Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Szkło sodowo-wapniowe

DIN 8902

Szkło sodowo-wapniowe jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem szkła, który wytwarza się przez stopienie surowców, takich jak soda, wapno, krzemionka, tlenek glinu, i małych ilości środków klarujących szkła w piecu w temperaturze do 1675° C. Arkusze szkła sodowo-wapniowego uzyskuje się przez wylewanie warstwy stopionego szkła na powierzchni roztopionej cyny. Metoda ta daje arkusze o jednolitej grubość  i bardzo płaskie powierzchnie. Szkło sodowo-wapniowe jest materiałem bazowym dla większości rodzajów szkła (bezbarwnego, kolorowego i wzorzystego).

Szkło relatywnie niedrogie i łatwo dostępne, o szerokim zakresie zastosowań. Ze względu na wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej charakteryzuje się małą odpornością na nagłe zmiany temperatury.

Cechy charakterystyczne szkła sodowo-wapniowego

Właściwości:

  • może być chemicznie wzmocnione, aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną *
  • może być termicznie wzmocnione (hartowanie), aby zwiększyć odporność na szok termiczny i wytrzymałość mechaniczną
  • może być obrabiane, powlekane optycznie, trawione chemicznie, piaskowane, barwione lub laminowane
  • ma dobra płaskość i jakość powierzchni 
  • najniższy koszt wytwarzania elementów szklanych w postaci arkuszy
* Wytrzymałość mechaniczna jest rozumiana jako ogólna zdolność materiału do wytrzymania naprężenia i odkształcenia. Wytrzymałość mechaniczna szkła hartowanego lub wzmocnionego chemicznie może być 4 razy większa niż zwykłego szkła.

Skład chemiczny

SiO2  72,60%  
Na2 13,90%
CaO  8,40%
MgO  3,90%
Al2O3  1,10%
K2 0,60%
SO3  0,20%
Fe2O3  0,11%

 

Wytrzymałość na zginanie

Wyżarzane 41 MPa
Wzmacniane termicznie 83 MPa
Hartowane 165 MPa
 

Wytrzymałość na ściskanie

Wyżarzane 19 MPa
Wzmacniane termicznie 39 MPa
Hartowane 77 MPa

Przepuszczalność światła
Przepuszczalność szkła sodowo-wapiennego


Typowe parametry:

Gęstość (przy 18 °C) 2 500 kg/m3
Twardość w skali Mohsa  5 - 6 
Moduł sprężystości Young'a 72 GPa 
Moduł sprężystości poprzecznej 30 GPa
Liczba Poissona 0,23
Wsp. naprężeń termicznych 0,62 MPa/°C
Przewodność cieplna 0,937 W/(m K)
Ciepło właściwe 0,88 kJ/(kg K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  8,3 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1.5
Punkt mięknięcia 715 °C
Punkt wyżarzania 548 °C
Maksymalna temperatura pracy:
 - niehartowane 110 °C
 - hartowane 150 °C
Temperatura szoku termicznego:
 - niehartowane 50 °C
 - hartowane 118 °C
Stała dielektryczna (@ 20°C) 7,75
Oporność właściwa:  
1000 Hz    @25°C:  9,7 log R Ω/cm
 @100°C:  9,1 log R Ω/cm
 @250°C:  6,5 log R Ω/cm
60Hz    @25°C:  11 log R Ω/cm
Szkło typu FLOAT
Szkło typu float

Nazwa szkła – float – to w rzeczywistości nazwa procesu technologicznego, w którym masa szklana krzepnie na powierzchni roztopionej cyny. Opis procesu dostępny jest np. na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Float_(szkło).  Nazwę float stosuje się zazwyczaj do płaskiego szkła sodowo-wapniowego. 


Szkło float jest produktem bazowym, stosowanym do produkcji innych rodzajów szkła specjalistycznego o polepszonych właściwościach. Droga do gotowego produktu wiedzie najczęściej przez dodatkową obróbkę: hartowanie, wyżarzanie, wzmacnianie termiczne, laminowanie i inne. 

Szkło sodowo-wapniowe float używane w zastosowaniach technicznych zazwyczaj poddaje się procesowi hartowania. Podczas hartowania tafla szklana ogrzewana jest do temperatury około 700 °C, a potem bardzo szybko schłodzona zimnym powietrzem. Dzięki temu zmienia się mikrostruktura szkła. Dodatkowym efektem hartowania jest uzyskanie przez szkło cech bezpieczeństwa. Hartowane szkło jest bardzo twarde na zewnątrz zaś miękkie w środku, dzięki czemu naprężenia w strukturze szkła powodują w czasie rozbicia rozpadnięcie się tafli szklanej na niewielkie kawałki o tępych krawędziach. Jednakże w procesie hartowania szkło może ulegać drobnym odkształceniom. Przy hartowaniu szkła typu float należy się liczyć z możliwością wystąpienia odkształceń nie większych niż podano w tabeli poniżej.

Dopuszczalne normy odkształcenia szkła w procesie hartowania mierzone po krawędzi szyby

Grubość szkła Max odkształcenie na 1m 1)
3 mm 3 mm
4 mm - 5 mm 2 mm
6 mm - 10 mm 1,5 mm

1) proporcjonalnie do wymiaru. Przykładowo: tafla szkła o grubości 8 mm i wymiarach 600 x 600 mm na skutek hartowania ma prawo odkształcić się o 0,6 m x 1,5 mm = 0,9 mm. Należy ten fakt uwzględniać na etapie projektowania.

Szkło hartowane posiada zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i termiczną w porównaniu z "normalnym" szkłem (zob. powyżej).

Pobierz plik informacyjny:

Szkło typu AR-GLAS
Szkło typu AR-GLAS
Szkło typu AR-GLAS

Szkło AR-GLAS jest miękkim szkłem sodowo-wapniowym, odpornym na działanie kwasów, charakteryzującym się ponadto wysoką plastycznością termiczną, dzieki czemu dobrze nadaje się do formowania pod ciśnieniem, oraz do tworzenia połaczeń z platyną, dumetem i innymi stopami.

Dzięki swoim właściwościom jest używane m.in. do wytwarzania opakowań dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego (pojemniki, fiolki do leków, obudowy termometrów), do zastosowań laboratoryjnych (probówki, menzurki, pipety), do wyrobu szkła dmuchanego (np. ozdoby choinkowe), jako rury do kolektorów słonecznych itp.  

Szkło AR-GLAS jest dostępne w postaci rur lub prętów. Wykaz dostępnych rozmiarów jest tutaj.

Skład chemiczny

SiO2 69 % Skład szkła AR-GLAS
Na2O 13 %
CaO 5 %
B2O3 1 %
Al2O3 4 %
K2O 3 %
BaO 2 %
MgO 3%

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 25 °C) 2 500 kg/m3
Moduł sprężystości Young'a 73 GPa
Liczba Poissona 0,22
Wsp. rozszerzalności liniowej 9,1 * 10 -6 °C
Przewodność cieplna 1,1 W/(m K)
Temperatury szkła dla lepkości dPa s 1013  530 °C (p. wyżarzania)
10 7,6 720 °C (p. mięknięcia)
10 4 1040 °C (p. roboczy)
Współczynnik załamania światła (λ 587 nm) nd 1,514

Odporność chemiczna

Odporność na wodę

Test wg DIN ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 3 
Test wg Ph Eur: typ III
Test wg USP: typ III

Odporność zasadowa
Test wg ISO 695: klasa A2

Odporność kwasowa
Test wg DIN 12 116: klasa S1

ASME E 438: type II

 

Właściwości optyczne

Przepuszczalność światła
Przepuszczalność światła AR-Glas

Wykaz dostępnych rozmiarów rur lub prętów ze szkła AR-GLAS jest tutaj.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl