JGS-1. Może zawierać niewielką ilość bąbelków i inkluzji. Szkło JGS-2 wykorzystywane jest w aplikacjach, w których głównym kryterium jest możliwość pracy w wysokich temperaturach i odporność na szok termiczny. Najczęstsze zastosowania to: optyka, urządzenia wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe, szkła wzierne, szkiełka mikroskopowe, armatura laboratoryjna. 

 

Szkło kwarcowe JGS-3
Przepuszczalność szkła JGS-3
Przepuszczalność szkła JGS-3

Szkło kwarcowe JGS-3

JGS-3 (Infrared Optical Quartz) jest odpowiednikiem szkła Suprasil 300 (Heraeus). Jest wytwarzane z syntetycznej krzemionki  o bardzo wysokiej czystości. Łączy w sobie doskonałe właściwości fizyczne z bardzo dobrymi cechami optycznymi. Jest przezroczyste w szerokim zakresie pasma, począwszy od głębokiego ultrafioletu do pełnej podczerwieni. Jest to materiał o doskonałej przepuszczalności światła. Zwykle stosowany w podczerwieni, ale także w implementacjach wymagających szerokiego zakres długości fali od UV-d do IR-m.

Szkło JGS-3 stosuje się przy zakresach fal od 260 nm do 3500 nm. 

Wyroby z kwarcu JGS-3 oferujemy w postaci płyt o wymiarach do 300x200 mm i grubości 1 - 5 mm oraz krążków o średnicy do 200 mm i grubości do 10 mm. Inne wymiary na zapytanie.

Porównanie własności szkieł grupy JGS
Porównanie przepuszczalności szkiel JGS-1, JGS-2, JGS-3
Porównanie przepuszczalności szkiel JGS-1, JGS-2, JGS-3

Szkła kwarcowe JGS-1, JGS-2 i JGS-3 różnią się przede wszystkim zakresem przepuszczanego promieniowa elektromagnetycznego:

 • szkło JGS-1 - przepuszcza promieniowanie ultrafioletowe, praktycznie pozbawione bąbelków i inkluzji, zakres zastosowań już od 170 nm do 2500 nm; nie przepuszcza zakresu 2600 - 2800 nm, tłumi promieniowanie podczerwone
 • szkło JGS-2  - dobra przepuszczalność światła widzialnego i ultrafioletu; może zawierać niewielkie ilości bąbelków i inkluzji, jest dobrym materiałem dla zastosowań w paśmie od 220 nm do 2500 nm; nie przepuszcza zakresu 2600 - 2800 nm
 • szkło JGS-3  - przepuszcza dobrze promieniowanie podczerwone, dobry materiał dla zastosowań w paśmie 260 nm do 3500 nm.

 

Własności fizykochemiczne powyższych szkieł są zbliżone i zostały pokazane poniżej.

Typowe właściwości szkieł kwarcowych  JGS-1, JGS-2 i JGS-3:

Gęstość oraz współczynnik rozszerzalności liniowej

Rodzaj szkła Gęstość [g/cm3] Współczynnik rozszerzalności liniowej(α×10ˉ7/℃)
0℃ 50℃ 100℃ 300℃ 500℃ 800℃ 1000℃
JGS-1 2.201 3.9 4.8 5.15 6.12 5.4 4.65 4.26
JGS-2 2.203 3.9 4.8 5.15 6.12 5.4 4.65 4.26
JGS-3 2.203 3.9 4.8 5.15 6.12 5.4 4.65 4.26

Pozostałe parametry

Parametr Wartość
Czystość SiO2:99.95-99.99%
Moduł sprężystości Young'a 72 GPa
Liczba Poissona 0,14 - 0,17
Twardość wg skali Mohs'a 5,5 - 6,5
Wytrzymałość na ściskanie 1 100 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie 48  N/mm2
Wytrzymałość na zginanie 67 N/mm2
Przewodność cieplna 1,4 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,670 kJ/(kg K)
Punkt wyżarzania 1215 °C
Punkt mięknięcia 1683 °C
Odporność na szok termiczny ΔT  >1 400 °C
Maksymalna temperatura pracy 
 - stała 1 100 °C
 - chwilowa 1 300 °C

Właściwości optyczne

Wsp. załamania światła

Kod zakresu/

rodzaj szkła

∩g ∩F ∩e ∩d ∩D ∩c
JGS-1 1.46669 1.46314 1.46007 1.45847   1.45637
JGS-2 1.46679 1.46324 1.46021 1.45857   1.45646
JGS-3 1.46679 1.46324 1.46021 1.45857   1.45646

Właściwości chemiczne

Odporność na wodę
   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 12 116: klasa 1

Właściwości elektryczne

Opór właściwy 
   dla   20°C = 1 x 1016 Ω cm 
   dla  400°C = 1 x 108 Ω cm 
   dla  800°C = 6,3 x 104 Ω cm 
   dla 1200°C = 1,3 x 103 Ω cm

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
   stała dielektryczna εr=3,7 - 3,9 
   tangens strat tgδ =1 x10-4

 

 

Jest wiele różnych terminologii stosowanych w nazewnictwie szkieł kwarcowych. W poniższym dokumencie (gotowym do pobrania) omawiamy niektóre z nich, a także podajemy najważniejsze informacje dotyczące właściwości i dziedzin aplikacji szkieł z grupy JGS-x. 

Tabela odporności chemicznej szkieł kwarcowych

Tabela odporności chemicznej szkieł kwarcowych.

 

Mleczne (matowe) szkło kwarcowe JGSM
Przepuszczalność mlecznego (matowego) szkła kwarcowego

Mleczne (matowe) szkło kwarcowe  JGSM

Matowość szkła kwarcowego uzyskuje się przez dodanie powietrza w procesie topienia piasku kwarcowego. W temperaturze ok. 2000 ˚C powstaje szklisty materiał z dużą ilością pęcherzyków gazowych, powodujących rozpraszanie światła i nadających materiałowi matowość.

O jakości materiału decyduje równomierność rozłożenia pęcherzyków, ich wymiary oraz kształt. Liczne małe pęcherzyki (ok. 10 µm) lepiej rozpraszają światło, niż pęcherzyki duże i  nieliczne (np. 50 – 150 µm) – dające gorszy efekt matowości, szczególnie przy małych grubościach materiału .

Mleczne szkło kwarcowe, zwane także szkłem matowym (ang. Opaque Quartz, Satin Quartz, Milky Quartz), dzięki rozpraszaniu promieniowania w mikroporach, jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, blokuje promieniowanie podczerwone IR, ma mikroporowatą strukturę o wysokiej gęstości i gładkiej powierzchni. Może być obrabiane mechanicznie przy rozsądnych kosztach. Jest nieprzezroczyste, może być stosowane w wysokich temperaturach (stała temperatura pracy do 1100 ˚C) i  w środowisku agresywnym chemicznie.

Niska porowatość materiału pozwala na uzyskanie właściwości zbliżonych do kwarcu topionego, przy jednoczesnej możliwości spawania gazowego bez kurczenia się materiału i przy zachowaniu gładkich spoin. Może być łączone z kwarcem przezroczystym.

Jeśli zastosuje się polerowanie płomieniowe, to wierzchnie mikropory zasklepiają się, tworząc czystą i gładką powierzchnię. Nie powstaje tzw. efekt „skórki pomarańczowej”. Poza kosmetyczną poprawą wyglądu, gładsza powierzchnia umożliwia stosowanie cienkich uszczelek w zastosowaniach próżniowych. Ponadto zmniejszona porowatość powierzchni zwiększa odporność materiału na działanie kwasu fluorowodorowego (HF). Powierzchnie wygładzane płomieniowo pozostają gładkie nawet po długotrwałym działaniu kwasu HF.

Zalety materiału:

 • doskonały izolator termiczny
 • blokowanie promieniowania UV i IR
 • wysoka maksymalna temperatura pracy
 • bardzo gładka powierzchnia
 • wysoka czystość chemiczna
 • wysoka odporność chemiczna
 • dobra wytrzymałość mechaniczna
 • nie kurczy się podczas polerowania ogniowego,
 • daje się łatwo spawać z kwarcem przezroczystym,
 • łatwe uszczelnianie w zastosowaniach ciśnieniowych.

Odporność na działanie 5% kwasem fluorowodorowym (HF)

Odporność na działanie 5% kwasem fluorowodorowym (HF)

Specjalistyczne zastosowania wymagające zwiększonej odporności chemicznej i termicznej oraz wysokiego i jednolitego poziomu rozpraszania promieniowania powinny opierać się o wykorzystanie materiałów produkowanych przez uznanych producentów (np. Heraus OM100, Rotosil  OFM 70,  OFM 370, OFM 970 OSC), czy  Momentive (GE514, GE544).  

Właściwości mlecznego/matowego szkła kwarcowego JGSM

Gęstość 1.95 x 103 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie 1.0 x 109 Pa (N/m2)
Współczynnik rozszerzalności cieplnej  (@ 20°C - 300°C) 5.5 x 10-7 cm/cm°C
Przewodność cieplna  (@ 20°C) 0.64 W°K
Przewodność cieplna  (@ 1090°C) 0.88 W°K
Ciepło właściwe   (@ 20°C) 650 J/kg°C
Punkt mięknienia 1600 °C
Punkt wyżarzania 1100 °C

Skład chemiczny:

Element Al Fe K Li Cu Na B Ca Mg P It OH
Zawartość  [ppm] 65.00 1.17 4.40 7.21 0.13 5.00 0.10 1.21 0.07 - - -

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl