Szkła płynowskazowe

Szkła płynowskazowe

Szkło transparentne

Transparentne szkło płynowskazowe

 

Oferowane przez nas szkła płynowskazowe są produkowane przez uznane, światowe firmy, takie jak Klinger, Maxos, Spectraglass z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest dwustronnemu polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł.

Transparentne (gładkie) szkła płynowskazowe  używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. Mogą być (typ TA 28) stosowane do 180 bar/356°C dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło (np. para nasycona, gorąca woda, ługi) i do 300 bar/400°C dla innych czynników. Szkła te muszą być chronione od strony medium przez osłonę z mikiOsłony mikowe są szczególnie zalecane dla środowisk skażonych, lepkich i silnie korozyjnych. Wzrost pH medium powyżej 7.2 oraz wysoka temperatura powodują silną erozję szkła - osłony mikowe w znacznej mierze eliminują to zjawisko. Więcej o zjawisku erozji szkieł płynowskazowych piszemy tutaj.

W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się cztery podstawowe typy transparentnych szkieł płynowskazowych:

 • typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm
 • typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm
 • typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm
 • typ TA 28 - szerokość 27,6 mm, grubość 16,8 mm

Oprócz tego czasami spotyka się także:

 • typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm
 • typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm

Transparentne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami i osłonami z miki lub osobno.

Przykładowa zawartość kompletu ze szkłem TA28.

W skład kompletu, zapakowanego we wspólne pudełko, wchodzą:

 • pudełko
 • komplet podkładek 
 • uszczelka
 • osłona mikowa od strony medium
 • osłona mikowa od strony obserwacji
  (z otworem Φ ok. 1 mm)
 • instrukcja montażu

 

We wszystkich zestawach TA-28 podkładka miękka i podkładka ochronna wykonywane są z folii grafitowej. Dla zestawów TA-28-I uszczelka wykonana jest z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu SLS (zob. opis tutaj), a dla zestawów TA-28-III .. TA-28-IX z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu PSM (zob. opis tutaj).

W zestawach typu A, B, H podkładki wykonywane są z materiału KlingerSil C-4430 (zob. opis tutaj), a uszczelki z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu SLS (zob. opis tutaj).

 

Warto wiedzieć, że zadaniem osłony mikowej instalowanej na zewnątrz (tj. po stronie patrzącego) jest zmniejszenie szoku termicznego, na jaki narażone jest szkło wzierne, pracujące z jednej strony w środowisku o wysokiej temperaturze (para, gorąca woda), a z drugiej, z niską (pokojową) temperaturą otoczenia. Zewnętrzna osłona mikowa przyczynia się do dłuższej bezawaryjnej pracy zestawu. Otwór wykonany w tej osłonie zabezpiecza przed pozostaniem wilgoci pomiędzy szkłem a miką podczas montowania zestawu, a także wyrównuje ciśnienie pod i nad osłoną w trakcie normalnej eksploatacji.

pudełko:
komplet elementów:  
instrukcja montażu:  

Oferowane przez nas szkła transparentne spełniają warunki następujących norm:

 • ÖNORM M 7354 (norma austriacka)
 • DIN 7081 (norma niemiecka)
 • JIS B 8211 (norma japońska)
 • ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń)
 • MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych)
 • Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey)
 • S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey)
 • BS 3463 (norma brytyjska)

Dostarczamy także szkła nietypowe: wyprodukowane wg indywidualnych wymagań technicznych klientów, o niestandardowych wymiarach i o nietypowych kształtach.

Więcej informacji o sposobie instalacji osłon mikowych na szkłach transparentnych umieszczono w zakładce Instrukcja obsługi płynowskazów transparentnych na stronie o płynowskazach transparentnych.

 

Zakres stosowania szkieł transparentnych:

  Typ A Typ B Typ H Typ TA 28 3)
[bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C]
Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp. 240 120 290 120 340 120 - -
160 400 800 400 230 400 - -
0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430 - -
Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35 1) 243 35 1) 243 42 1) 253 120 2) 324
70 300 85 300 85 300 180 356

1) Na parę o ciśnieniu powyżej 35 bar zaleca się stosowanie osłon z miki
2) Na parę o ciśnieniu powyżej 120 bar dopuszcza się stosowanie wyłącznie szkieł TA-28-I
3) Szkła typu TA 28 można stosować wyłącznie z osłonami z miki.

Wymiary:

Wymiarowanie szkieł wodowskazowych
Wielkość TYP A TYP B TYP H TYP TA 28
L W H L W H L W H L W H
I 115 30 17 115 34 17 - - - 113 27,6 16,8
II 140 30 17 140 34 17 140 34 22 - - -
III 165 30 17 165 34 17 165 34 22 163 27,6 16,8
IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22 188 27,6 16,8
V 220 30 17 220 34 17 220 34 22 218 27,6 16,8
VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22 248 27,6 16,8
VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22 278 27,6 16,8
VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22 318 27,6 16,8
IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22 338 27,6 16,8
X - - - 370 34 17 - - - - - -

 

Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami i miką lub oddzielnie.

Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt.

Informacje dotyczące transparentnych szkieł płynowskazowych zostały zebrane w postaci Karty informacyjnej. Jest ona do pobrania poniżej lub po kliknięciu w ikonę obok. Transparentne szkła płynowskazowe

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl